DBRS: Εως και 3,1 δισ. ευρώ μπορεί να λάβει το ΤΧΣ από την αποεπένδυση από τις συστημικές τράπεζες

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
DBRS: Εως και 3,1 δισ. ευρώ μπορεί να λάβει το ΤΧΣ από την αποεπένδυση από τις συστημικές τράπεζες
«Η επανιδιωτικοποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε υψηλότερη ρευστότητα στις κεφαλαιαγορές καθώς και σε περισσότερες ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων» αναφέρει η DBRS.

Παρά τις προκλήσεις που τίθενται από τα υψηλότερα επιτόκια, τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας συνέχισε να βελτιώνεται και προσελκύονται υψηλότερες ροές κεφαλαίων τον τελευταίο καιρό, οι οποίες παραμένουν βασικές για τη στήριξη των μελλοντικών αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας. Οι ελληνικές τράπεζες επωφελήθηκαν από την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας και βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση μετά από τη σημαντική αναδιάρθρωση, όπως αναφέρει η DBRS.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει στο ρόλο του ΤΧΣ και στη διαδικασία αποεπένδυσης από τις τράπεζες. Όπως αναφέρει το Ταμείο έχει παίξει βασικό ρόλο στη στήριξη της ανάκαμψης του εγχώριου τραπεζικού κλάδου τα χρόνια που ακολούθησαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Το ΤΧΣ εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικούς μετόχους των συστημικών τραπεζών, ωστόσο η DBRS κατανοεί ότι σκοπεύει να διαθέσει όλες τις μετοχές του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η DBRS αναμένει ότι η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τέσσερις συστημικές θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ομαλά λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές βελτιώσεις στα μεγέθη των τραπεζών, την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και την ανακτημένη όρεξη των επενδυτών για τη χώρα. Επιπλέον, η επανιδιωτικοποίηση του εγχώριου τραπεζικού κλάδου θα μπορούσε να μεταφραστεί σε υψηλότερη ρευστότητα στις κεφαλαιαγορές καθώς και σε περισσότερες ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων.

Σύμφωνα με το νομικό του πλαίσιο, το ΤΧΣ στοχεύει να διαθέσει όλες τις μετοχές του στις συστημικές τράπεζες πριν τα τελη του 2025, υπό τους όρους της αγοράς. Στο βαθμό που το χαρτοφυλάκιο δεν έχει πλήρως πωληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025, ο Νόμος του ΤΧΣ προβλέπει ότι κατά την ημερομηνία λήξης τυχόν εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μεταφέρονται σε διάδοχη οντότητα που θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Δημοσίου και του ESM. Τον Δεκέμβριο του 2022, το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε τη στρατηγική αποεπένδυσης, η οποία πρέπει να ακολουθεί μια διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία.

Η DBRS αναφέρει σημειώνει ότι το ΤΧΣ δεν δεσμεύεται για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή αλληλουχία συναλλαγών, εντός του συνολικού πλαισίου εκποίησης, που θα μπορούσε να είναι επιζήμια για τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του. «Καταρχήν, κατανοούμε ότι το Ταμείο ευνοεί στρατηγικούς επενδυτές για σημαντικά τμήματα των μετοχών του, όπως διεθνώς αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μακροπρόθεσμους επενδυτές και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλους επενδυτές που κρίνονται κατάλληλοι για την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των ελληνικών τραπεζών τις τρέχουσες προκλήσεις, σημειώνει.

Διαφορετικές επιλογές αποεπένδυσης βρίσκονται υπό εξέταση, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στην κεφαλαιαγορά και των ιδιωτικών πωλήσεων. Μέχρι στιγμής, η Eurobank έχει υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του 1,4% που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ. Η προσφορά αποτελεί πλέον μέρος μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ολοκληρωθεί, σήμερα, στις 6 Οκτωβρίου. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, η εύλογη αξία των μετοχών του ΤΧΣ που κατείχε στις τράπεζες ήταν περίπου 1,8 δισ. ευρώ, που αποδίδονταν κυρίως στις συστημικές. Η DBRS εκτιμά ότι το ΤΧΣ θα μπορούσε να εισπράξει περίπου 3,1 δισ. ευρώ από την αποεπένδυση των συμμετοχών στις συστημικές τράπεζες, με βάση τις τρέχουσες τιμές των μετοχών των τραπεζών και την προσφορά επαναγοράς της Eurobank. Ωστόσο, σημειώνει ότι η πλήρης αποεπένδυση αναμένεται μέχρι το τέλος του 2025 και πρόκειται να διεξαχθεί ως ανταγωνιστική διαδικασία, επομένως αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές.

Κατά τους αναλυτές του οίκου, η έξοδος του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες θα προχωρήσει ομαλά λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες σημαντικές βελτιώσεις στα πιστωτικά μεγέθη των τραπεζών και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της χώρας. Η ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου από τους επενδυτές για την Ελλάδα έχει αυξηθεί και ο οίκος αναμένει ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί λόγω των σχετικά ευνοϊκών προοπτικών για την ελληνική οικονομία παρά τις προκλήσεις που θέτουν τα υψηλότερα επιτόκια, ο υψηλός πληθωρισμός, το ακόμη υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους και οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Επιπλέον, τα κεφάλαια από το RRF αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για τις τράπεζες να αυξήσουν τα δανειακά χαρτοφυλάκια τους και να παρέχουν στήριξη στην οικονομία μετά από αρκετά χρόνια στάσιμης δυναμικής. Η επανιδιωτικοποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα θα μπορούσε να είναι επωφελής για τη χώρα, οδηγώντας σε υψηλότερη ρευστότητα στις αγορές και παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Το «σήμα» της BofA μετά το ταξίδι της στην Αθήνα - Οι προκλήσεις και τα ρίσκα για οικονομία και αγορά

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider