ΕΡΓΟΣΕ: «Βγήκε» ο πρώτος διαγωνισμός αναζήτησης συμβούλου για τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΡΓΟΣΕ: «Βγήκε» ο πρώτος διαγωνισμός αναζήτησης συμβούλου για τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα
Στη δημοπράτηση διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ στην υλοποίηση των διαδικασιών διαγωνισμού επιλεγμένων έργων με Ανταγωνιστικό Διάλογο προχώρησε ο σιδηροδρομικός φορέας. 

Στη δημοπράτηση του διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ στην υλοποίηση των διαδικασιών διαγωνισμού επιλεγμένων έργων με Ανταγωνιστικό Διάλογο προχώρησε ο σιδηροδρομικός φορέας, επιβεβαιώνοντας όσα προ μηνών είχε αποκαλύψει το insider.gr περί επικείμενης έλευσης σχετικών διαδικασιών (και επανέλαβε πρόσφατα), σχεδόν 200 εκατ. ευρώ συνολικά (το ένα τμήμα, το μικρό, έχει προϋπολογισμό περί τα 8 εκατ. ευρώ), για 6+1 τεχνικούς συμβούλους (1 construction και 6 projects managers) που θα βοηθήσουν την ΕΡΓΟΣΕ είτε στις τρέχουσες «ανοιχτές εργολαβίες» είτε στα μεγάλα projects των 4 δισ. ευρώ (με ανταγωνιστικό διάλογο).

Ήδη, έγινε το πρώτο «βήμα». Η εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων, για την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ στην υλοποίηση των διαδικασιών διαγωνισμού επιλεγμένων έργων με Ανταγωνιστικό Διάλογο και των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών και δράσεων» (Α.Δ. 5901), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.201.240,20 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. . Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-06-2022. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-06-2022.

Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει την υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαγωνισμών των κάτωθι αναφερόμενων έργων μέσω της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σε θέματα αξιολόγησης μελετών, επιλογής τεχνικών μελετητικών λύσεων και σύνθεσης αυτών, καθώς και για την υποστήριξη στην εκπόνηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών.

Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει την υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαγωνισμών των έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σε θέματα αξιολόγησης μελετών, επιλογής τεχνικών μελετητικών λύσεων και σύνθεσης αυτών, καθώς και για την υποστήριξη στην εκπόνηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών.

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου που θα ενισχύσουν την ικανότητα υλοποίησης των έργων, περιλαμβάνουν την υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα:

· Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των λύσεων από τους υποψηφίους.

· Κατά την τεχνική αξιολόγηση των λύσεων που θα προταθούν από τους υποψήφιους ανάδοχους.

· Στην επεξεργασία και επιλογή τεχνικών λύσεων και στη σύνθεση αυτών ώστε να προκύψει η βέλτιστη λύση, για την οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την τελική τους προσφορά.

· Στην αξιολόγηση πάσης φύσεως αιτημάτων των υποψηφίων που αφορούν τεχνικά θέματα.

· Στην παρακολούθηση και εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του ανταγωνιστικού διαλόγου.

· Στην εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών (μελέτες κτηματολογίου, μελέτες σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους οφέλους, περιβαλλοντικών μελετών κ.α.).

Πρόκειται για τα έξι κομβικά έργα που θα συντελέσουν στην αναβάθμιση της διασυνοριακής διασύνδεσης της Ελλάδας με τη νοτιοανατολική Ευρώπη και στη σύνδεση των βασικών λιμένων της χώρας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι τα έργα που αφορούν τη σύνδεση των λιμένων της Πάτρας, του Λαυρίου, της Ραφήνας, του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, αλλά και της Καβάλας μέσω τη κατασκευής της νέας σιδ. γραμμής Θεσσαλονίκης – Τοξοτών (ανατολική σιδ. Εγνατία) καθώς και την αναβάθμιση της σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης με το Ορμένιο και τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης σημείωσε: «Η ΕΡΓΟΣΕ έχει επιλέξει να πλαισιώσει το δικό της έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένους συμβούλους σε όλα τα στάδια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για τη βέλτιστη υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας αυτών των έργων. Η επιλογή Τεχνικού Συμβούλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα ενισχύσει την ικανότητα υλοποίησης των έξι κομβικών έργων που θα ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας».

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα είναι:

1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ - ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ».

2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ».

3. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».

4. «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

5. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ».

6. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣETCS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ».

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνουν την υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα:

- Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των λύσεων από τους υποψηφίους. - Κατά την τεχνική αξιολόγηση των λύσεων που θα προταθούν από τους υποψήφιους ανάδοχους. - Στην επεξεργασία και επιλογή τεχνικών λύσεων και στη σύνθεση αυτών ώστε να προκύψει η βέλτιστη λύση, για την οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την τελική τους προσφορά. - Στην αξιολόγηση πάσης φύσεως αιτημάτων των υποψηφίων που αφορούν τεχνικά θέματα. - Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του από τον Αναθέτοντα Φορέα. - Στην παρακολούθηση και εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του ανταγωνιστικού διαλόγου, με έγκαιρο εντοπισμό των αιτίων τυχόν καθυστερήσεων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την άρση ή ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων.

Υποστήριξη στην εκπόνηση των κάτωθι μελετών:

- Κτηματολογίου - Προσδιορισμός ορίων απαλλοτρίωσης. - Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους - Οφέλους - Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου.

Τα παραδοτέα του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν για κάθε ένα από τα 6 έργα: - Συνοπτικές εκθέσεις για τεχνικά ζητήματα που θα προκύψουν κατά τη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. - Αναφορές σε τακτική βάση ή/και όποτε ζητηθούν από την Υπηρεσία σε σχέση με την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. - Φύλλα επεξεργασίας και σχολιασμού των προτεινόμενων λύσεων κατά τη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. - Σύνθεση βέλτιστης λύσης (ενδεικτικά αναφέρονται οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές, τεχνική περιγραφή όπου αναλυτικά θα παρατίθεται το σύνολο των προς κατασκευή τεχνικών και των μελετών που θα απαιτηθούν, προμέτρηση - προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, Ε.Σ.Υ.), σε συνέχεια των υποβληθεισών λύσεων από τους υποψηφίους με στόχο την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης που αφορούν στο στάδιο Β.ΙΙ του ανταγωνιστικού διαλόγου για την συμβασιοποίηση των έργων. - Υποστήριξη στις Μελέτες Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους. - Υποστήριξη στις Περιβαλλοντικές μελέτες για τα έργα όπου απαιτούνται (ΜΠΕ, Φάκελοι Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων). - Συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων κτηματολογίου και υφιστάμενων ορίων απαλλοτριώσεων. - Συνοπτικές εκθέσεις για τυχόν ζητήματα κτηματογράφησης που θα προκύψουν κατά την προετοιμασία του διαγωνισμού και τη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. - Σχέδια προσδιορισμού ορίων απαλλοτρίωσης. - Υποστήριξη στη μελέτη κτηματολογίου. - Υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του Β.ΙΙ Σταδίου των διαγωνισμών με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Επιπρόσθετα:

- Υποστήριξη στην Κυκλοφοριακή μελέτη, που θα αναλύσει την ενσωμάτωση του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης στο συγκοινωνιακό δίκτυο (υφιστάμενο και μελλοντικό) της περιοχής Θεσσαλονίκης - Τοπογραφικό Υπόβαθρο και ορθοφωτοχάρτες για το έργο Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΡΓΟΣΕ: «Έπεσαν» οι υπογραφές με Intrakat για το «Λάρισα – Βόλος»

ΕΡΓΟΣΕ: Πώς θα φτάσουμε στους «νικητές» των 4 δισ. ευρώ – Τι ακολουθεί για τα 6 σιδηροδρομικά projects

Όλες οι ειδήσεις

23:52

Έρευνα: Κόστος παραγωγής, χαμηλό εισόδημα και τιμές των προϊόντων, τα προβλήματα των Ελλήνων αγροτών

23:46

Γαλλία: Ματαιώθηκε, λόγω απεργιών, το 10% των πτήσεων από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ

23:38

Τσίπρας: Με βαθειά οδύνη αποχαιρετώ τον Ηλία Νικολακόπουλο

23:25

Ενισχύεται με αντιπλημμυρικά έργα ύψους 2,3 εκατ. ευρώ η Ροδόπη

23:10

«Μαύρος» Ιούνιος στην Wall Street - Ο S&P 500 στο χειρότερο κλείσιμο α' εξαμήνου από το 1970

23:01

Υπόθεση Novartis: Στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη

22:52

Ανδρουλάκης για εκλογές: Δεν θα μοιράσουμε καρέκλες, ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με τον Τσίπρα

22:45

Βρετανία προς Κίνα: Ο Τζόνσον υπόσχεται ότι «δεν θα εγκαταλείψει το Χονγκ Κονγκ»

22:38

ΗΠΑ: Προς μεγάλη αύξηση η ζήτηση της βενζίνης για την 4η Ιουλίου

22:20

Πιθανόν μέσα στο 2022 το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο

22:14

Rosneft: Καταριανός ο νέος πρόεδρος της εταιρείας, μετά την αποχώρηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ

22:07

ΗΠΑ: Ελληνοαμερικανοί ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές κατά της έγκρισης Μπάιντεν στην πώληση F16 στην Τουρκία

21:52

Παναγιωτόπουλος: Η Ελλάδα αδιαμφισβήτητος πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

21:49

Μεγάλες απώλειες για το πετρέλαιο στο «αντίο» του Ιουνίου - Ο πρώτος μήνας με απώλειες το 2022

21:33

Ρωσία: Απειλεί να κλείσει την πρεσβεία της στη Σόφια αν απελαθούν 70 διπλωμάτες της

21:24

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το Fuel Pass 2 - «Πέρασε» η τρίμηνη παράταση μέτρων ενάντια στην πανδημία

21:22

BofA: Μειώθηκαν 50% οι χρήστες των κρυπτονομισμάτων μέσα σε λίγους μήνες

21:04

ΔΕΗ: Χωρίς μέρισμα για τη χρήση του 2021 - Εγκρίθηκε η επανεκλογή Στάσση ως CEO

20:59

Γεραπετρίτης: Χρειαζόμαστε ένα πράσινο συμβόλαιο με τις επόμενες γενιές

20:54

ΗΠΑ: Η Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον είναι από σήμερα η πρώτη Αφροαμερικανή δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο

20:53

Νέες απώλειες για τον χρυσό - Ο χειρότερος μήνας από τον Φεβρουάριο

20:45

Οικονόμου: Οι τεράστιες σύγχρονες προκλήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες και τα πολιτικά κυβικά του κ. Τσίπρα

20:44

Ουκρανία: Δάνειο 446,8 εκατ. ευρώ από την Παγκόσμια Τράπεζα, με εγγυήτρια τη Βρετανία

20:40

Κυβερνήτης Λουχάνσκ: Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στο Λισίτσανσκ - Οι Ρώσοι πλησιάζουν απ' όλες τις πλευρές

20:34

ΕΟΔΥ: Συνολικά 7 κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα

20:34

Deutsche Bank: Επικείμενη ύφεση στη Γερμανία από τη διακοπή του ρωσικού αερίου

20:29

Ντράγκι: Το Κίνημα των Πέντε Αστέρων παραμένει εντός της κυβέρνησης

20:21

Τσακίρης: Το νέο ΕΣΠΑ θα έχει καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα - «Πιο πράσινο δεν γίνεται»

20:19

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε τον Μπάιντεν για την ακύρωση της μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ

20:03

Ρωσία: Αυξήθηκε το όριο μεταφοράς δολαρίων στο εξωτερικό στο 1 εκατoμμύριο από 150.000