Τρ. Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων 635 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο – Αναθεωρεί ανοδικά τους στόχους για το 2022

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων 635 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο – Αναθεωρεί ανοδικά τους στόχους για το 2022
Τράπεζα Πειραιώς
Σε θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το 2022, οδηγούν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς το β' τρίμηνο του έτους. 

Σε θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το 2022, οδηγούν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς το β' τρίμηνο του έτους.

Το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη 93 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδη 635 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2022. Το προ φόρων αποτέλεσμα σε εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε σε κέρδη 119 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδη 306 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2022.

Τα κέρδη ανά μετοχή, εξομαλυμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αυξήθηκαν σε 0,21 ευρώ το 1ο 6μηνο 2022, σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με 0,10 ευρώ το 1ο 6μηνο 2021. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος 92 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδος 614 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,47 ευρώ το 1ο 6μηνο 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Τρ. Πειραιώς προβλέπει τώρα:

• Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,35 ευρώ από 0,05 ευρώ προηγουμένως,
• Δείκτη fully loaded CET1 περίπου 11% από 10% προηγουμένως,
• Aύξηση των καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, από 1,2 δισ. προηγουμένως,
• Δείκτη NPE περίπου 8% από 9% προηγουμένως,
• Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε εξομαλυμένη βάση περίπου 8% από 1% προηγουμένως.

Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου: «Η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο 2022 ήταν στιβαρή, ξεπερνώντας τους στόχους στις βασικές λειτουργικές γραμμές. Επιπλέον, το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2022, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον τραπεζικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της Πειραιώς. Παράλληλα, η Πειραιώς επιδιώκει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας από το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της ύψους 800 εκατ. ευρώ, βασιζόμενη σε συνέργειες επιχειρηματικών τομέων με αξιοσημείωτο περιθώριο ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζουμε τους στόχους μας στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το έτος 2022».

Όπως τονίζει ο κ. Μεγάλου, η εμπορική δύναμη της Πειραιώς αποκαλύπτεται τώρα που η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω του σχεδίου Sunrise ολοκληρώθηκε. Το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου διευρύνθηκε κατά €1,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο για ολόκληρο το έτος. O Όμιλος παρήγαγε καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδα ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, με ικανοποιητική απόδοση σε όλες τις γραμμές. «Η λειτουργική αποτελεσματικότητα βελτιώνεται διαρκώς σύμφωνα με τους στόχους μας και βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης μείωσης κόστους περίπου 25% στην 4ετή περίοδο του επιχειρηματικού μας σχεδίου, παρά τα πληθωριστικά εμπόδια. Τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,21 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, όταν ο ετήσιος στόχος ήταν €0,05», είπε ο κ. Μεγάλου. Και προσθέτει ότι για τον Όμιλο Πειραιώς Financial Holdings, το 2022 είναι έτος κατά το οποίο τίθενται τα θεμέλια για βιώσιμη κερδοφορία, μέσω της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025. Ο Όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο σε όλους τους πυλώνες του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 9% από 13% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με συμβολή των δύο τελευταίων τιτλοποιήσεων NPE του προγράμματος «Ηρακλής», συνολικού ύψους €0,9 δισ., ενώ η επιτυχής παρακολούθηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα οργανικής δημιουργίας NPE, €0,6 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο CEO της Τρ. Πειραιώς σημειώνει ότι οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της στις αρχές του 2022, με το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 7,0% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων. O πλήρης αντίκτυπος του υψηλότερου πληθωρισμού αναμένεται να αποτυπωθεί αργότερα εντός της χρονιάς, μέσω του υψηλότερου κόστους για τις επιχειρήσεις και της μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, και η χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος EU Next Generation, η επαναφορά του τουρισμού στα προ της υγειονομικής κρίσης επίπεδα και η αναμενόμενη αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εκτιμάται, όπως αναφέρει, ότι θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης το 2022, αλλά και για αρκετά χρόνια στο μέλλον.

Κύριες εξελίξεις 1ου 6μήνου 2022

• Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21, εκ των οποίων €0,16 από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, έναντι €0,10 το 1ο εξάμηνο του 2021. Εξομαλυμένα λειτουργικά κέρδη €285 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022, συνέπεια της ισχυρής ανάπτυξης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποκλιμάκωσης των εξόδων προβλέψεων.
• Δείκτης NPE στο 9% από 25% έναν χρόνο πριν. Οι τιτλοποιήσεις NPE Sunrise 3 και Solar, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €0,9 δισ., για τις οποίες έχουν εγγραφεί ήδη οι προϋπολογισμοί ζημιών, βρίσκονται σε προχωρημένη φάση και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2022, ενώ έχουν κατατεθεί οι σχετικές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Ηρακλής».
• €0,4 δισ. οργανική μείωση NPE το 1ο εξάμηνο 2022, ιστορικά καλύτερη επίδοση.
• €1,5 δισ. αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο, συνέπεια της ισχυρής νέας παραγωγής δανείων. ύψους €4,4 δισ το 1ο εξάμηνο 2022. Τα περιθώρια των δανείων παραμένουν ανθεκτικά.
• 10% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) σε εξομαλυμένη βάση, με διατηρήσιμες ενισχυμένες αποδόσεις για το υπόλοιπο του έτους.
• Δείκτης fully loaded CET1 στο 10,2%, υψηλότερα από τον ετήσιο στόχο, ενσωματώνοντας όλο το κόστος αποεπένδυσης των NPE για το 2022.
• Πρόγραμμα συνθετικών τιτλοποιήσεων για το 2022, €1,1 δισ. ελάφρυνσης RWA, με τρεις ήδη υπογεγραμμένες συναλλαγές. Η πρώτη συναλλαγή €0,4 δισ.. ελάφρυνσης RWA ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο. Το πρόγραμμα ενισχύεται με επιπρόσθετες συναλλαγές ελάφρυνσης €0,5 δισ. RWA για φέτος.

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις 1ου 6μήνου 2022

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων από NPE, ανήλθαν σε €512εκατ., +3% ετησίως.
• Ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €237 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από μισθώματα), +22% ετησίως, με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς και κυρίως από τις δραστηριότητες χορήγησης δανείων.
• Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €408 εκατ., -4% ετησίως, με όφελος από τον εξορθολογισμό των εξόδων προσωπικού και τη βελτιστοποίηση των γενικών και διοικητικών εξόδων.
• Οργανικό έξοδο προβλέψεων δανείων στα €151 εκατ., -40% ετησίως.

Η επέκταση του εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου δανείων υποστήριξε τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €591 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022, μειωμένα κατά 23% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €306 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, ωθούμενα από την παραγωγή δανείων και τα έσοδα από ομόλογα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €512 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022, αυξημένα κατά 3% ετησίως, και σε €266 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 8% τριμηνιαίως, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και των υψηλότερων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος.

Ισχυρή αύξηση στις προμήθειες

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 1ο 6μηνο 2022 ανήλθαν σε €237 εκατ., αυξημένα κατά 22% ετησίως. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 2ο 3μηνο 2022 ανήλθαν σε €124 εκατ., +8% τριμηνιαίως, και +11% ετησίως. Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι προμήθειες συναλλάγματος, και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,6% το 2ο 3μηνο 2022.

Περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 6μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €408 εκατ., μειωμένα κατά 4% ετησίως, ενώ κατά το 2ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €209 εκατ., μειωμένα κατά 2% ετησίως. Αντίστοιχα, οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το 2ο 3μηνο 2022 μειώθηκαν 2% ετησίως στα €95 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στις 30 Ιουνίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.206 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.839 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 954 ετησίως. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2022 παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση, στα €90 εκατ, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 49% το 2ο 3μηνο 2022 έναντι 47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Σημαντική βελτίωση του οργανικού κόστους κινδύνου

Το 2ο 3μηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €46 εκατ., σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 3μηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPE το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPE. Απομειώσεις ύψους €117 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με όλες τις εναπομένουσες προβλέψεις αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ΝPΕ Sunrise 3, το χαρτοφυλάκιο Solar, καθώς και με άλλες προσαρμογές. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο για ακόμα ένα τρίμηνο, στις 52μ.β. κατά το 2ο 3μηνο 2022, από 73μ.β. ένα χρόνο πριν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τρ. Πειραιώς: Συλλογική συμφωνία για τους εργαζόμενους της Piraeus Real Estate Management – Τι προβλέπει

Τράπεζες: Πώς σχεδιάζουν να γυρίσουν στην Οικονομία υγιή τα πρώην κόκκινα δάνεια

Attica Bank: Τα αδιέξοδα και οι μεγάλες ευθύνες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2022

Λήψη αρχείου

Όλες οι ειδήσεις

11:29

Οι ενέργειες της Coca-Cola HBC στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας – Το χρονικό των εξελίξεων

11:25

Θεσσαλονίκη: Δεκαπέντε οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ συνελήφθησαν για αδικήματα βίας

11:22

ΝΔ: Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η κατασκευή του Μετρό στα Εξάρχεια είναι πρόσχημα για την καταστροφή της γειτονιάς

11:08

Κεραμέως: Στις 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία με επιπλέον 8.500 εκπαιδευτικούς

11:02

Ελ Εριάν: H Fed θα συνεχίσει τις επιθετικές κινήσεις στα επιτόκια παρά τη μείωση του πληθωρισμού

10:45

Ευρωαγορές: Επιφυλακτικά υψηλότερα με το «βλέμμα» στην πορεία της οικονομίας

10:38

Υποτονική συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο - Κάτω από τις 880 μονάδες ο ΓΔ

10:17

Καιρός: Δεύτερη ημέρα αστάθειας με τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

09:57

Twitter: Σχέδιο για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

09:47

Δεκαπενταύγουστος: Τουλάχιστον 26.000 επιβάτες θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά

09:31

Θάσος: Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά - Επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις

09:23

Βρετανία: Συρρικνώθηκε η οικονομία το β' τρίμηνο - «Αγκάθι» το κόστος ζωής

09:06

CDC: Δεν συστήνεται πλέον ο περιορισμός σε καραντίνα των Αμερικανών μαθητών που έχουν εκτεθεί στην Covid

08:58

Ν. Κορέα: Προεδρική χάρη στον de facto ηγέτη του ομίλου Samsung - Είχε καταδικαστεί για διαφθορά

08:52

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Άλλα δύο πλοία με φορτία δημητριακών αναχώρησαν από ουκρανικά λιμάνια

08:44

Ρίσι Σούνακ: Υπόσχεται μείωση των οικιακών λογαριασμών ενέργειας κατά 200 λίρες

08:36

Γερμανία: Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ μηνύει τη Βουλή για αφαίρεση προνομίων

08:27

Washington Post: Απόρρητα έγγραφα για τα πυρηνικά των ΗΠΑ έψαχνε το FBI στην έπαυλη Τραμπ

08:17

ΗΠΑ: Νεκρός ο άνδρας που προσπάθησε να εισβάλει σε κτίριο του FBI - Πιθανόν οπαδός του Τραμπ

08:13

Αργεντινή: Στο 7,4% ο πληθωρισμός, η μεγαλύτερη αύξηση εδώ και 20 χρόνια - «Βουλιάζει» το πέσο

08:03

Ζελένσκι σε κρατικούς αξιωματούχους: Σταματήστε να μιλάτε στα ΜΜΕ για τις τακτικές της Ουκρανίας

07:58

Αυγουστιάτικη πανσέληνος: Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία

07:51

Πύρινος «εφιάλτης» στη Γαλλία - Η Ευρώπη σπεύδει σε βοήθεια

07:41

Έξυπνα τρικ για πακετάρισμα βαλίτσας

07:38

Ακίνητα: Έρχονται αντικειμενικές αξίες σε 2.167 νέες περιοχές

07:37

Αέριο: Κρίσιμο ορόσημο τα τέλη Σεπτεμβρίου για τον διαγωνισμό της αποθήκης Καβάλας

07:35

Οι καλύτεροι ευρωπαϊκοί προορισμοί για να αγοράσετε ένα δεύτερο σπίτι

07:33

Η ευκαιρία της εξόδου, η ατυχία και το μεγάλο στοίχημα

07:32

ΕΛΑΣ: Πώς θα θωρακίσετε το σπίτι σας από τους «ληστές των διακοπών»

07:31

SOS για αποβιομηχάνιση - Τι ποσοστό παράγει η ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα; - Άλλος για Βουλγαρία;