«Πράσινο φως» στις πιστώσεις 8,24 δισ. ευρώ του ΠΔΕ για το 2023 - Η κατανομή και τα προγράμματα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Πράσινο φως» στις πιστώσεις 8,24 δισ. ευρώ του ΠΔΕ για το 2023 - Η κατανομή και τα προγράμματα
«Πήραν» ΦΕΚ οι διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023, συνολικού ύψους 8,24 δισ. ευρώ για Υπουργεία, Περιφέρειες, Γενική Κυβέρνηση, Βουλή. Ποια είναι η κατανομή ανά υπουργείο, σε ποια πάνε οι περισσότεροι πόροι, ποια γενικά επιχειρησιακά προγράμματα καλύπτουν.

«Πράσινο φως» στον καθορισμό των πιστώσεων ύψους 8,24 δισ. ευρώ του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί κατά την διάρκεια του 2023 για την εκτέλεση των συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων αλλά και στην εκκίνηση των διαδικασιών για να προχωρήσουν δράσεις και επιχειρησιακά προγράμματα, δόθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η σχετική απόφαση, που υπογράφεται από τον αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, Θεόδωρο Σκυλακάκη, και τον υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη, ανέβηκε προ ημερών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον οι πιστώσεις των έργων δεν υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

«Πακέτο» 8,24 δισ. ευρώ

Στο παράρτημα της απόφασης περιλαμβάνονται οι πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 για τη Βουλή, την Προεδρία της Κυβέρνησης (6 εκατ. ευρώ(, τα υπουργεία (συνολικά 6,664 δισ. ευρώ), τις Περιφέρειας (1,57 δισ. ευρώ) κ.α. Από τα πιο «βαριά» σε μέγεθος προγράμματα έχουν υπουργεία όπως το Υποδομών & μεταφορών, το ΥΠΕΝ, το υπ. Παιδείας, το Μετανάστευσης & Ασύλου, το Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Ψηφιακή διακυβέρνησης, το Εσωτερικών το Ναυτιλίας, το Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ποια ποσά πάνε σε Υπουργεία, Περιφέρειες

Για παράδειγμα, το γενικό σύνολο για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ανέρχεται 60.092.800 ευρώ, οι πιστώσεις στο ΠΔΕ 2023 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ σε 12.527.989 ευρώ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 65.000.000 ευρώ (ΤΑΜ. ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝ. & ΕΝΤΑΞΗΣ - ΤΑΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 41.295.828 ευρώ), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 20.000.000 ευρώ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 670.000.000 ευρώ (Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝ/ΚΟΥ ΕΚΠ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 394.270.58 ευρώ, Ε.Π.Α.-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 93.102.427 ευρώ κ.α.), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ σε 370.000.000 (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 50.321.592 ευρώ, Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝ/ΚΟΥ ΕΚΠ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 183.298.198 ευρώ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 55.984.959 ευρώ κ.α.), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 59.758.056 ευρώ (Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 43.600.036 ευρώ).

Οι πιστώσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ανέρχονται σε 686.125.374 ευρώ (Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 287.496.877 ευρώ, Ε.Π.ΥΠΟΔΟΜ. ΜΕΤΑΦ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 350.000.000 ευρώ, ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18.473.623 ευρώ κ.α.), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 29.214.444 ευρώ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 18.000.000 ευρώ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 214.427.883 ευρώ (ΕΡΓΑ ΟΤΑ 20.872.261 ευρώ – εθνικό και 34.469.997 ευρώ - συγχρηματοδοτούμενο, Ε.Π.Α.-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 31.065.589 ευρώ, Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 77.946.368 ευρώ, Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 77.946.368 ευρώ κ.α.), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 293.000.000 ευρώ (ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 103.726.441 ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 77.717.049 ευρώ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 92.165.629 ευρώ).

