advertorial

ΑΔΜΗΕ: Μειωμένα κατά 26% τα κέρδη στο α' τρίμηνο - Ανθεκτικότητα στη λειτουργική κερδοφορία

Newsroom
Μοιράσου το
ΑΔΜΗΕ: Μειωμένα κατά 26% τα κέρδη στο α' τρίμηνο - Ανθεκτικότητα στη λειτουργική κερδοφορία
Στα 6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατά το α' τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 26,1%% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισηγμένη.

Στα 6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατά το α' τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 26,1%% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισηγμένη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 45,6 εκατ. ευρώ (από 47,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. ευρώ έναντι 46,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση 1,1%.

Ταυτόχρονα, τα έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, ανήλθαν στα 67,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση 4,1% έναντι του α’ τριμήνου 2021.

Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 36,2 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία διατηρεί την ισχυρή Χρηματοοικονομική Θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 694,1 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 6,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 25,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 194 χιλ. ευρώ έναντι 149 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε δαπάνες που αφορούν κυρίως αμοιβές σε τρίτους (λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες) καθώς και αμοιβές προσωπικού.

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 39 χιλ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 47,7% έναντι 26 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.03.2022 ανέρχονταν σε 3,9 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 6,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 26,1% έναντι 8,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021.

Η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που έχει λάβει από την συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 17,3 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο ’22 πρότεινε τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού προμερίσματος ύψους 0,068 ευρώ ανά μετοχή.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,5% έναντι 67,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εσόδου από χρέωση Χρήσης Συστήματος, ωστόσο εμφανίζουν σημαντική υποανάκτηση λόγω της καθυστέρησης έκδοσης σχετικής απόφασης από την ΡΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 3,9% σε 45,6 εκατ. ευρώ έναντι 47,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ τριμήνου 2021 ύψους 46,6 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,04 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2021, και

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,34 εκατ. ευρώ έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,88 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 6,7% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της αύξησης του ύψους των αμοιβών τρίτων κατά 60,2%, που οφείλεται στην αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ομίλου. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 21,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 5,2% έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 23,1% έναντι 21,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2021, καθώς καταγράφηκε αύξηση του κόστους δανεισμού λόγω της άντλησης του νέου ομολογιακού δανείου των 90 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2021. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση και παγιοποίηση έργων στο τέλος του 2021 συντέλεσε στην περαιτέρω αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου το α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 12,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 25,3% έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, με τη μείωση να οφείλεται στους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι οποίοι αντιστάθμισαν τη θετική επίδραση που προέκυψε από τη μείωση του φόρου εισοδήματος, λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, από 24% στο α’ τρίμηνο 2021 σε 22% στο τρέχον τρίμηνο.

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ για το α’ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 81,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, μείωση που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις διαγωνισμών με σκοπό να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός τους εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών που παρατηρείται, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 694,1 εκατ. ευρώ.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει προχωρήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 17,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος τονίζει πως παραμένει προσηλωμένος στο επενδυτικό του πρόγραμμα και επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των διεθνών διασυνδέσεων, εν μέσω των αυξημένων δυσκολιών που σημειώθηκαν ήδη από το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η εκκρεμότητα έκδοσης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με το Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής περιόδου 2022-2025 και κατ’ επέκτασιν για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2022 προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην αναγκαία αναπροσαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, προκειμένου ο Διαχειριστής να εισπράττει τα προβλεπόμενα έσοδα τόσο για τα έργα που έχει ολοκληρώσει όσο και για τις αυξημένες λειτουργικές του δαπάνες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

18:06

Ισπανία: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της Συνόδου Κορυφής του NATO

17:51

Σολτς για G7: Η ενότητά μας προκαλεί πονοκέφαλο στον Πούτιν

17:40

Πυρκαγιά στον Άγιο της Εύβοιας - Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

17:31

Με τοπικές βροχές ο καιρός της Δευτέρας

17:26

G7: Επιφυλάξεις από την ΕΕ για την απαγόρευση στον ρωσικό χρυσό

17:10

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργαστήριο με σφολιάτες στο Μενίδι

17:01

NATO: Προειδοποιήσεις της Γαλλίας στην Τουρκία για την Σουηδία και την Φινλανδία

16:52

ΗΠΑ: Στόχος η συμφωνία για την εισαγωγή φαρμάκων από την Ελβετία

16:40

Κύπρος: Το ΔΗΚΟ στηρίζει Χριστοδουλίδη για τις προεδρικές εκλογές

16:30

Αέριο: Στη Ρεβυθούσα στα τέλη Ιουλίου η νέα δεξαμενή – Ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας

16:21

Συνάντηση Μητσοτάκη με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Βεστέγκερ, τη Δευτέρα

16:15

Χαρίτσης: «Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν καταργείται αλλά ενσωματώνεται στα κυμαινόμενα τιμολόγια»

16:07

Η Ουκρανία επιμένει να ζητά από την ΕΕ κυρώσεις στο φυσικό αέριο της Ρωσίας

15:54

Κορονοϊός: 9.249 τα νέα κρούσματα - Στους 93 οι διασωληνωμένοι, 13 νεκροί στο 24ωρο

15:41

Φιλιππίνες: 1 νεκρός και 1 αγνοούμενος από πυρκαγιά σε σκάφος

15:34

Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε 65χρονος ορειβάτης, που αγνοείτο από την Παρασκευή

15:20

Times: Ο Ίντρις Έλμπα υποψήφιος επενδυτής του Channel 4, για 1 δισ. στερλίνες

15:13

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της αστυνομίας στη Μύκονο - «Τσεκ» σε 15 καταστήματα και 11 άτομα

15:02

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο

14:53

DW: Σύνοδος G7 στη σκιά του πολέμου

14:45

Η κακοκαιρία προκάλεσε πολλά προβλήματα σε Ανατολική Μακεδονίας και στις Σέρρες

14:31

Κίεβο: Χτυπήθηκε κτίριο κοντά στο σπίτι υπαλλήλου της ελληνικής πρεσβείας στην Ουκρανία

14:22

Ουκρανία: O Μπάιντεν χαρακτηρίζει ως «βαρβαρότητα» τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο

14:11

Ανοίγουν τη Δευτέρα οι Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων

14:00

Θεοδωρικάκος: «Θα ξανακάνουμε την ΝΔ αυτοδύναμη κυβέρνηση» - Εύσημα στον Αντώνη Σαμαρά

13:51

Αίγυπτος: Για 5 μήνες επαρκούν τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας σε σιτηρά 

13:42

Σέρρες: Εκτροχιάστηκε αμαξοστοιχία έξω από τη Ν. Ζίχνη - Δεν τραυματίστηκε κανείς

13:32

Yeni Safak: Ο Ερντογάν θα θέσει στο NATO την «παράνομη κατοχή νησιών» από την Ελλάδα

13:20

BIS: Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού χρειάζεται δράση από τις κεντρικές τράπεζες

13:14

G7: Ο Μπάιντεν επαινεί τον ρόλο της Γερμανίας στον πόλεμο της Ουκρανίας