Alpha Bank: Αύξηση κερδών με ετήσιο ρυθμό 20% έως το 2025 – Ετήσια αύξηση χορηγήσεων κατά 25% - Μέρισμα από τα κέρδη του 2023

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Αύξηση κερδών με ετήσιο ρυθμό 20% έως το 2025 – Ετήσια αύξηση χορηγήσεων κατά 25% - Μέρισμα από τα κέρδη του 2023
Tο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 και τους επικαιροποιημένους στόχους της Alpha Bank, παρουσίασε στους επενδυτές η διοίκηση της Τράπεζας. Τι είπε ο CEO, Βασίλης Ψάλτης για ανάπτυξη, κερδοφορία, κεφάλαια και μέρισμα. «Στηρίζουμε την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο. Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον σκοπό», ανέφερε.

Tο Στρατηγικό της Σχέδιο 2023-2025, το οποίο θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία αξίας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της κερδοφορίας της Alpha Bank, αξιοποιώντας τη δυναμική της ισχυρής παρουσίας της στην αγορά, την ηγετική της θέση σε εξειδικευμένους και με ισχυρές προοπτικές κλάδους της οικονομίας, τη διαρκή δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και την αποδεδειγμένη προσήλωσή της στην τήρηση των δεσμεύσεών της, παρουσίασε η Διοίκηση της Τράπεζας στους εγχώριους και ξένους επενδυτές.

Οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας επικεντρώνονται στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού και στη δημιουργία και τη διανομή κεφαλαίων, ενώ βασίζονται στην επιτυχή υλοποίηση του Μετασχηματισμού της και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου. Η εστίαση στη βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου με ετήσιο ρυθμό άνω του 20%, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου μέχρι το 2025.

Η Alpha Bank θα συνεχίσει να εστιάζει στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της και να εφαρμόζει συνετή πολιτική στις χορηγήσεις, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει το τελικό στάδιο μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για την περαιτέρω συρρίκνωση του Δείκτη ΜΕΑ.

Η βελτίωση της κερδοφορίας και η μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) θα διευκολύνουν τη δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, δημιουργώντας κεφάλαια ύψους €1,4 δισ., άνω των όσων απαιτούνται για τη στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Όπως δήλωσε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, «η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό. Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές».

Όπως ανέφερε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, οι επικαιροποιημένοι στόχοι της Διοίκησης για το 2025 είναι:

  • Ανάπτυξη:

- Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) >20% σε ετήσια βάση (CAGR) σε >€0,3 έως το 2025
- Αύξηση των εσόδων κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) σε €2,3 δισ. έως το 2025

  • Κερδοφορία:

- Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) 1 >12% το 2025 υποστηριζόμενη από υψηλότερη κερδοφορία και βελτιωμένη κατανομή κεφαλαίου
- Αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση (CAGR)
- Μείωση του κόστους κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση (CAGR)
- Μείωση του Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα κατά περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 40% το 2025 (Ελλάδα < 35%)
- Περαιτέρω μείωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου σε < 70 μονάδες βάσης
- Απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1 2 ) σε επίπεδο Ομίλου >16% μέχρι το 2025 (σε σχέση με 10% το 2022)

  • Διαχείριση Εποπτικών Κεφαλαίων:

- Ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους €1,9 δισ. και μετατροπής €0,4 δισ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA)
- Αύξηση της Ενσώματης Λογιστικής Αξίας σε επίπεδο Ομίλου στα >€7 δισ. το 2025
- Αποδέσμευση κεφαλαίων από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και άλλα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία που θα κατευθυνθούν σε κερδοφόρες δραστηριότητες
- Αύξηση του Δείκτη FL CET1 σε περίπου 16% το 2025

  • Δημιουργία Αξίας για τους Μετόχους:

- €1,4 δισ. κεφάλαια πάνω από τον στόχο CET1 της Διοίκησης – επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων στους Μετόχους
- Οργανική δημιουργία κεφαλαίων συνολικού ύψους €2,3 δισ. και δημιουργία αξίας για τους Μετόχους
- Πρόβλεψη καταβολής μερίσματος ύψους 30 μ.β. επί του ετήσιου μέσου όρου των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (RWA)

  • Υπεύθυνη Τραπεζική για Βιώσιμη Ανάπτυξη:

- Η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance
- €3 δισ. βιώσιμες χρηματοδοτήσεις για το 2023-2025
- Ολοκληρωμένη στρατηγική ESG, υποστηριζόμενη από μετρήσιμους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs), που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αποδοχών

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Εξωδικαστικός: Ρεκόρ ρυθμίσεων τον Μάιο – «Κούρεμα» άνω του 30% για το 42% των οφειλών

ΕΕΤ: Μειώνεται η διαφορά επιτοκίων μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης

Μ. Βέργη (Ιntrum): Δάνεια 8 δισ. ευρώ έχουν εξυγιανθεί πλήρως και επιστρέψει στις τράπεζες

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider