Ψάλτης (Alpha Bank): Σημαντική η θέση μας στη χρηματοδότηση επενδύσεων καθαρών μορφών ενέργειας

Newsroom
Μοιράσου το
Ψάλτης (Alpha Bank): Σημαντική η θέση μας στη χρηματοδότηση επενδύσεων καθαρών μορφών ενέργειας
Το ESG αλλάζει τους κανόνες της τραπεζικής χρηματοδότησης, ανέφερε ο CEO της Alpha Bank.

Στη σημασία που έχει για την Alpha Bank, αλλά και για τον ευρύτερο κλάδο των ελληνικών τραπεζών το θέμα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG, αλλά και στην ευθύνη που καλούνται να αναλάβουν για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, από το πάνελ “ESG Business Transformation Strategy and Funding” του συνεδρίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Aπαιτούνται μεγάλες προσαρμογές στα επιχειρηματικά μοντέλα

Αναφορικά με τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών (net zero), ο κ. Ψάλτης έκανε λόγο για την αλληλεπίδραση τεσσάρων παραγόντων που διαμορφώνουν τη στρατηγική ESG των Τραπεζών: τις εποπτικές απαιτήσεις, την αξία που δίνει η αγορά σε εταιρείες που ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον, το εθνικό συμφέρον, και την ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι οι εποπτικές απαιτήσεις των τραπεζών μπορούν να οδηγήσουν από μόνες τους σε νέα στρατηγική χρηματοδοτήσεων, καθώς, «εμπλουτίζουν τη σκέψη των διοικήσεων και των εργαζομένων με εργαλεία κατανόησης και ποσοτικοποίησης των προκλήσεων που είναι μπροστά μας, και τη χρηματοοικονομική μας ανάλυση με νέες μεταβλητές και χρονικούς ορίζοντες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπογράμμισε πως σε πολλούς κλάδους οι πραγματικές λύσεις που θα χρειαστούν για τη μετάβαση είναι σε πρώιμο ή και εμβρυακό στάδιο. «Έχουμε μπροστά μας στόχους και πιθανώς μια λογική βάση για το σημείο εκκίνησης, αλλά σε πολλούς κλάδους δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πλάνο μετάβασης και επίτευξης των στόχων. Αυτό ισχύει ακόμα και για στρατηγικούς κλάδους όπως η ενέργεια, όπου τα σημερινά σενάρια, περιέχουν μεγάλα κενά που πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν, για να γίνουν υλοποιήσιμα», ανέφερε ο κ. Ψάλτης, παραλληλίζοντας την πρόσκληση αυτή με εκείνη των κόκκινων δανείων για τις τράπεζες, όπου χρειάστηκε «πολύς χρόνος για να βρεθούν οι λύσεις, να εδραιωθούν και τέλος να θεσμοθετηθούν, πριν πάμε μπροστά».

Οι τράπεζες, ως ο αυστηρότερα εποπτευόμενος τομέας της οικονομίας, είναι εύλογο να επωμισθούν μεγάλο μέρος της ευθύνης του συντονισμού της αντίδρασης του - δυτικού τουλάχιστον - επιχειρηματικού κόσμου στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, διαμορφώνοντας μία στρατηγική χρηματοδότησης που να είναι συμβατή με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και ένα βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα, αναλαμβάνοντας τον πιστωτικό κίνδυνο για επενδύσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά», σημείωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι, την ίδια στιγμή, οφείλουν να διαχειριστούν και χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη διαθέσει σε κλάδους που βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγαλύτερες προκλήσεις μετάβασης. «Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να συνθέσει ορισμένα κομμάτια του πάζλ που δεν είναι ακόμη σαφή, όπως, για παράδειγμα, του πώς ισορροπεί τις εποπτικές απαιτήσεις με τα πλάνα μετάβασης, του πώς αξιολογεί την αξιοπιστία των πλάνων μετάβασης, του πώς γίνεται αρωγός των ενεργειών μετάβασης των πιο ρυπογόνων κλάδων, και του πώς συνθέτει τις απαιτήσεις των πελατών του σε σχέση με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Θέτοντας τον οδικό χάρτη για την ομαλή μετάβαση στο net zero, ο κ. Ψάλτης ανέφερε πως «βραχυπρόθεσμα, η πρώτη πρόκληση, ειδικά για τις ΜΜΕ, είναι η μέτρηση των ρύπων» και ότι «η πραγματική όμως πρόκληση, που εμφανίζεται μέσο- και μακροπρόθεσμα είναι η μείωση των εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου. Ο οδικός χάρτης διαφέρει σε κάθε κλάδο και απαιτεί την υλοποίηση πολύ πιο μακροχρόνιου σχεδιασμού από το σύνηθες 3ετές πλάνο».

Τόνισε, επίσης, ότι απαιτούνται μεγάλες προσαρμογές στα επιχειρηματικά μοντέλα, που περιλαμβάνουν το electrification, την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης υποδομών, κτηρίων και συσκευών σε νεότερες πιο οικονομικές, τις μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ και νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, ταυτόχρονες δράσεις περιορισμού της κατανάλωσης για ενέργεια σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας μέχρι να εξασφαλιστεί η παραγωγή (τουλάχιστον μέχρι το 2030), τη χρήση καθαρότερων καυσίμων, π.χ. υδρογόνου και την υλοποίηση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Σημαντική η θέση της Alpha Bank στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας

«Στην Alpha Bank, ήδη από πέρυσι μέσω του επιχειρηματικού μας σχεδίου ‘Project Tomorrow’ και της αναπτυξιακής αύξησης κεφαλαίου που ολοκληρώσαμε, έχουμε καθορίσει το πλαίσιο για την παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης με συγκεκριμένους κανόνες και κριτήρια, εναρμονισμένα τόσο με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, όσο και με τους ρυθμιστικούς κανόνες της Ε.Ε.», σημείωσε ο κ. Ψάλτης, κάνοντας ειδική μνεία στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χαρακτηρίζοντάς το «ως μία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα στους κλάδους με το μεγαλύτερο επενδυτικό βάρος μετάβασης σε ενεργειακό μίγμα χαμηλού άνθρακα, ενώ παράλληλα μάς επιτρέπει να παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις στους κλάδους αυτούς, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες μετάβασης και βιωσιμότητας».

«Η Αlpha Bank έχει σημαντική θέση στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας, έχοντας ηγηθεί τα τελευταία έτη σε χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ, για αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς και έργα βιοαερίου, σε κοινοπρακτική ή διμερή βάση, συνολικής δυναμικότητάς άνω του 1 GW που αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις περίπου Ευρώ 1 δισ.», τόνισε.

Παρατήρησε δε, ότι, πέραν από τον καθοριστικό ρόλο των εποπτικών αρχών στη διαμόρφωση της ατζέντας βιωσιμότητας, σήμερα «υπάρχουν πολύ ισχυρά χρηματοοικονομικά κίνητρα για τις ίδιες τις εταιρίες να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα με έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς έτσι εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού και άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές, και αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 400 επενδυτικούς οίκους που διαχειρίζονται άνω USD 2.6 τρισ. κεφαλαίων να έχουν θέσει στόχο να αποεπενδύσουν από κλάδους ορυκτών καυσίμων». Επίσης, ανέδειξε τη σημασία σύγκλισης κυβέρνησης, τραπεζών και επιχειρήσεων της χώρας στο «να σταθμίσουν την ταχύτητα της πορείας μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε όλη αυτήν την κρίσιμη περίοδο και εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων».

Το ESG αλλάζει τους κανόνες της τραπεζικής χρηματοδότησης

Αναφερόμενος στη δυναμική που έχουν αναπτύξει τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης στις ατζέντες τόσο των εταιρειών όσο και των ενδιαφερόμενων μερών, ο κ. Ψάλτης παρατήρησε ότι «το ESG μεταβάλλει πλήρως την αντίληψή μας για τον ρόλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Ειδικότερα, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές προεκτάσεις του ESG – το ‘E’ – δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες πρέπει να δουλέψουν χέρι-χέρι με τις επιχειρήσεις» και πως για τους κλάδους όπου δεν υπάρχει χαρτογραφημένος δρόμος για τη μετάβαση, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν πιο μεγάλο χώρο να κινηθούν, αλλά και εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημείωσε δε, χαρακτηριστικά, πως «τα σύγχρονα κριτήρια αξιολόγησης μίας επιχείρησης που ανάβουν το πράσινο φως για την τραπεζική της χρηματοδότηση δεν είναι μόνον οικονομικά, και περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική αειφορία της λειτουργίας της, την εφαρμογή σύγχρονων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και το αποτύπωμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στο κοινωνικό σύνολο», παράγοντες που οι τράπεζες εξετάζουν προσεκτικά σήμερα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΤΕ: Υπέβαλε αίτηση στον «Ηρακλή» για το Frontier II – 460 εκατ. ευρώ τα Senior Notes

Όλες οι ειδήσεις

13:03

Κι όμως, Κίνα και Ταϊβάν χρειάζονται η μία την άλλη

12:51

Ανδρουλάκης για Τουρκία: Νέα σημαντική κλιμάκωση ο απόπλους του τουρκικού γεωτρύπανου

12:35

Κωνσταντινόπουλος: Απαιτούμε να ειπωθεί δημόσια ο λόγος της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη

12:16

Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στα Πετράλωνα

12:00

Έρχονται συμπράξεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις για τη διαχείριση των ακινήτων χαρτοφυλακίων NPLs

11:55

Σε ρυθμούς... θέρους το Χρηματιστήριο -Διατηρεί τις 860 μονάδες

11:54

Έρευνα EY: Προτεραιότητα η εφαρμογή του 5G για τις επιχειρήσεις

11:44

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Απαντήσεις για όλα με θεσμικό τρόπο

11:36

Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών στη Bόρεια, Aνατολική και Nότια Ελλάδα

11:12

Απειλές Ακάρ για το Καστελόριζο: «Αν θέλει ο Θεός, μπορεί και να έρθουμε»

11:00

Πτώση για 3η ημέρα στην τιμή του φυσικού αερίου

10:51

Ευρωαγορές: «Βουβές» κινήσεις στα ταμπλό -Απασχολεί ο πληθωρισμός των ΗΠΑ

10:37

Berkshire Hathaway: Αυξάνει το μερίδιο στην Occidental Petroleum σε πάνω από 20%

10:21

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο με 7 Ιταλούς βορειοανατολικά των Αντίπαξων

10:06

Σταϊκούρας: Δεδομένη η αύξηση των συντάξεων το 2023 - Θετική επιστολή από Κομισιόν για έξοδο από ενισχυμένη εποπτεία

10:03

Πούτιν: Κρατά τα «κλειδιά» της επανεκλογής Ερντογάν

10:01

Εύσημα από την DBRS για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και προειδοποίηση για νέες απειλές

09:49

Coca-Cola HBC: Εξαγοράζει την εταιρεία αναψυκτικών Three Cents, έναντι 45 εκατ. ευρώ

09:43

Επιστήμη: Τουλάχιστον 740 εκατ. άνθρωποι στον κόσμο ακούνε ένα βουητό στα αυτιά τους

09:40

Alpha Bank: Έμφαση στη στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων

09:28

Οι χώρες της Μεσογείου αγοράζουν αθόρυβα ρωσικό πετρέλαιο

09:28

Γερμανία: Τα σενάρια για να αποφευχθούν τα προβλήματα στο φυσικό αέριο

09:14

Τουρκία: Βγαίνει σήμερα στη Μεσόγειο το γεωτρύπανο «Αμπντούλ Xαμίτ Χαν»

09:02

Ταϊβάν: Η Κίνα διεξάγει γυμνάσια διότι «προετοιμάζει εισβολή»

08:50

Αυξάνεται η πίεση στον Όλαφ Σολτς για το σκάνδαλο Cum-Ex

08:45

Scope: Οι παράγοντες που ενισχύουν τις προοπτικές της Ελλάδας παρά τον υψηλό πληθωρισμό

08:42

Alibaba: Αποδεκτή η πρόταση για κύρια εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ

08:38

«Κράσαρε» προσωρινά η μηχανή αναζήτησης της Google

08:25

Υπό «έρευνα» από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς το σπίτι του Τραμπ στη Φλόριντα

08:12

Βλάβη στο Blue Horizon - Θα καταπλεύσει στον Πειραιά