Intrakat: Σε έργα, εξαγορές και αναπτύξεις τα 100 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ – Οι ΑΠΕ και τα projects

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Intrakat: Σε έργα, εξαγορές και αναπτύξεις τα 100 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ – Οι ΑΠΕ και τα projects
Μεγάλη ΑΜΚ από τον κατασκευαστικό όμιλο. Τι δείχνουν οι κινήσεις της Winex. Επιτάχυνση αναπτυξιακών επενδύσεων με αιχμή τις ΑΠΕ. Το discount, οι μέτοχοι και η δέσμευση της διοίκησης.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει οριστεί για τις 14 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε να προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Intrakat, με στόχο την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους, ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής τους, να τοποθετηθούν. Η εξέλιξή αυτή επιβεβαιώνει πλήρως όσα ανέφερε το insider.gr από τις αρχές κιόλας του μήνα περί επικείμενης ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης.

Οι νέες ευκαιρίες – Σε εξαγορές και αναπτύξεις τα κεφάλαια

Η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ να διερευνήσει επενδυτικές ευκαιρίες για εξαγορές στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και ειδικότερα ευκαιρίες για να διευρύνει την υφιστάμενη παρουσία της στους κλάδους δραστηριοποίησης της, με αιχμή τις ΑΠΕ και όχι μόνο. Η αναμενόμενη συμμετοχή του κύριου μετόχου (Winex Investments) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγγυάται την επιτυχία της, καθώς εκτός του ποσοστού του, έχει την πρόθεση να αγοράσει και όσες αδιάθετες μετοχές τυχόν προκύψουν, στο ποσοστό που του αναλογεί. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Winex όσο και άλλοι εφοπλιστικοί πόλοι είχαν αγοράσει μετοχές της εισηγμένης στα επίπεδα των 2,95 ευρώ.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας επιβεβαιώνει την δέσμευση της διοίκησης να στηρίξει δυναμικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Η αύξηση είναι αποκλειστικά υπέρ των παλαιών μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους μετόχους να τοποθετηθούν. Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής είναι € 1,17 (discount 27,3% στην τιμή κλεισίματος 21/10/22).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο στο συγκεκριμένο κλάδο.

Α) Ειδικότερα, ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του ομίλου της, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνων που απορρέουν από ή σχετίζονται με το ιδιαιτέρως ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Β) Επίσης, ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για πιθανές επενδύσεις μέσω εξαγορών, συμπράξεων ή λοιπών συνεργασιών με εταιρείες στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. Η νέα διοίκηση της Εταιρείας, στο πλαίσιο εκπόνησης του νέου στρατηγικού πλάνου σχεδιάζει να ενισχύσει τις δραστηριότητές της, αναζητώντας κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες και, προς το σκοπό αυτό, είναι κρίσιμο η Εταιρεία να διαθέτει επαρκή ίδια χρηματοδότηση ώστε να τις υλοποιήσει εγκαίρως και επωφελώς για αυτήν. Αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν προσδιορισθεί πλήρως ακόμα.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (Α) χρήση και μέχρι του ποσού των €37εκατ. αναμένεται να διατεθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ το υπολειπόμενο κεφάλαιο για την υπό (Α) χρήση καθώς και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (Β) χρήση αναμένεται να διατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς και το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, εφόσον προκύψουν και πάντως εντός των επόμενων δεκαοκτώ (18) μηνών. Το προϊόν της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Από την προηγούμενη ΑΜΚ των 51 εκατ. ευρώ έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη (έως το 6μηνο) τα 40,7 εκατ. ευρώ, άρα έχουν μείνει αδιάθετα σχεδόν 1,80 εκατ. ευρώ (αν αφαιρεθούν τα έξοδα).

