Real Consulting: Αυξημένα κατά 15% τα EBITDA στο α' εξάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Real Consulting: Αυξημένα κατά 15% τα EBITDA στο α' εξάμηνο
Αύξηση 6% στον κύκλο εργασιών και 15% στα EBITDA σε ενοποιημένη βάση ανακοίνωσε για το α' εξαμήνου του 2022 η REAL CONSULTING.

Αύξηση 6% στον κύκλο εργασιών και 15% στα EBITDA σε ενοποιημένη βάση ανακοίνωσε για το α' εξαμήνου του 2022 η REAL CONSULTING.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, κατέγραψε αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα € 11.491 χιλ. έναντι € 10.811 χιλ. συγκριτικά με το Α' εξάμηνο του 2021.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 4.419 χιλ. για το Α' εξάμηνο του 2022 έναντι € 3.769 χιλ. του Α' εξαμήνου το 2021 (αύξηση 17%), και τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν, αντίστοιχα, σε € 4.407 χιλ. έναντι € 3.758 χιλ. (αύξηση 17%).

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε € 1.671 χιλ. για το Α' εξάμηνο του 2022 έναντι € 1.452 χιλ. του Α' εξαμήνου το 2021 (αύξηση 15%), ενώ της Εταιρείας ανήλθε αντίστοιχα σε € 1.780χιλ. έναντι € 1.437 χιλ. (αύξηση 24%).

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για το Α' εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε κέρδη € 1.301 χιλ. έναντι € 1.045 χιλ. του Α' εξαμήνου το 2021, εμφανίζοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1.426 χιλ. για το Α' εξάμηνο του 2022 έναντι € 1.030 χιλ. του Α' εξαμήνου 2021, εμφανίζοντας αύξηση 38%.

H παρατηρούμενη αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι πωλήσεις του οποίου ανήλθαν σε € 9.729 χιλ. για το A’ εξάμηνο του 2022 έναντι € 9.464 χιλ. για το A’ εξάμηνο του 2021, εμφανίζοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ οι πωλήσεις του Τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανήλθαν σε € 1.762 χιλ. (30/6/2021: € 1.347) εμφανίζοντας σημαντική αύξηση 30,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου και της σταθερής βάσης πελατών που διαθέτει, όπου παρά τις οικονομικές συνθήκες αγοράς που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19), δεν επήλθε αρνητικός αντίκτυπος στις πωλήσεις του Ομίλου.

Η αύξηση που παρατηρείται στα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία οφείλεται στην ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών τους στον τομέα της εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικών προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (ERP) καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης.

Η σταθερή και σημαντική ανάπτυξη της REAL CONSULTING αποτελεί αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προοπτικές

Για την χρήση του 2022 και μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές είναι θετικές και ο Όμιλος εστιάζει όχι μόνο στη διατήρηση αλλά και στη βελτίωση της ισχυρής θέσης και του ιστορικού του ρόλου στο χώρο της πληροφορικής.

Ο Όμιλος θα αυξήσει τα μεγέθη του καθώς το 2022 αναμένεται υψηλή ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής κυρίως λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. H εταιρεία θα συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου στα αντικείμενα που κατέχει ισχυρή θέση και προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών τους διαδικασιών.

Η Εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει με την εξαγορά ευρωπαϊκών εταιρειών που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες επί των λογισμικών και προϊόντων που ήδη προσφέρει, με στόχο την διείσδυσή της σε νέες αγορές, εκμεταλλευόμενη το know-how που διαθέτει και την εμπειρία από σύνθετα και καινοτόμα έργα. Οι παραπάνω εξαγορές, στις οποίες σχεδιάζει να προβεί η Εταιρεία, αποσκοπούν στην επέκτασή της στο εξωτερικό παράλληλα με την αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας στην Ελλάδα και την δραστηριοποίησή της σε νέα προϊόντα.

Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις στον χώρο της πληροφορικής, επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο λύσεων/υπηρεσιών που προσφέρει, αύξησε το πελατολόγιό της και την γεωγραφική της διασπορά.

