Στις 22 Νοεμβρίου η έκτακτη ΓΣ της Attica Group για απορρόφηση της ΑΝΕΚ

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Στις 22 Νοεμβρίου η έκτακτη ΓΣ της Attica Group για απορρόφηση της ΑΝΕΚ
Στις 22 Νοεμβρίου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Group τίθεται προς συζήτηση στους μετόχους και ψήφιση η πρόσφατη απορρόφηση της ΑΝΕΚ. Το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Στις 22 Νοεμβρίου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Group τίθεται προς συζήτηση στους μετόχους και ψήφιση η πρόσφατη απορρόφηση της ΑΝΕΚ. Το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Η Attica Group έδωσε στη δημοσιότητα και την έκθεση του ΔΣ για την απορρόφηση της ANEK.

H ανακοίνωση της Attica Group για τη ΓΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Group την 22α Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση
α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από την Εταιρία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019,
β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019,
γ) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
δ) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού της 30.9.2023,
ε) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την Εταιρία και στ) της Έκθεσης Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο απορρόφησης της τελευταίας από την Εταιρία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

2. Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρίας συνεπεία της απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρίας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.

4. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του εγγράφου του άρθρου 1 παρ. 4 ζ) και 5 στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 22ας Νοεμβρίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 29η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17.30 επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Γεμίζουν τα βιβλία παραγγελιών των ναυπηγείων – Πρόκληση τα εναλλακτικά καύσιμα

Coca Cola HBC: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της βότκα Finlandia – Στα 220 εκατ. δολάρια το τίμημα

Στα δικαστήρια μεταφέρεται η διαμάχη Οικονόμου – Παληού για την Performance Shipping

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider