Τράπεζες: Με νέο σχήμα και οργάνωση η Ένωση, ζητείται Γενικός Διευθυντής

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τράπεζες: Με νέο σχήμα και οργάνωση η Ένωση, ζητείται Γενικός Διευθυντής
Γενικό Διευθυντή αναζητά η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο της ολικής λειτουργικής της αναδόμησης που έχουν συμφωνήσει οι τράπεζες – μέλη.

Γενικό Διευθυντή αναζητά η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο της ολικής λειτουργικής της αναδόμησης που έχουν συμφωνήσει οι τράπεζες – μέλη, ανοίγοντας το κεφάλαιο της νέας αναπτυξιακής εποχής τους μετά την πολυετή διαχείριση της κρίσης των κόκκινων δανείων.

Την διαδικασία εξεύρεσης Γενικού Διευθυντή «τρέχει» η EgonZehnder και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 15 Μαΐου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Μέχρι στιγμής η δομή της ΕΕΤ προβλέπει θέση Γενικού Γραμματέα, ρόλο στον οποίο έχει ανταποκριθεί επιτυχώς, κατά κοινή ομολογία, η νομικός Χαρούλα Απαλαγάκη. Η κα Απαλαγάκη έχει συνεργαστεί αρμονικά και αποτελεσματικά με τρεις προέδρους της Ένωσης - τον Νίκο Καραμούζη, τον Γιώργο Χαντζηνικολάου και τώρα τον Βασίλη Ράπανο - και η πορεία της έχει συνδεθεί με την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της ΕΕΤ σε μία περίοδο δύσκολων προκλήσεων και ριζικών αλλαγών στις τράπεζες. Η κατάργηση της θέσης Γενικού Γραμματέα και η αντικατάσταση από Γενικό Διευθυντή δεν αποκλείει υποψηφιότητα της κας Απαλαγάκη για τη νέα θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα ήθελαν και οι τράπεζες, δεδομένης της εμπειρίας της και της άριστης συνεργασίας τους μέχρι σήμερα.

Ο Γενικός Διευθυντής που θα προσλάβει η ΕΕΤ, θα ηγηθεί της Ένωσης προωθώντας τις στρατηγικές προτεραιότητές της και επιβλέποντας την ολοκλήρωση του προγράμματος μετασχηματισμού της με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρά ακαδημαϊκά προσόντα, συμπεριλαμβανόμενης της άψογης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εκτεταμένη εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα, πολύ καλή γνώση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού κλάδου και πολύ καλή κατανόηση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΕΤ σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων EgonZehnder. Το τελικό στάδιο της αξιολόγησης θα περιλαμβάνει συνέντευξη των επικρατέστερων υποψηφίων στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο Γενικός Διευθυντής θα προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα κινητοποιεί τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα διευθύνει τις αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες της Ένωσης για να προωθήσει τις αξίες και το όραμα της Ένωσης. Στόχος θα είναι να εξασφαλίζονται έγκυρες υπηρεσίες στις τράπεζες - μέλη της Ένωσης και να οικοδομηθούν ισχυρές σχέσεις με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του χρηματοπιστωτικού κλάδου και του ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητούμενο από τον Γενικό Διευθυντή είναι επίσης να φροντίζει να μεγιστοποιεί την απήχηση της προσφοράς του τραπεζικού κλάδου στην κοινωνική πρόοδο και στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων μετασχηματισμού και βιωσιμότητας της εθνικής οικονομίας.

