ΤΙΤΑΝ: Ζήτηση και τιμολογιακές αυξήσεις «στήριξαν» τα έσοδα, πτώση της κερδοφορίας

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΤΙΤΑΝ: Ζήτηση και τιμολογιακές αυξήσεις «στήριξαν» τα έσοδα, πτώση της κερδοφορίας
Ποιες είναι οι προοπτικές για τη συνέχεια σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Ευρώπη και Αν. Μεσόγειο. Βοηθούν τα νέα μεγάλα έργα. Περαιτέρω αυξήσεις τιμών ως αντίδοτο στην άνοδο ναύλων/ενέργειας. Προβληματίζει την αγορά η μείωση περιθωρίων κέρδους. 

Στις ΗΠΑ σε ότι αφορά τον κλάδο των δομικών υλικών, ο τομέας των κατασκευών διατηρεί την ισχυρή δυναμική του, παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες. Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας εξακολουθεί να ενισχύει τη ζήτηση. Ο κλάδος των έργων υποδομής αναμένεται να ενισχύσει σταθερά τη ζήτηση από το 2023 κι έπειτα, καθώς θα αρχίσει πλέον να γίνεται αισθητή η τόνωση από τις μείζονος κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές στις ΗΠΑ, αναφέρει η διοίκηση του ομίλου ΤΙΤΑΝ αναφορικά με τις προοπτικές στη μεγαλύτερη αγορά από πλευράς μεγεθών στην οποία και δραστηριοποιείται.

Στην Ευρώπη, προς το παρόν, οι προοπτικές στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παραμένουν θετικές. Οσον αφορά στην Ελλάδα, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές οι πιέσεις από πλευράς κόστους εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και ο Όμιλος θα συνεχίσει να ανταπεξέρχεται αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τις τιμές των προϊόντων του, προκειμένου να θωρακίσει και να βελτιώσει τις επιδόσεις του, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Γενικότερα πάντως, διαφαίνεται ότι ο όμιλος προχωράει για την ώρα σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών ως αντίδοτο στην άνοδο ναύλων/ενέργειας, ενώ ήδη η ενισχυμένη ζήτηση και τιμολογιακές αυξήσεις «στήριξαν» τα έσοδα και οδήγησαν σε ανάκτηση περιθωρίων κερδοφορίας. Να σημειωθεί ότι ο όμιλο εκτός από τα κόστη αυτά επηρεάζεται και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, η σημαντική πτώση της κερδοφορίας δεν περνάει απαρατήρητη από το επενδυτικό κοινό αν και πρέπει να σημειωθεί ότι το α' τρίμηνο του έτους δεν είναι συνήθως το δυνατό του γκρουπ.

Σε γενικές γραμμές ο τίτλος του ΤΙΤΑΝΑ στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται σε χαμηλές στροφές απέχοντας από τα μέχρι τώρα υψηλά για το 2022 των 14,3 ευρώ καθώς βρίσκεται κάτω των 11,9 ευρώ (έχει κάνει χαμηλό τον Μάρτιο στα 11,3 ευρώ) και με σαφώς περισσότερες αρνητικές συνεδριάσεις έναντι θετικών από τις 21 Απριλίου και μετά (όταν και αντιδρούσε προς τα 13,8 ευρώ).