Την 1η Απριλίου 2022, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% των μετοχών της γερμανικής εταιρεία Cloudideas, η οποία ενοποιήθηκε ως θυγατρική στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου στην γερμανική αγορά. Η γερμανική Cloudideas GmbH, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την πλατφόρμα Salesforce, η οποία αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο. Η πλατφόρμα Salesforce έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία σε συνεργασία με διεθνείς οίκους και οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Business Applications (SAP S/4HANA, Rise with SAP, Microsoft D365 Finance & Operations, Microsoft D365 Business Central)
  • Business Analytics (Tableau, SAP Analytics Cloud, Microsoft Power BI)
  • User Experience & Low Code Development Platforms (Neptune Solutions)
  • Cloud Solutions (Microsoft Azure, SAP Cloud Platform)

Η δραστηριοποίηση του Ομίλου και της Εταιρείας στους παραπάνω τομείς προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή και αναμένεται αύξηση της ζήτησης για τα επόμενα χρόνια τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Το έργο GOV-ERP, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον φιλόδοξα έργα πληροφορικής δημοσιονομικού χαρακτήρα που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και ένα από τα πρώτα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, υπεγράφη την 6η Μαΐου 2022 μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Ένωσης Εταιρειών Uni Systems – PwC – Real Consulting. Αυτό το έργο έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μιας κεντρικής και ενιαίας πλατφόρμας η οποία θα εξυπηρετεί τη χάραξη τής οικονομικής πολιτικής της χώρας, καθώς θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

11:09

Η σωματική άσκηση μειώνει τη θνητότητα σε ασθενείς με καρκίνο μαστού

11:09

Μικρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

11:05

«Κρατά» τις 920 μονάδες στο Χρηματιστήριο

11:00

Volvo Car: Αύξηση 12% των πωλήσεων τον Νοέμβριο

10:50

Το Υπερταμείο βραβεύθηκε για τις πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας που εφαρμόζει

10:35

Η Επ. Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση της «Αφοί Δεναξά» από τη Μασούτης

10:27

Επιστολή Αθήνας προς ΟΗΕ: Προειδοποιεί για κίνδυνο αποσταθεροποίησης από το τουρκολυβικό μνημόνιο

10:26

Γερμανία: Σημαντική αύξηση για το εμπορικό πλεόνασμα - Στα 6,9 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο

10:22

Γιατί οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ ζητούν την επιστροφή των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δημόσιο

10:19

Οφειλές προς τον ΕΦΚΑ: Η διαδικασία υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση σε έως 24 δόσεις - Τα ψιλά γράμματα

10:11

Mevaco: Αύξηση τζίρου και κερδών στο γ' τρίμηνο και στο εννεάμηνο

10:11

Ηχηρό «καμπανάκι» Λαγκάρντ για πληθωρισμό και ευρωζώνη: Αβέβαιες οι προοπτικές

10:10

Γ. Οικονόμου: Σταθερά πτωτική η πορεία του ποσοστού διαμενόντων μεταναστών στη χώρα μας

09:45

Η Twitter ανέστειλε και πάλι το λογαριασμό του ράπερ Κάνιε Γουέστ μετά το ρατσιστικό του παραλήρημα

09:41

Evergrande: Μάλλον δεν της βγαίνει ούτε το εγχείρημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

09:38

Meteo: Ο φετινός Νοέμβριος ήταν ο τέταρτος πιο θερμός από το 2010

09:31

Landis+Gyr: Συνεχείς επενδύσεις στο εργοστάσιο έξυπνων μετρητών της Κορίνθου

09:23

Τα έντυπα της ΑΑΔΕ που μπορούν να υποβληθούν σε μορφή επεξεργάσιμου pdf

09:15

Έρευνα: Το στρες της πανδημίας φαίνεται να γέρασε πρόωρα τους εγκεφάλους των εφήβων

09:06

Σφίξε κι άλλο το ζωνάρι λένε στην Ευρώπη

09:03

Ολυμπία Oδός: Την Κυριακή θα δοθεί στην κυκλοφορία μια ακόμη λωρίδα στο ύψος της Κινέττας

08:55

Βραζιλία: Δύο νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω κύματος κακοκαιρίας

08:42

Γ. Κωστόπουλος: Η Τράπεζα Πειραιώς «αγκαλιάζει» ισότιμα τους πελάτες ΑμεΑ – Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες

08:27

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι τάσσεται υπέρ της συνέχισης αποστολής όπλων στην Ουκρανία

08:20

Στην Αθήνα οι ηγέτες του ΕΛΚ – Στήριξη στον Κυρ. Μητσοτάκη και ανασύνταξη δυνάμεων

08:15

Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

08:04

Τουρισμός: Απώλεια Ρώσων τουριστών και κρουαζιέρα κράτησαν πίσω τα έσοδα

07:56

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ

07:52

Στεγαστικά: Επιδότηση 50% στην αύξηση της δόσης για ευάλωτους προτείνουν οι τράπεζες

07:48

Ουκρανία: Σύμβουλος του Ζελένσκι υπολογίζει σε 13.000 τις απώλειες του ουκρανικού στρατού