«Πράσινο φως» με ΦΕΚ στο master plan του Λιμένα Πειραιά – Τι προβλέπεται για χρήσεις, κρουαζιέρα, ξενοδοχεία, ναυπηγεία

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Πράσινο φως» με ΦΕΚ στο master plan του Λιμένα Πειραιά – Τι προβλέπεται για χρήσεις, κρουαζιέρα, ξενοδοχεία, ναυπηγεία
Εγκρίθηκε επισήμως το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης - Master Plan του λιμένα Πειραιά. Τι αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ με τη «σφραγίδα» της ΠτΔ. Οι χρήσεις, οι όροι δόμησης, η κυκλοφοριακή οργάνωση, η περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Με τη «σφραγίδα» της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και τις υπογραφές των υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. Ταγαρά, της υπ. Πολιτισμού, Λ. Μενδώνη και του υπο. Ναυτιλίας, Γ. Πλακιωτάκη, εγκρίθηκε επισήμως το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα Πειραιά, με τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων της ζώνης λιμένα, των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στη χερσαία ζώνη του λιμένα, των επιτρεπόμενων προσχώσεων και των γενικών χαρακτηριστικών των προγραμματιζόμενων έργων καθώς και της κυκλοφοριακής οργάνωσης του λιμένα.

Η εν λόγω απόφαση «πήρε» ΦΕΚ μόλις προ ημερών (25 Ιανουαρίου 2023) και αναφέρεται σε πλήθος όρων και ορίων σε χρήσεις, στη δόμηση, στην κρουαζιέρα, στα ξενοδοχεία (κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο Πόρτο Λεόνε κ.α.), σε εμπορικές χρήσεις, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, σε περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, στο πρόγραμμα έργων και την κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα, όροι για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α.

Το λιμάνι, τα ξενοδοχεία, η κρουαζιέρα

Για παράδειγμα, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής, εμπορικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και βιομηχανικής κίνησης, της επισκευής και του δεξαμενισμού πλοίων, καθώς και της εν γένει λειτουργικότητας και ασφάλειας του λιμένα Πειραιά, εγκρίνεται πρόγραμμα λιμενικών έργων, κτιριακών έργων, έργων υποδομής και έργων πολιτιστικού χαρακτήρα, κατά ζώνες, καθώς και η κυκλοφοριακή οργάνωση του λιμένα, ως ακολούθως:

Ζώνη Ι - Επιβατικός λιμένας: Στον επιβατικό λιμένα και στον συνεχόμενο προς αυτόν θαλάσσιο χώρο και πυθμένα, επιτρέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων έργων:

α. Επέκταση Επιβατικού Λιμένα: αφορά λιμενικό έργο επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα στη νότια πλευρά του, με προσχώσεις εμβαδού περίπου 135 στρεμμάτων σε θαλάσσια περιοχή όμορη του προβλήτα Θεμιστοκλέους, με σκοπό τη δημιουργία θέσεων πρόσδεσης πλοίων που θα εξυπηρετούν, κυρίως, τους επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Περιλαμβάνει επιπλέον δύο έργα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα το έργο της ανάδειξης του Κονώνειου τείχους και το έργο ανάδειξης του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή.

β. Κατασκευή επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας: αφορά κτιριακό έργο επιφανείας 22.000 τ.μ. περίπου, το οποίο προγραμματίζεται να χωροθετηθεί επί της επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα, με σκοπό την εξυπηρέτηση, κυρίως, των επιβατών που ταξιδεύουν από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

γ. Κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο Πόρτο Λεόνε: αφορά κτιριακό έργο επιφανείας 8.000 τ.μ. περίπου, το οποίο προγραμματίζεται να χωροθετηθεί ανατολικώς των εγκαταστάσεων Κανέλου στον χερσαίο χώρο νοτίως και σε επαρκή απόσταση από το Κονώνειο τείχος.