Οι πιστώσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ανέρχονται σε 228.000.000 ευρώ (ΔΙΚΤΥΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 58,5 εκατ. ευρώ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12.919.770 ευρώ, Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 100.098.787 ευρώ κ.α.), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 199.850.000 ευρώ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 35.000.000 ευρώ, ΕΡΕΥΝΑ - ΔΙΑΣΩΣΗ 70.000.000 ευρώ, Ε.Π.Α.-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 24.879.490 ευρώ, Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡ.ΔΥΝ/ΚΟΥ ΕΚΠ.& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 18.249.416 ευρώ κ.α.), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε 1.202.000.000 (ΠΑΑ 2014-2020 1.080.305.976 ευρώ, του ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 50.000.000 ευρώ (Ε.Π.Α.-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11.335.002 ευρώ, Ε.Π.Α.-ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 22.522.867 ευρώ κ.α.), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 31.000.000 ευρώ (Ε.Π.Α.-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7.000.000 ευρώ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 17.541.887 ευρώ).

Τι γίνεται με τα υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών

Το γενικό συνολικό ΠΔΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανέρχεται σε 2.945.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 2.425.000.000 αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και 520.000.000 ευρώ σε εθνικούς πόρους. Ωστόσο, από το ποσό αυτό, τις Περιφέρειες της χώρας αφορούν τα 1.570.000.000 ευρώ. Όσον αφορά στο υπουργείο καθαρά (1,375 δισ. ευρώ), τα 200 εκατ. ευρώ σχετίζονται με ΕΣΠΑ και άλλα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα και τα υπόλοιπα με συγχρηματοδοτούμενα (Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 850.000.000 ευρώ, ΕΠΙΧ. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 173.078.238 ευρώ, Ε.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014-2020 99.487.548 ευρώ). Από τις Περιφέρειες, ξεχωρίζουν τα 345.620.000 ευρώ της Αττικής (Ε.Π.Α.-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 25.000.000 ευρώ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.620.000 ευρώ, Ε.Π.Α.-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7.000.000 ευρώ, Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 298.128.671 ευρώ κ.α.). Οι πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ανέρχονται σε 106.900.000 ευρώ, της Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε 257.700.000 ευρώ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 78.020.000 ευρώ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 79.550.000 ευρώ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 117.490.000 ευρώ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 79.250.000 ευρώ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 80.560.000 ευρώ, της ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 100.880.000 ευρώ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 56.380.000 ευρώ, του ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 62.440.000 ευρώ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 68.290.000 ευρώ και ΚΡΗΤΗΣ 136.920.000 ευρώ.

Οι πιστώσεις για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ανέρχονται σε 1.080.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ εθνική συμμετοχή και το ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΟΥ σε 780 εκατ. ευρώ. Στο «κομμάτι» ΕΘΝΙΚΟ εντάσσονται δράσεις όπως ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ 24.000.000 ευρώ, ΛΙΜΑΝΙΑ 11.500.000 ευρώ, ΟΔΟΙ - ΓΕΦΥΡΕΣ 29.000.000 ευρώ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 19.000.000 ευρώ, ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 17.210.000 ευρώ, ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ 30 εκατ. ευρώ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 45.987.633 ευρώ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 9.000.000 ευρώ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 7.780.067 ευρώ, Ε.Π.Α.-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5.000.000 ευρώ κ.α. Όσον αφορά στο ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ, ξεχωρίζουν δράσεις όπως: ΟΔΟΙ – ΓΕΦΥΡΕΣ 334 εκατ. ευρώ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 26.602.819 ευρώ, Ε.Π. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) 2021-27 20.457.401 ευρώ, ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 4.085.461 ευρώ, Ε.Π.ΥΠΟΔΟΜ.ΜΕΤΑΦ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 213.365.075 ευρώ, Ε.Π. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-27 98.230.893 ευρώ κ.α.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σχέδιο επανεπένδυσης εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις στην ελληνική οικονομία

Σε δημοπρασία 23 ακυκλοφόρητα ζευγάρια sneakers Notorious B.I.G. x Nike Air Jordan 13

ΕΥΔΑΠ: Προσφορές στις 10 Απριλίου για το περιβαλλοντικό έργο των 110 εκατ. ευρώ στην Αν. Αττική