Περιστέρης: Επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Δεν υπάρχει κάτι οριστικό και ανακοινώσιμο

Κώστας Δεληγιάννης
Μοιράσου το
Περιστέρης: Επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Δεν υπάρχει κάτι οριστικό και ανακοινώσιμο
Στο πλαίσιο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο επικεφαλής της εταιρείας σημείωσε ότι το τρίπτυχο «ΑΠΕ, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνδέσεις» είναι μονόδρομος ώστε η χώρα να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία και οικονομία στο κόστος της ενέργειας.

Ζούμε τις συνέπειες ενός τραγικού πολέμου που γίνεται κοντά μας και ο οποίος πέρα από τις τραγικές επιπτώσεις για τις εμπλεκόμενες πλευρές, έχει συνέπειες για όλη την Ευρώπη και ειδικά στον ενεργειακό τομέα, εκτοξεύοντας τις τιμές για όλους τους καταναλωτές σε δυσθεώρητα ύψη, σημείωσε πριν από λίγο στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ο επικεφαλής της εταιρείας, Γιώργος Περιστέρης.

Όπως πρόσθεσε, η αύξηση των τιμών ξεκίνησε ένα 6μηνο νωρίτερα, οφείλεται σε καθαρά γεωπολιτικούς λόγους, και δυστυχώς επιβεβαιώνει ότι θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει εδώ και χρόνια σε ενεργειακή αυτονομία και οικονομία στο κόστος της ενέργειας. Κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί με το τρίπτυχο που ως εταιρεία προτάσσουμε εδώ και χρόνια, δηλαδή τις ΑΠΕ, την αποθήκευση και τις διασυνδέσεις.

Πρόσθεσε ότι αν και ενεργειακές κρίσεις έχουν επαναληφθεί τις προηγούμενες 10ετίες, η διαφορά ωστόσο είναι ότι τότε η τεχνολογία δεν είχε φτάσει στο σημείο ώστε να προσφέρει εύκολες, φθηνές και αποκεντρωμένες λύσεις για ηλεκτροπαραγωγή, όπως είναι οι ανανεώσιμες.

Παρόλο που σήμερα αυτό έχει επιτευχθεί, συνεχίζονται να γίνονται προσπάθειες για να περιοριστεί η εγκατάσταση ΑΠΕ, αντί να αυξηθεί. Κι αυτό τη στιγμή που πλέον είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι ανανεώσιμες προσφέρουν ενεργειακή αυτονομία και φθηνό κόστος για τους καταναλωτές, πέρα από την αντιμετώπιση της κλιματικής καταστροφής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία

Σχολιάζοντας τη «φημολογία που υπάρχει στη δημοσιότητα περί ενδιαφέροντος σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», επανέλαβε πως δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν ανάλογες βολιδοσκοπήσεις, αφού σχεδόν κάθε έτος εμφανίζεται σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία, λόγω του ιστορικού, του αντικειμένου και των επιτυχιών της.

«Και φέτος έχει εκδηλωθεί ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον, όμως δεν υπάρχει κάτι που να είναι ανακοινώσιμο και ενδιαφέρον για το επενδυτικό κοινό, αφού δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Όταν υπάρξει κάτι που ενδιαφέρει τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό εν γένει, προφανώς θα το ανακοινώσουμε αμελλητί».

Χάθηκαν άσκοπα 10ετίες

Ο κ. Περιστέρης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι επιτέλους η πολιτεία θα συνταχθεί με «αυτό που είναι αναπόδραστο», δηλαδή να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ, η αποθήκευση και οι διασυνδέσεις, έστω κι αν έχουν χαθεί άσκοπα μερικές 10ετίες.

Ανέφερε ως παράδειγμα τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, όταν την περίοδο 2009-2010, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από τουλάχιστον 10 σοβαρές εταιρείες να εγκαταστήσουν έργα με ανεμογεννήτριες σταθερής θεμελίωσης. Ωστόσο, η τότε κυβέρνηση αποφάσισε αιφνιδιαστικά να σταματήσει τη διαδικασία, με σκοπό να δημιουργήσει ένα ακόμη καλύτερο θεσμικό πλαίσιο.