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε χτες δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς (πρώτο τρίμηνο 2022), τουλάχιστον σε επίπεδο πωλήσεων, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 22,6% και να διαμορφώνεται σε €454,6εκ., χάρη αφενός στα υψηλότερα επίπεδα τιμών σε όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης και αφετέρου στη σταθερή ζήτηση. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο είναι αυτό με τις χαμηλότερες πωλήσεις λόγω εποχικότητας και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό για το υπόλοιπο του έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% σε €46,4εκ., καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα μας τους πρώτους μήνες του χρόνου αντισταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων στοιχείων του κόστους. Στις περισσότερες αγορές ο όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Τα μικρά κέρδη υποχώρησαν σε 59,3 εκατ. ευρώ έναντι 64,2 εκατ. ευρώ στο Q1 του 2021.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε €1,3 εκ. (έναντι €15,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω των χαμηλότερων επιπέδων του EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας. Να σημειωθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2021 τα κέρδη μετά φόρων είχαν ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ. Στο α’ τρίμηνο 2022 τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0181 ευρώ έναντι 0,1990 ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμειακές ροές υπήρξαν λόγω εποχικότητας εκροές ύψους €34,5εκ. εξαιτίας του χαμηλότερου EBITDA, των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών ύψους €38,9εκ. και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης ύψους €50,6εκ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε σε €756,8εκ., επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Μαρτίου 2021. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 1,3 δις ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 70,4 εκατ. ευρώ (έναντι 79,9 εκατ. στις 31/12/2021), οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων σε 707,8 εκατ. ευρώ, οι βραχυπρόθεσμες σε 119,3 εκατ. ευρώ, το σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες «έγραψε» 2,35 εκατ. ευρώ (από 7,4 εκατ. ευρώ πέρυσι στο τρίμηνο).

Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής – record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής ορίσθηκε για τις 5 Ιουλίου 2022.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος αγόρασε 508.436 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος ύψους €6.763.076. Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέγιστου ποσού €10.000.000 στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η υλοποίησή του άρχισε την 1η Απριλίου 2022.

Αναφορικά με τις «γεωγραφικές αγορές», οι ΗΠΑ προφανώς και παραμένουν το πιο δυνατό asset της εισηγμένης τσιμεντοβιομηχανίας. Η αγορά των ΗΠΑ εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική άνοδο, με τις πωλήσεις τσιμέντου να σημειώνουν μεγάλη αύξηση και τη ζήτηση να υπερκαλύπτει ήδη την εγχώρια παραγωγή. Η ζήτηση για κατασκευές κατοικιών παραμένει υψηλή, ενώ υπήρξε ανάκαμψη στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Τα σημαντικά κονδύλια του Ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εμφανίζονται στην αυξημένη δραστηριότητα για έργα οδικών υποδομών σε πολλές Πολιτείες. Εν μέσω υψηλότερης ζήτησης πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών τον Ιανουάριο, οι οποίες όμως εφαρμόστηκαν σταδιακά και δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Τα περιθώρια κερδοφορίας επηρεάστηκαν από την άνοδο των τιμών των ναύλων και το κατά συνέπεια υψηλότερο κόστος του εισαγόμενου τσιμέντου, όπως και από την αύξηση των τιμών ενέργειας, των logistics, των πρώτων υλών και άλλων στοιχείων κόστους. Ένας δεύτερος γύρος αυξήσεων των τιμών έχει ήδη ανακοινωθεί για τον Ιούνιο με στόχο να καλυφθεί η αύξηση του κόστους και να αποκατασταθούν τα περιθώρια κερδοφορίας. Οι πωλήσεις τσιμέντων χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα εξελίχθηκαν ανοδικά σε όλα τα κέντρα δραστηριότητας, ενδυναμώνοντας το προβάδισμα της Titan America. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 17,8% σε €267,6 εκ. (αύξηση κατά 9,6% σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε €24 εκ. έναντι €38,5 εκ. πέρυσι.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς η εγχώρια ζήτηση κινείται ανοδικά και οι αυξήσεις των τιμών απορροφήθηκαν από την αγορά. Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται τόσο στα αστικά κέντρα με την ανέγερση κατοικιών και ακινήτων, όσο και στην περιφέρεια, με πολλά δημόσια και δημοτικά έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον αντίποδα, η γενικευμένη αύξηση του κόστους των δομικών υλικών έχει επιβραδύνει την έναρξη νέων έργων. Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυριότερος προορισμός εξαγωγών για την Ελλάδα. Όπως στις περισσότερες αγορές, οι τιμές της ενέργειας και του ηλεκτρισμού όπως επίσης και άλλων στοιχείων του κόστους διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες τις οποίες ο Όμιλος αντιμετωπίζει με τιμολογιακές αυξήσεις (στο τέλος του πρώτου τριμήνου πραγματοποιήθηκε μία νέα αύξηση τιμών) όπως και με αποδοτικότερη διαχείριση του κόστους μέσω της μεγαλύτερης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Συγχρόνως, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, οδηγούν σε περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση 23.0% και διαμορφώθηκε σε €69,9εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,7% και ανήλθαν σε €6,3εκ.