Επιτάχυνση αναπτυξιακών επενδύσεων με τα νέα κεφάλαια

Λίγους μόλις μήνες μετά την απόκτηση του βασικού ποσοστού της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ο κύριος μέτοχος της εταιρείας, η Winex Investments (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) δείχνει τις προθέσεις του να δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρείας και να ενισχύσει την επενδυτική εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα του Ομίλου. Στόχος της νέας διοίκησης, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Εξάρχου, είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο, κορυφαίο Όμιλο με μακρόπνοη προοπτική και υπό αυτό το πρίσμα προχωρά αποφασιστικά ο μετασχηματισμός της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διοίκηση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχει προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο όλων των έργων (λαμβάνοντας υπόψη την πληθωριστική πίεση σε υλικά και υπηρεσίες λόγω του πολέμου) ώστε να διασφαλίσει ότι το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης θα καλύψει επαρκώς όλες τις ανάγκες. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα επιταχύνουν το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της ΙΝΤΡΑΚΑΤ: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το μέτωπο των νέων έργων

Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΙΝΤΡΑΚΑΤ διαμορφώνεται σε 1,3 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό ενώ ο Όμιλος συμμετέχει δυναμικά σε εμβληματικά αναπτυξιακά έργα εθνικής εμβέλειας όπως τα Hellinikon Marina Tower, ο Οδικός Άξονας Ν.Δ. Πελοποννήσου, η Ολοκλήρωση της Λ. Κύμης, ο ΒΟΑΚ, τα Δίκτυα Διανομής ΔΕΔΔΗΕ, κλπ. Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα αξίας άνω των 6 δισεκ. ευρώ. Πέρα από αυτά, ο όμιλος συμμετέχει και σε άλλα μεγάλα ΣΔΙΤ έργα όπως το νέο Κτήριο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, των εστιών των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, των Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας και του νέου Ιατρικού Κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών. Σε εξέλιξη είναι και μεγάλα έργα σε Κύπρο και Βαλκάνια. Ειδικότερα στην Κύπρο η Intrakat κατασκευάζει την α’ φάση του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του νησιού με πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Η αναπτυξιακή στρατηγική σε έργα ΑΠΕ & Real Estate

Ιδιαίτερα στον σημαντικό τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου τα επόμενα έτη, οι νέοι μέτοχοι έχουν δείξει την αποφασιστικότητα τους προχωρώντας σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 500 MW φωτοβολταικών τον Σεπτέμβριο. Με την συγκεκριμένη εξαγορά, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχει διαμορφώσει πλέον ένα συνολικό Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW διεκδικώντας δυναμικά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο της ενέργειας. Ο στρατηγικός πυλώνας ενέργεια μέσω των ΑΠΕ αναμένεται να φέρει ισχυρές χρηματορροές στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ήδη ο Όμιλος είναι πολύ κοντά να ολοκληρώσει χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. Ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές των οποίων θα αρχίσουν εντός του 2023.

Ο έντονος αναπτυξιακός προσανατολισμός της ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι ξεκάθαρος και στον τομέα του Real Estate, όπου η νέα διοίκηση έχει δείξει ξεκάθαρα τις βλέψεις της να τοποθετήσει την εταιρεία δυναμικά μέσα στις εξελίξεις. Το επιχειρηματικό πλάνο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ εστιάζει σε high end τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύρος, η Αθήνα και η Κρήτη, όπου θα αναπτύξει πολυτελείς ξενοδοχειακές και οικιστικές μονάδες. Επίσης, μεταξύ άλλων, πρόσφατα ανακοινώθηκε και η συνεργασία με το Ellington Management Group που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ellington Solutions. Στη χώρα μας η Ellington Solutions διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο η αξία του οποίου υπερβαίνει το 1 δις Ευρώ και από κοινού με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της αξιολόγησης, διαχείρισης, επένδυσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ρεύμα: Πού θα κινηθούν οι επιδοτήσεις Νοεμβρίου - Η πρόταση της αγοράς για τον «ενεργειακό τουρισμό»

Intrakat: Πώς «απλώνει αποτύπωμα» σε Real Estate και Τουρισμό

Intrakat: Σε έκτακτη συνέλευση στις 14/11 για ΑΜΚ 100 εκατ. ευρώ