δ. Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας: αφορά κτιριακό έργο διαμόρφωσης/ανακατασκευής της ήδη υπάρχουσας πενταγωνικής αποθήκης του ΟΛΠ που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του κτιρίου της «Παγόδας» στην Ακτή Μιαούλη, το οποίο προορίζεται να εξυπηρετεί, κυρίως, τους επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

ε. Μετατροπή του κτιρίου της Παγόδας σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων και συνεδριακό κέντρο: αφορά κτιριακό έργο διαμόρφωσης/ανακατασκευής του εκθεσιακού κέντρου ΟΛΠ - κτιρίου «Παγόδα» και μετατροπής του σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και βοηθητικούς χώρους για συνέδρια. Το έργο περιλαμβάνει γενική αναβάθμιση του κτιρίου, αποκατάσταση του μνημειακού χαρακτήρα του και διαμόρφωση της γύρω περιοχής. Οι επεμβάσεις στο κτίριο του επιβατικού σταθμού ΟΛΠ οφείλουν να μην αλλοιώνουν τα μορφολογικά στοιχεία του κελύφους και του ύφους του, ενώ τυχόν επεμβάσεις στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να έχουν αναστρέψιμο χαρακτήρα.

στ. Μετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο τεσσάρων και πέντε αστέρων: αφορά κτιριακό έργο διαμόρφωσης/ανακατασκευής των δύο κτιρίων πρώην αποθηκών βιομηχανικής κατασκευής στην περιοχή λιμένων επιβατών στην Ηετιώνεια ακτή, με επιφάνεια, αντιστοίχως, 8.800 τ.μ. και 15.000 τ.μ. περίπου.

ζ. Μετατροπή σε μουσείο της πέτρινης αποθήκης στην ακτή Βασιλειάδη: αφορά κτιριακό έργο διαμόρφωσης/ ανακατασκευής του υφιστάμενου κτιρίου, επιφανείας 3.500 τ.μ. περίπου, στον παρακείμενο χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

η. Βυθοκόρηση κεντρικού λιμένα: αφορά λιμενικό έργο απομάκρυνσης του πλεονάζοντος λεπτόκοκκου υλικού που έχει συσσωρευθεί στον πυθμένα του κεντρικού λιμένα Πειραιά και εξασφάλιση πρόσφορων συνθηκών ναυσιπλοΐας και ελλιμενισμού των πλοίων, με αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών που εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την διάρκεια των βυθοκορήσεων, τη μεταφορά και τη διάθεση των βυθοκορημάτων.

θ. Οικολογικά Λεωφορεία (Eco buses): αφορά έργο κατασκευής υποδομών για την υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων επιβατών και κοινού, γύρω από τον κεντρικό λιμένα ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας.

Τα ναυπηγεία

Ζώνη ΙΙ - Εμπορικός λιμένας: Στον εμπορικό λιμένα και στον συνεχόμενο προς αυτόν θαλάσσιο χώρο και πυθμένα, επιτρέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων έργων όπως η επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, η υπόγεια οδική σύνδεση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων στον πρώην χώρο ΟΔΔΥ, η κατασκευή νέου προβλήτα πετρελαιοειδών, η επέκταση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους), πενταώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στον Προβλήτα Ηρακλέους κ.α.

Ζώνη ΙΙΙ - Ναυπηγεία - Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και Πορθμείο: Στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και στον συνεχόμενο προς αυτήν θαλάσσιο χώρο και πυθμένα, επιτρέπεται η υλοποίηση λιμενικού έργου βελτίωσης των υποδομών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών.

Στο σχετικό ΦΕΚ γίνεται αναφορά για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, του όρους δόμησης, τις νέες προσθήκες τους περιορισμούς, τους συντελεστές κάλυψης κ.α. για Ζτη ώνη Επιβατικού Λιμένα, τη Ζώνη Εμπορικού Λιμένα, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τη Ζώνη Σαλαμίνας-Αρχαιολογικός χώρος. Σε όλες τις υποζώνες της Ζώνης του Επιβατικού Λιμένα, της Ζώνης του Εμπορικού Λιμένα και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, όπως αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά στα άρθρα 2 έως και 4 του παρόντος, επιτρέπεται η δημιουργία υποδομών διοίκησης και λειτουργίας του λιμένα, όπως λιμεναρχείων, τελωνείων, κτιρίων διοίκησης και πυροσβεστικών σταθμών, χωρίς υπέρβαση, πάντως, του μέσου συντελεστή δόμησης και κάλυψης που ορίζεται, ανά υποζώνη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Mytilineos: Ο τελευταίος «κύκλος» και η «προίκα» πριν το πέρασμα στη νέα μορφή Κατασκευών, Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ

Attica Bank: Δεκτό το ενδιαφέρον Μπάκου–Καϋμενάκη–Εξάρχου για συμμετοχή στην ΑΜΚ – Απούσα η Ellington από το χθεσινό ΔΣ