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία και η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίστηκε με καλό ρυθμό το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι αυξήσεις των τιμών υλοποιήθηκαν με επιτυχία σε όλες τις αγορές και αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις κόστους. Σε αυτή την περιοχή έχουν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και ηλεκτρισμού, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται κατά μεγάλο ποσοστό με εισαγωγές και ο Όμιλος προχώρησε πρόσφατα σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών ώστε να ανακτήσει τα περιθώρια κερδοφορίας. Πέραν αυτού ο Όμιλος βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για να διαχειριστεί τις προκλήσεις στοχεύοντας στη συνεχή λειτουργική βελτίωση, μέσω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, μέσω επενδύσεων σε έργα ηλιακής ενέργειας και μέσω άλλων πρωτοβουλιών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών στην περιοχή αυξήθηκε συνολικά κατά 30.0% και διαμορφώθηκε σε €63,7εκ., χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και των τιμών, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από €11,3εκ. σε €10,7εκ. εξαιτίας της απότομης αύξησης του κόστους ενέργειας.

Η αγορά τσιμέντου στην Αίγυπτο συνεχίζει να κινείται σε αναπτυξιακή τροχιά και το πρώτο τρίμηνο του 2022 σημείωσε αύξηση 4,7%. Ο εξορθολογισμός της παραγωγής που επέβαλε η κυβέρνηση το περασμένο καλοκαίρι μείωσε τη διαφορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς κι έχει οδηγήσει σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και σε υψηλότερα επίπεδα τιμών. Παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις, κατά τη διάρκεια του τριμήνου η αγορά συνέχισε να βασίζεται στις εκτενείς δημόσιες επενδύσεις για εργατικές κατοικίες και έργα υποδομών. Στην Τουρκία οι μακροοικονομικές προκλήσεις και οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία της χώρας. Η ζήτηση το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε και οι πωλήσεις παρουσίασαν πτώση ενόσω ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 60%, οι κρατικές επενδύσεις περιορίστηκαν, τα κόστη εκτινάχθηκαν και επικράτησε ένας πολύ βαρύς χειμώνας. Οι τιμές του τσιμέντου αυξήθηκαν, καθώς οι παραγωγοί αντέδρασαν γρήγορα προκειμένου να αντισταθμίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €53,4εκ., καταγράφοντας αύξηση 41,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτινάχθηκαν στα €5,4εκ. έναντι €0,2 εκ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η αγορά της Βραζιλίας αντικατοπτρίζει αφενός τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξανόμενα επιτόκια και αφετέρου την ώθηση που παρέχουν οι επενδύσεις σε εργατικές κατοικίες και σε έργα υποδομών, ιδίως ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Το πρώτο τρίμηνο του έτους η ζήτηση τσιμέντου συνολικά στη χώρα σημείωσε πτώση 2,4%. Ταυτόχρονα, η σημαντική αύξηση των τιμών δεν ήταν επαρκής για να αντισταθμίσει την αύξηση των στοιχείων του κόστους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τιτάν: Δυνατό ξεκίνημα στο έτος με αύξηση του τζίρου κατά 22,6% στο α' τρίμηνο

ΤΙΤΑΝ: Ρεκόρ στον κύκλο εργασιών του 2021 - Σε πορεία επίτευξης των ESG στόχων

Όλες οι ειδήσεις

23:58

Ιταλία: Υπεγράφη απόφαση περιορισμού της χρήσης των καλοριφέρ

23:46

Πακιστάν: Έως και 9 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας μετά τις πλημμύρες

23:30

Γκρόσι (ΙΑΕΑ): Παρά την προσάρτηση ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι «προφανώς ουκρανικός»

23:25

Ερντογάν: Παραμένει αρνητικός στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

23:08

Wall Street: Συνεχίστηκαν οι απώλειες «κοιτάζοντας» προς τα αυριανά στοιχεία ανεργίας - Στις -350 ο Dow

23:05

Μασκ: Θέλει να σταματήσει τη δίκη της 17ης Οκτωβρίου για να «κλείσει» τη συμφωνία με το Twitter

22:42

Ερντογάν μετά το επεισόδιο με Μητσοτάκη: Όταν λέμε θα έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά, εννοούμε επίθεση σε όποιον μας ενοχλεί

22:27

Συρία: Νεκρός ηγέτης του ISIS κατά την διάρκεια αμερικανικής επιδρομής

22:01

Πετρέλαιο: Άνοδος για 4η συνεχόμενη συνεδρίαση ελέω OPEC+ - Σε υψηλό μήνα το brent

21:58

Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη για τα νησιά στη νέα πρόκληση Ερντογάν από την Πράγα

21:50

Ανησυχία Μακρόν για την κατάσταση στο Αιγαίο - Ζητά από Ερντογάν «σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο»

21:40

Τσιόδρας: Η ανθρωπότητα έκανε τεράστια λάθη με τον κορονοϊό - Μακάρι να μάθουμε

21:34

Ζελένσκι: Ζητά όπλα από τους Ευρωπαίους «για να μη φτάσουν οι Ρώσοι στη Βαρσοβία ή την Πράγα»

21:30

Συνάντηση Μητσοτάκη – Κοβάτσεφσκι: Επί τάπητος η κατασκευή κοινών ενεργειακών έργων στην Αλεξανδρούπολη

21:20

Alpha Bank – «Μαζί, με στόχο την υγεία»: 8 χρόνια συνεισφοράς στις δομές υγείας των ελληνικών νησιών

21:18

Νορβηγία: Κλείνει τα λιμάνια σε ρωσικά αλιευτικά και εντείνει τους τελωνειακούς ελέγχους

21:03

Χρυσός: Αμετάβλητες οι τιμές σε αναμονή των αυριανών στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ

20:55

Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση: Χρειάζεται κοινή απάντηση - Απόφαση για πλαφόν στο φυσικό αέριο έως τέλος Οκτωβρίου

20:40

ΤΑΙΠΕΔ: Στον Όμιλο Grimaldi ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

20:39

Το νέο ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ)

20:30

Κουκ (Fed): Υπέρ υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα ενάντια στον πληθωρισμό

20:28

Ντομπρόβσκις (ΕΕ): Κλειδί για αποφυγή της ύφεσης η επιτυχής διαχείριση της ενεργειακής κρίσης

20:12

Ουκρανία: Ρώσος κατοχικός αξιωματούχος προτείνει στον Σοϊγκού να... αυτοκτονήσει

20:10

Επιταγή ακρίβειας: Τα κριτήρια χορήγησης των 250 ευρώ τον Δεκέμβριο - Όλη η ρύθμιση

20:03

Κωτσιόπουλος: Μέσα στους επομένους μήνες ξεκινάει το πρόγραμμα [email protected]

20:02

Ανοίγει ο δρόμος για «κοινόχρηστα» φωτοβολταϊκά από νοικοκυριά σε πολυκατοικίες

19:46

Μίνι ασφαλιστικό: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο - Τι αλλάζει σε ρυθμίσεις οφειλών, συντάξεις και επιδόματα

19:43

Στα χέρια του Ομίλου Grimaldi το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

19:42

Απογοήτευση Μπάιντεν για την απόφαση του OPEC+

19:33

Φόβους για «αυτοενισχυόμενο πληθωρισμό διαρκείας» εκφράζει η ΕΚΤ