Ο Γενικός Διευθυντής θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα εκπροσωπεί την Ένωση σε εγχώριους και διεθνείς φορείς και εκδηλώσεις.
Με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής θα ηγείται της εξέλιξης και της προώθησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων του προγράμματος μετασχηματισμού και της συνετής οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Θα είναι υπεύθυνος για την αξιόπιστη και συντονισμένη λειτουργία της Ένωσης, ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της, με γνώμονα και προσήλωση στις αξίες και στο όραμά της. Για το σκοπό αυτό, θα κινητοποιεί το προσωπικό και τις επιτροπές της Ένωσης, θα την εκπροσωπεί σε εγχώριους και διεθνείς φορείς ή εκδηλώσεις, θα παρακολουθεί τα οικονομικά δεδομένα της, θα ενημερώνει και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Γενικός Διευθυντής, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπεί την Ένωση και θα προωθεί τις αξίες της στην ελληνική κοινωνία και αγορά, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και ηγεσίες. Θα πρέπει να επιδεικνύει ενεργή δέσμευση στην αποστολή της Ένωσης και να προσπαθεί να ενσωματώσει τις αξίες της σε όλες τις πτυχές της καθημερινής λειτουργίας της.

Η θέση αυτή αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες – ευθύνες της θέσης του Γενικού Διευθυντή προβλέπουν να:

Έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της στρατηγικής της Ένωσης υπό την καθοδήγηση του ΔΣ.

Διευθύνει τις υπηρεσίες της Ένωσης, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των Συντονιστικών Επιτροπών, προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις και εισηγείται απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες.

Διασφαλίζει τη συνολική παροχή και εγκυρότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Ένωση στα μέλη της και τους άλλους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και επιβλέπει την συλλογή και αξιόπιστη επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων που άπτονται του κλάδου και της οικονομίας.

Σε συντονισμό με το Διοικητικό Συμβούλιο, προωθεί την εφαρμογή του εν εξελίξει στρατηγικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της Ένωσης.
Φροντίζει να προβάλλει και να μεγιστοποιεί την απήχηση της προσφοράς του τραπεζικού κλάδου στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων μετασχηματισμού και αειφόρου βιωσιμότητας της εθνικής οικονομίας.

Προασπίζει τον κοινωνικό ρόλο της Ένωσης και υλοποιεί τα σχέδια χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και εκπαίδευσης.

Διασφαλίζει την οικονομική ευρωστία της Ένωσης και τη συνέχιση της ιστορικά λιτής και πειθαρχημένης οικονομικής διαχείρισης.

Λειτουργεί ως εμπνευσμένος, άμεσα προσβάσιμος και υποστηρικτικός ηγέτης του προσωπικού, προωθώντας μια οργανωτική κουλτούρα που προσελκύει, διατηρεί και παρακινεί μια διαφοροποιημένη, χωρίς διακρίσεις ταλαντούχα ομάδα.

Τέλος, τα απαραίτητα ή επιθυμητά προσόντα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή περιλαμβάνουν:

- Ισχυρή ακαδημαϊκή κατάρτιση (απαραίτητος μεταπτυχιακός τίτλος).

- Γλώσσα Ελληνική (μητρική) και απαραίτητη πλήρης επαγγελματική ευχέρεια στην Αγγλική.

- Απαραίτητη κατ’ ελάχιστον 15ετής, εμπειρία στον Χρηματοοικονομικό Τομέα από ανώτερες θέσεις ευθύνης, πολύ καλή κατανόηση του εξελισσόμενου τραπεζικού επιχειρείν και του ελληνικού και ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, πολύ καλή γνώση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού κλάδου.

- Αναγνωρισμένη πορεία στην αγορά.

- Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να απευθύνεται σε δημόσιο ακροατήριο.

- Ικανότητα στρατηγικής επιρροής σε πολλαπλούς stakeholders. Η εμπειρία με τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

- Αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να καθοδηγεί την αλλαγή, να εμπνέει υψηλές επιδόσεις και να αποφέρει αποτελέσματα με την καθοδήγηση και το συντονισμό αποτελεσματικών ομάδων και την προώθηση ταλέντων και τελικώς της υψηλής αξιοπιστίας.

- Τρέχουσα ή πρόσφατη ενεργή θέση σε εταιρεία/ φορέα/ οργανισμό του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού Τομέα.

- Εμπειρία υπηρεσίας σε Διοικητικά Συμβούλια ή Ανώτατες Επιτροπές ως εκτελεστικό μέλος.

- Πάθος, ακεραιότητα, θετική στάση, με γνώμονα την αποστολή και την ισχυρή αυτοπεποίθηση.

- Υψηλό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής ηθικής και ακεραιότητας.

- Περιστασιακές ανάγκες για ταξίδια εντός/εκτός της χώρας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Tράπεζες: Βγαίνουν με νέα «ταυτότητα» μετά τη μείωση των NPEs

Όλες οι ειδήσεις

11:05

Η Ρωσία δεσμεύεται να ανοίξει ασφαλή διάδρομο για τα πλοία στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας

11:00

Βουλή: Το απόγευμα η ψήφιση του Κλιματικού Νόμου από την Ολομέλεια

10:45

Η Ρωσία μειώνει το βασικό επιτόκιο στο 11%

10:42

Sunlight Group: Υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου 125 εκατ. ευρώ

10:40

Ο IIF, η World Bank και ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο

10:38

Βρετανία: Ο Τζόνσον θα τιμήσει σήμερα τα 70 χρόνια της Βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο

10:29

Ήπια κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τα πρακτικά της Fed

10:20

ΗΠΑ - Δημοσκόπηση: Λιγοστές ελπίδες πως θα υπάρξει αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα

10:10

Apple: «Σταθερή» θα παραμείνει η παραγωγή του iPhone μπροστά στις προκλήσεις του 2022

09:59

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το απόγευμα, ο Κυρ. Μητσοτάκης

09:46

Entersoft: Ενισχύει τη θέση της στην αγορά της Ρουμανίας - Αποκτά το 75% της BIT Software Romania

09:44

Στο Τέξας τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος Μπάιντεν, θα επισκεφθεί τις οικογένειες των θυμάτων

09:37

Μαγιορκίνης: Γιατί διατηρείται η μάσκα στις σχολικές εξετάσεις - Τι είπε για ευλογιά και ηπατίτιδα

09:35

Η Premia Properties αποκτά τις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Δούκα στο Μαρούσι

09:31

Ο Ελ. Μασκ βάζει από την τσέπη του επιπλέον 6,25 δισ. δολάρια για την εξαγορά της Twitter

09:26

Οικονόμου: Από Γουδή στην Κυψέλη σε 13 λεπτά με τη Γραμμή 4

09:22

Πειραιάς: 5χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο λιμάνι - Νοσηλεύεται στην εντατική του Παίδων

09:05

Υγεία και Περιβάλλον: Αυξημένος ο κίνδυνος θανατηφόρου εγκεφαλικού λόγω της ρύπανσης του αέρα

08:58

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του εμβληματικού τουριστικού ακινήτου «Ωκεανίδα» στην Ακτή Βουλιαγμένης

08:53

O κυβερνήτης της Οκλαχόμα υπογράφει νόμο που απαγορεύει την άμβλωση από τη σύλληψη

08:36

Ουκρανία: Τουλάχιστον 150 άνθρωποι σε ομαδικό τάφο στην πόλη Λισιτσάνσκ

08:32

Συνομιλία Μακρόν - Ερντογάν για την ένταξη Φινλανδίας και της Σουηδίας στο NATO

08:12

Έκρηξη σε σπίτι στη Λ. Βραυρώνος - Δυο τραυματίες

08:09

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο νότια της Πελοποννήσου

08:05

Πρόληψη πυρκαγιών: Ξεμπλέκοντας το «κουβάρι» της διάχυσης ευθυνών

08:03

Παρουσιάζεται σήμερα το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022

08:00

Ποιες συσκευασίες πλαστικών θα επιβαρύνονται με τέλος 8 λεπτών από 1η Ιουνίου

07:56

Ποιοι φορολογούμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση πριν ανοίξει η πλατφόρμα power pass

07:52

Μετρό: Στις «ράγες» οι περιβαλλοντικές μελέτες για την επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον

07:50

Έρευνα ΓΣΕΕ: Χαμηλόμισθοι οι Έλληνες πτυχιούχοι - Σε ποιους κλάδους εργάζονται