Εθνική Χρηματιστηριακή: Ισχυρό σετ αποτελεσμάτων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τρίτο τρίμηνο

Ανδρέας Βελισσάριος
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Εθνική Χρηματιστηριακή: Ισχυρό σετ αποτελεσμάτων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τρίτο τρίμηνο
Ένας άκρως ισχυρό σετ αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, όπως αναφέρει η Εθνική Χρηματιστηριακή, με βελτιωμένες τάσεις στα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων.

Ένας άκρως ισχυρό σετ αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, όπως αναφέρει η Εθνική Χρηματιστηριακή, με βελτιωμένες τάσεις στα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων.

Η θετική τάση στα τελευταία αντικατοπτρίζεται κυρίως από, α) το όφελος από την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, που αντισταθμίζει τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους στη βάση του τερματισμού του ευνοϊκού καθεστώτος διευκολύνσης 50 μονάδων βάσης από τις «γραμμές» TLTRO, β) τη διεύρυνση των δανειακών χαρτοφυλακίων με νέες εκταμιεύσεις 5,8 δισ. ευρώ συνολικά γ) τα σταθερά λειτουργικά έξοδα σε τριμηνιαία βάση, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, που υποστηρίζονται από τις προσπάθειες των τραπεζών να συγκρατήσουν τα λειτουργικά κόστη.

Αυτές οι τάσεις υποστηρίχθηκαν και από την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και αμοιβές, λόγω του υψηλότερου όγκου συναλλαγών. Επιπλέον, η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται με τον μέσο δείκτη NPE να υποχωρεί κατά 57 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, λόγω των οργανικών ενεργειών καθώς και των πωλήσεων NPEs. Τέλος, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν μια αρκετά συμπαγή και στέρεα κεφαλαιακή θέση όπως και την άφθονη ρευστότητά τους, την οποία μπορούν να συνεχίσουν να τοποθετούν σε assets με υψηλότερες αποδόσεις.

Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ύψους 365 εκατ. ευρώ, με αύξηση 18,4% σε τριμηνιαία βάση, εξαιτίας των υψηλότερων επιτοκίων και της αυξημένης συνεισφορά από τίτλους, αντισταθμίζοντας έτσι την αύξηση του κόστους καταθέσεων και του κόστους από την έκδοση τίτλων. Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 208 εκατ. ευρώ έναντι 191 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, με όφελος επίσης από τις υψηλότερες προμήθειες και τα μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας στα 2,9 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι σταθερά χαμηλότερες οργανικές εισροές υπεραντισταθμίστηκαν από τα υψηλότερα αποτελέσματα της τακτικής εξυπηρέτησης (curings) και τις αποπληρωμές. Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 7,2%, με μείωση 40 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα επίπεδα κάλυψης έφτασαν στο 40,8%, αυξημένα κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση. Η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank ενισχύθηκε στο τρίτο τρίμηνο, με τον δείκτη FL CET1 να αυξάνεται στο 13,9% από το 13,6% στο δεύτερο τρίμηνο και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων να φτάνει το 18,2%, αντί του 18% στο δεύτερο τρίμηνο.

Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 462 εκατ. ευρώ, με αύξηση 0,7% σε τριμηνιαία βάση, στηριζόμενη σε δάνεια, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και διεθνείς δραστηριότητες. Το καθαρά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφτασαν τα 318 εκατ. ευρώ, με μείωση 7,4% σε τριμηνιαία βάση, πριν από τα one - offs, καθώς τα αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και οι υψηλότερες προμήθειες αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των συναλλαγών και άλλων εσόδων, καθώς και από την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Τα συνολικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 42,2 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, ενώ τα NPEs μειώθηκαν κατά 145 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας στα 2,1 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 4,9% από 5,2% το δεύτερο τρίμηνο και 5,6% το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η κεφαλαιακή θέση της Eurobank ενισχύθηκε στο τρίτο τρίμηνο, με το συνολικό δείκτη κεφαλαίου (CAD) στο 19,5% και τον δείκτη FL CET1 στο 16,8% στο εννεάμηνο, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 230 μονάδες βάσης και 260 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση αντίστοιχα.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ύψους 481 εκατ. ευρώ (αύξηση 7,5% σε τριμηνιαία βάση), υποστηριζόμενα από την ανατιμολόγηση της τράπεζας υπό το πρίσμα βάση των βασικών επιτοκίων και ωφέλησε τα έσοδα από τόκους των δανείων, παρά τη συμπίεση των spreads στα δανειακά χαρτοφυλάκια, την αύξηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 31 μονάδες βάσης τριμηνιαία βάση στις 156 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο, καθώς και το υψηλότερο κόστος στο wholesale funding. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 353 εκατ. ευρώ (+19,9% τριμηνιαία βάση). Το στοκ των NPEs μειώθηκε κατά 570 εκατ. ευρώ τριμηνιαία βάση στα 1,2 δισ., με σχεδόν μηδενικό οργανικό σχηματισμό NPEs στη βάση και της τελευταίας συναλλαγής στο σκέλος των NPEs. Ο δείκτης μειώθηκε στο 3,7% (έναντι 5,4% στο δεύτερο τρίμηνο) και τα επίπεδα κάλυψης αυξήθηκαν στο 93,1% (έναντι 82,1% στο δεύτερο τρίμηνο). Ο δείκτης FL CET1 αυξήθηκε κατά 0,6% τριμηνιαία βάση στο 17,9%, υποστηριζόμενος από την ισχυρή οργανική κερδοφορία.

Τράπεζα Πειραιώς

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς έφτασαν στα 457 εκατ. ευρώ (+10,9% σε τριμηνιαία βάση), υποστηριζόμενα κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον των επιτοκίων και τη διαχείριση του κόστους καταθέσεων. Τα έσοδα από αμοιβές ήταν χαμηλότερα στο τρίτο τρίμηνο, καθώς η εποχικά ηπιότερη δραστηριότητα σύναψης νέων δανείων επιβάρυνε τις επιδόσεις ενώ τα λειτουργικά έξοδα ήταν επίσης χαμηλότερα, καθώς η τράπεζα συνέχισε να επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού της. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 277 εκατ. ευρώ (+131,8% σε τριμηνιαία βάση), επηρεαζόμενα επίσης από τις χαμηλότερες προβλέψεις και τη μη εγγραφή ανόργανων χρεώσεων απομείωσης κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου. Τα NPEs παρέμειναν στα 2 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, μειωμένα κατά 39% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα, τόσο από την εκτέλεση του σχεδίου εξυγίανσης, όσο και την οργανική μείωση. Κατά συνέπεια, ο δείκτης NPE παρέμεινε στο επίπεδο του 5,5%, ήτοι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022 (στο 8,8%). Ο δείκτης FL CET1 της Τράπεζας Πειραιώς έφθασε στο 12,9%, κυρίως λόγω της οργανικής παραγωγής κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης FL CAD διαμορφώθηκε στο 17,6%, αρκετά υψηλότερα πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider