«Κλείδωσε» χρηματοδότηση 45 εκατ. ευρώ για τον οδοφωτισμό της Αθήνας που ανέλαβε η Μυτιληναίος

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Κλείδωσε» χρηματοδότηση 45 εκατ. ευρώ για τον οδοφωτισμό της Αθήνας που ανέλαβε η Μυτιληναίος
Χρηματοδοτική ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων». Τι περιλαμβάνει το έργο με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους.

«Κλείδωσε» χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ για τον οδοφωτισμό της Αθήνας, σύμβαση που υπενθυμίζεται ότι έχει κερδίσει ο όμιλος Μυτιληναίου, μετά και από σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, Γεώργιος Ζερβός, υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τον φωτισμό» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τη δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ανέρχεται σε 44.967.423,29 ευρώ. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31η/12/2023.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και στην αυτοματοποίηση του συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων. Η δράση καλύπτει μέρος του συστήματος ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, σε δρόμους και πλατείες και στο σύνολο της γεωγραφικής του έκτασης. Στόχος της δράσης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η μείωση του κόστους της ενέργειας για τον οδοφωτισμό.

Επίσης η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), το οποίο απαρτίζεται από φωτιστικά σώματα παλαιάς τεχνολογίας.

Το υπάρχον δίκτυο ενεργοποιείται από τη ΔΕΗ με τη χρήση χρονοδιακοπτών / ομάδα λαμπτήρων. Θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας, με έξυπνα φωτιστικά νέας τεχνολογίας (πχ LED), καλύτερης φωτεινής απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης στο Δήμο. Το δίκτυο του Δήμου Αθηναίων αποτελείται από φωτιστικά σώματα διαφόρων τύπων και κατηγοριών με τεχνολογίες λαμπτήρων εκκένωσης κυρίως.

Το δίκτυο οδοφωτισμού χαρακτηρίζεται κυρίως από την έντονη παρουσία αξονικών φωτιστικών, τα οποία είναι εγκατεστημένα στις περισσότερες συνοικιακές οδούς του Δήμου και τα οποία αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία δημοτικών φωτιστικών. Με βάση τα στοιχεία της καταμέτρησης (παρατίθεται παρακάτω) το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται σε 43.678 σημεία.

Τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δικτύου είναι :

  • Γηρασμένος εξοπλισμός
  • Ορισμένοι τύποι λαμπτήρων έχουν αποσυρθεί από το εμπόριο
  • Δεκάδες διαφορετικοί τύποι φωτιστικών από διάφορες χρονολογίες κατασκευής.

Με την υλοποίηση του έργου, το οποίο είναι αποτέλεσμα μελέτης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος οδοφωτισμού, θα επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων, βελτιώνοντας την όψη της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, θα βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος οδοφωτισμού και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του, που εντάσσεται στην συνολική στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την ενεργειακή μετάβαση και την εξισορρόπηση της ενεργειακής κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του.

Παραδοτέα πράξης

Παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα είναι τα ακόλουθα:

α) Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αντικατάσταση 43.678 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του Συστήματος οδοφωτισμού, στα πλαίσια του ΙοΤ.

Συγκεκριμένα:

  • 15.650 τμχ. Φωτιστικά σώματα "Οδικά Φωτιστικά"
  • 12.840 τμχ. Φωτιστικά σώματα "Αξονικά Φωτιστικά"
  • 1.967 τμχ Φωτιστικά σώματα "Διακοσμητικό Οδικό"
  • 3.715 τμχ Φωτιστικά σώματα "Φωτιστικό Φανάρι"
  • 8.251 τμχ Φωτιστικά σώματα "Φωτιστικό Κορυφής"
  • 1.255 τμχ Φωτιστικά σώματα "Προβολέας" -43.678 τμχ.

β) Προμήθεια και τοποθέτηση Ασύρματου Ελεγκτή Φωτιστικού: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διαχείριση και τον έλεγχο του οδοφωτισμού των οδικών αξόνων προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος τηλε-διαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα: 43. 678 τμχ Απεγκατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων μεταφορά τους σε αποθήκες του Δήμου Αθηναίων & Εκτέλεση μετρήσεων πεδίου, ρύθμιση απαιτούμενων επιπέδων φωτισμού, θέση σε λειτουργία του συστήματος φωτισμού, προγραμματισμός πλατφόρμας IoT.

Η Μυτιληναίος και η σημασία των έργων

Όπως είχε παλιότερα αποκαλύψει το insider.gr, Μυτιληναίος και Μεσόγειος διεκδίκησαν τη σύμβαση με τη δεύτερη να μένει τελικά «εκτός παιχνιδιού» και τον πρώτο να μένει ως μοναδικός διεκδικητής που ορίστηκε και ανάδοχος. Όπως αναφέρονταν στην αρχική προκήρυξη, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 έτη. Δυο έτη για την προμήθεια του αντικειμένου της σύμβασης και τις απαιτούμενες εργασίες και 10 έτη για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. Κατά τη διάρκεια των δυο ετών της εγκατάστασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των τμημάτων της σταδιακής εγκατάστασης. Φορείς χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο Δήμος Αθηναίων.

Είναι σαφές ότι το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη, τόσο στο πλαίσιο της ορθής χρήσης των πόρων, όσο και σε αυτό της προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι αξιοσημείωτο πως το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης σε μια πόλη προέρχεται από το δίκτυο οδοφωτισμού.

Τα έργα οδοφωτισμού έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο προσκήνιο λόγω και της ανάγκης για ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κοινόχρηστων χώρων σε Περιφέρειες και Δήμους, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, ενώ αναμένεται να προκηρυχθεί σειρά έργων προσεχώς, με αυτές τις μπίζνες να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων.

Μια και ο λόγος για τη Μυτιληναίος, την Πέμπτη γίνεται και τελετή παράδοση της «Παράκαμψης Αμφιλοχίας» (του οδικού έργου «Ακτιο – Αμβρακία»), με παρουσία του πρωθυπουργού και του υπουργού Υποδομών, έργο που υλοποίησε ο όμιλος έγκαιρα και μάλιστα περίπου 5 μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:56

Ένωση Αστυνομικών: Δέσμη προτάσεων μετά από τον πυροβολισμό 16χρονου στο κεφάλι

23:37

Μενίδι: Επεισόδια με Ρομά για τον πυροβολισμό 16χρονου - Πυρπολήθηκε λεωφορείο

23:24

Περού: Ορκίστηκε στο Κογκρέσο η νέα προέδρος Ντίνα Μπολουάρτε

23:09

Wall Street: Πέμπτη συνεχή ημέρα απωλειών ο S&P 500 με την ύφεση να «σκιάζει» τις αγορές

22:51

Ουάσινγκτον: Ο Πούτιν δείχνει «ανεύθυνος» μιλώντας «επιπόλαια» για τα πυρηνικά όπλα

22:39

ΗΠΑ: Ισχυρή αύξηση στον καταναλωτικό δανεισμό τον Οκτώβριο

22:14

Ukrenergo: Πάνω από 1.000 πυραύλους και ρουκέτες έχει δεχτεί το ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο αλλά ακόμα λειτουργεί

22:08

Πετρέλαιο: Η ενίσχυση των αποθεμάτων καυσίμων έριξε τις τιμές - «Άγγιξαν» χαμηλό έτους WTI και brent

22:01

Συρίγος για ελληνοτουρκικά: «Φοβάμαι το λάθος» - Πόσο πιθανό είναι ένα «θερμό επεισόδιο»

21:49

Κρυπτονομίσματα: «Καμπανάκι» ΕΚΤ - «Πολλαπλές φούσκες που σκάνε η μία μετά την άλλη»

21:38

Σαμαράς: Η παράταξη οφείλει να δώσει ενωμένη την εκλογική μάχη

21:27

Περού: Το Κογκρέσο υπερψήφισε την καθαίρεση του προέδρου Καστίγιο - Τελεί υπό κράτηση

21:18

Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Οδοφράγματα Ρομά για τον πυροβολισμό του 16χρονου

21:15

Μενέντεζ: «Δεν θα εγκρίνω την πώληση F-16 στην Τουρκία όσο ο Ερντογάν συνεχίζει τις παραβιάσεις»

21:11

Δήμαρχος Κιέβου: Πιθανό ένα σενάριο «Αποκάλυψης» αυτόν τον χειμώνα, αλλά να μην επικρατήσει πανικός

20:57

Πώς θα είναι η παγκόσμια οικονομία το 2075: Η ανάλυση της Goldman Sachs - Oι 4 τάσεις

20:54

Χρυσός: Ανοδικά για 2η σερί ημέρα αλλά παρέμεινε κάτω από τα 1.800 δολάρια

20:39

Γερμανία: «Βαθιά ανησυχία» εκφράζει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος για τη δράση των «Πολιτών του Ράιχ»

20:21

Μελόνι: Δεν τα έχουμε βάλει με τον ρωσικό λαό, τον πολιτισμό ή την ιστορία του

20:18

Καραγιάννης: Ξεκινούν οι εργασίες στο πρώτο κομμάτι του ΒΟΑΚ - Έχουμε να κάνουμε με έργα, όχι με «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»

20:07

ΕΕ: 9ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνει

19:57

Με κάτι λιγότερο από ένα δισ. η ΕΚΤ κρατάει -ακόμα- υπό «προστασία» τα ελληνικά ομόλογα

19:56

Generali: Πουλά ιταλικό χαρτοφυλάκιο ασφαλειών ζωής 20 δισ. ευρώ

19:42

Κεραμέως: Έχουμε προκηρύξει τις θέσεις για τους διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας

19:39

Γεωργιάδης: Nέες επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ αύριο για το «καλάθι του νοικοκυριού»

19:33

Μιχαηλίδου: Ευθύνη όλων μας να δημιουργήσουμε μια κοινωνία συμπερίληψης

19:27

Spotify: Το «μυστικό της επιτυχίας» του δισεκατομμυριούχου CEO και συνιδρυτή του

19:15

Στο Ριάντ ο Σι Τζινπίνγκ με στόχο τη σινοαραβική προσέγγιση

19:06

Θεοδωρικάκος για πυροβολισμό 16χρονου: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί επικίνδυνη ταύτιση με το 2008

18:54

Ευρωαγορές: Δεν ανακόπηκε η πτώση - Επιμένουν οι ανησυχίες για την ύφεση