Όμως, με το «κυνήγι της αριστείας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτό το περίφημο «άριστο πλαίσιο» δεν υπάρχει ακόμη, τη στιγμή που θα μπορούσαν μέχρι τώρα να έχουν αναπτυχθεί πάρκα συνολικής ισχύος 1.000-2.000 MW. «Μέχρι να γίνει το "άριστο πλαίσιο", μπορεί να υπάρξει ένα απλώς πολύ καλό, ώστε να εγκατασταθούν 500-1.000 MW θαλάσσιων πάρκων, τα οποία καθώς είναι η φθηνότερη ηλεκτροπαραγωγή θα περιορίσουν την επιβάρυνση των καταναλωτών».

«Πράσινο» χαρτοφυλάκιο 6,5 GW έως το 2029

Όσον αφορά τα σχέδια της εταιρείας, επανέλαβε ότι στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου της να αυξηθεί στα 6,5 GW περίπου μέχρι το 2029, με συνδυασμό όλων σχεδόν των τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ανέφερε ότι ο στόχος αυτός δεν αφορά αόριστα σχέδια, αφού πρόκειται για συγκεκριμένα νέα έργα, με θέσεις, μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση - τουλάχιστον για το επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2025, το οποίο ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εταιρεία όχι μόνο θα πετύχει αυτόν τον στόχο, αλλά ενδεχομένως και θα τον υπερβεί, προσφέροντας οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και στη χώρα εν γένει, με τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και κυρίως στους μετόχους της εταιρείας.

«Παράλληλα, παραμένουμε συνεπείς στη μερισματική πολιτική μας, με συνέπεια και φέτος να επαναληφθεί η διανομή μερίσματος περίπου 40 εκατ. ευρώ, περίπου 0,34 ευρώ ανά μετοχή. Ελπίζουμε ότι το μέρισμα θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, χωρίς με οποιονδήποτε τρόπο να τεθεί σε κίνδυνο το επενδυτικό μας πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα».

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 89.448.194 υπέρ (99,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2021 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 89.448.194 υπέρ (99,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 39.390.730,60, ήτοι 0,34 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος και σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Εγκρίθηκε με ψήφους 82.305.883 υπέρ (91,99 % επί των παρισταμένων), κατά 7.142.311 (7,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), η καταβολή αμοιβών στα Μέλη του ΔΣ, από τα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνολικού ποσού € 1.370.000.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 89.448.194 υπέρ (99,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 88.941.654 υπέρ (99,41 % επί των παρισταμένων) και 357.510 κατά (0,40 % επί των παρισταμένων) και αποχή 170.530 (0,19 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2021 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη (έως 23/6/2021), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Εμμανουήλ Μουστάκα (έως 23/6/2021), Γεωργίου Κούβαρη (έως 23/6/2021), Gagik Apkarian (έως 23/6/2021), Γεωργίου Μέργου, Αριστοτέλη Σπηλιώτη (από 23/6/2021), Νικόλαου Βουτυχτή (από 23/6/2021), Ανδρέα Ταπραντζή (από 23/6/2021), Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου (από 23/6/2021), Τατιάνας Καραπαναγιώτη (από 23/6/2021) και Μαρίνας Σαρκισιάν Οχανέσογλου (από 23/6/2021).

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 88.971.405 υπέρ (99,44 % επί των παρισταμένων) και 327.759 κατά (0,37 % επί των παρισταμένων) και αποχή 170.530 (0,19 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2021.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 75.158.228 υπέρ (84,00 % επί των παρισταμένων) και 14.289.966 κατά (15,97 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 23.06.2021.

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 88.903.535 υπέρ (99,37 % επί των παρισταμένων) κατά 544.659 (0,61 % επί των παρισταμένων)και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2022 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2021 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Επί του 8ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706 2020» και επί του 8ου θέματος δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΡΓΟΣΕ: «Πέφτουν υπογραφές» με ΤΕΡΝΑ – Μυτιληναίο για την ηλεκτροκίνηση στο «Κιάτο - Ροδοδάφνη»

Intrakat: Εξελίξεις εντός καλοκαιριού για τον στρατηγικό επενδυτή στις ΑΠΕ – Ενίσχυση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου