Σε τροχιά μπαίνουν 7 σημαντικά ψηφιακά έργα - Ποια είναι και τι περιλαμβάνουν

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Σε τροχιά μπαίνουν 7 σημαντικά ψηφιακά έργα - Ποια είναι και τι περιλαμβάνουν
Σε αναζήτηση συμβούλων η ΚτΠ για επτά σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού - Αναβαθμίζονται ψηφιακά η Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα, οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί, η Διαύγεια, οι Προξενικές Αρχές αλλά και το μητρώο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ψηφιακά έργα που αφορούν την Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τους Μετεωρολογικούς Σταθμούς της χώρας, την Διαύγεια αλλά και τις Προξενικές Αρχές, αναμένεται να μπουν σε τροχιά το επόμενο διάστημα από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ώστε να υποστηριχτούν εξειδικευμένες τεχνικές και δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Για το λόγο αυτό μάλιστα η ΚτΠ, ως εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναζητά συμβούλους που θα αναλάβουν τόσο την υποστήριξη του αναλυτικού σχεδιασμού και την ωρίμανση παρεμβάσεων όσο και την υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων.

Ειδικότερα, βάσει πρόσφατης πρόσκλησης Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών και με στόχο την άμεση προώθηση των 7 σημαντικών ψηφιακών έργων η Κοινωνία της Πληροφορίας απευθύνει πρόσκληση σε 4 συμβούλους

 • την Ένωση Εταιρειών: «DELOITTE – OCTANE – PRIORITY»
 • την Εταιρεία: «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε.»
 • την Εταιρεία: «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E.ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
 • την Εταιρεία: «PLANET AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Οι προαναφερθείσες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν κλειστή εξατομικευμένη Προσφορά με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», για τη σύναψη της Εκτελεστικής Σύμβασης, ύψους 1.115.950,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης 7 Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας υποστηρίζοντας αφενός τον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση των παρεμβάσεων ή έργων, (κατάρτιση προκηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών,σύναψη συμβάσεων» κι αφετέρου την παρακολούθηση υλοποίησης των 7 αυτών παρεμβάσεων-έργων».

Τα 7 έργα που προχωρούν

Στα 7 έργα που θα αναλάβουν οι σύμβουλοι περιλαμβάνονται:

 • η ανάπτυξη Πανελλαδικού Ψηφιακού Συγκαναλικού Συστήματος Επικοινωνιών του Πυροσβεστικού Σώματος
 • ένα σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα
 • η εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης
 • το πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)»,
 • το Δίκτυο ασφαλούς πρόσβασης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.),
 • η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και
 • ο Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη Πανελλαδικού Ψηφιακού Συγκαναλικού Συστήματος Επικοινωνιών του Πυροσβεστικού Σώματος

Για την ανάπτυξη του Πανελλαδικού Ψηφιακού Συγκαναλικού Συστήματος Επικοινωνιών του Πυροσβαστικού σώματος, ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα αναλάβει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη φάση της μελέτης, καθώς και την σύνταξη της Διακήρυξης ενός Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με σκοπό την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών σε πανελλαδικό επίπεδο για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σημειωτέον ότι το Πυροσβεστικό Σώμα χρησιμοποιεί σήμερα για τις ανάγκες επικοινωνίας του στο πεδίο, αναλογικά συστήματα διαμόρφωσης FM στις συχνότητες VHF-UHF. Το υφιστάμενο σύστημα περιλαμβάνει 195 περίπου κέντρα εκπομπής (κορυφές βουνών) όπου λειτουργούν 230 περίπου αναμεταδότες-επαναλήπτες, 3.300 πομποδέκτες (Π/Δ) οχημάτων, 5.500 φορητούς Π/Δ χειρός και ειδικά διαμορφωμένα κέντρα επιχειρήσεων (εθνικό – 12 περιφερειακά – 150 τοπικά).

Με το υπάρχον σύστημα επικοινωνιών και εξαιτίας της παλαιότητας της τεχνολογίας, ανακύπτουν προβλήματα όπως η μη δυνατότητα περιαγωγής και εφαρμογής προτεραιότητας στη συνομιλία, η δυσκολία αντιμετώπισης φαινομένων παρεμβολής στις ραδιοσυχνότητες, η αδυναμία μετάδοσης δεδομένων, οι περιορισμένες δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών συμβάντων, ο μη εντοπισμός θέσης τερματικού, η μη κρυπτογράφηση της μετάδοσης - υποκλοπές συνδιαλέξεων κ.ά., που έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη μείωση των ποσοστών επιτυχούς διεκπεραίωσης των συμβάντων, αλλά και τη διακινδύνευση της ζωής και της υγείας του προσωπικού που επεμβαίνει.

Το νέο σύστημα θα παρέχει ένα ενοποιημένο περιβάλλον ψηφιακών επικοινωνιών και εξειδικευμένων εφαρμογών διαχείρισης αυτών, το οποίο θα επιτρέψει στο προσωπικό να παράσχει τις υπηρεσίες του προς το κοινωνικό σύνολο με αποτελεσματικότερο, ασφαλέστερο και πιο συντονισμένο τρόπο.

 • Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) στη χώρα

Αντικείμενο του Κυρίως Έργου, είναι η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται:

 • η δημιουργία Συστήματος Αυτόματης Καταγραφής Πινακίδων Διέλευσης Οχημάτων που περιλαμβάνει πληροφοριακό σύστημα και τεχνολογικό εξοπλισμό (κάμερες, μπάρες, υποδομές κ.λπ.), αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης δεδομένων οχημάτων όλων των τύπων (αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, μοτοσυκλέτες κ.λπ.) όταν διέρχονται από συγκεκριμένο σημείο ελέγχου.
 • η εγκατάσταση GPS/RFID σε οχήματα/κοντέινερ για τη διευκόλυνση της ανίχνευσής τους.
 • η εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης σε σημαντικούς κόμβους μεταφορών (περίπου 17 σημεία) και
 • η προμήθεια 15 έξυπνων συσκευών ανίχνευσης (Smart Nose Machines) σε 14 Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Τα συστήματα θα εγκατασταθούν μέσα σε πέντε μήνες σε 183 σημεία της χώρας (σε 34 συνοριακά σημεία, λιμάνια και αποθήκες, σε 132 μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας και σε 17 ανεξέλεγκτους μεγάλους κόμβους σε όλη την επικράτεια).

 • Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης

Με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης, ποιοτικής και με ακρίβεια μετεωρολογικής ενημέρωσης σε κρίσιμους παραγωγικούς κι αναπτυξιακούς τομείς, σε φορείς του δημοσίου, σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στον απλό πολίτη προβλέπεται η πύκνωση του μετεωρολογικού δικτύου παρατήρησης, η ποιοτική αναβάθμιση του με νέους ηλεκτρονικούς αισθητήρες, η αυτοματοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του συνολικού μηχανισμού/συστήματος συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων αλλά και η επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων και η ανάπτυξη νέας Κλιματικής βάσης.

Για το λόγο αυτό θα εγκατασταθούν σε όλη την επικράτεια 80 συστήματα Αυτ. Μετεωρολογικών Συστημάτων (50 ΑΜΣ & 30 ΠΑΜΣ), 10 συστήματα Αυτ. Μετεωρολογικών Σταθμών Πλοίων (ΑΜΣΠ), 10 συστήματα Φορητών Αυτ. Μετεωρολογικών Σταθμών (ΦΑΜΣ), και τρία συστήματα Αυτ. Συστήματα Ραδιοβόλισης (ΑΣΡ) τα οποία θα εγκατασταθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Πρόσθετος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί και στους χώρους της κεντρικής υπηρεσίας στο Ελληνικό.

 • Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)

Αντικείμενο του έργου, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ), ενός δηλαδή ενιαίου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.

Το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα θα λειτουργεί ως μία «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα δύναται να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του με τη συμπλήρωση φόρμας, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών.

Επιπλέον, μέσω του νέου αυτού συστήματος θα διακινούνται τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην αδειοδοτική διαδικασία, διευκολύνοντας την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών.

Το ΠΣΑΠΕ θα λειτουργεί και ως μητρώο σταθμών ΑΠΕ αδειοδοτούμενων καθώς και απαλασσόμενων από την αδειδοτική διαδικασία, με καταγραφή όλων των βασικών στοιχείων των σταθμών, που είτε βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης είτε λειτουργούν. Έτσι το ΥΠΕΝ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία είτε τοπικά (π.χ. Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια), είτε για ολόκληρη την Επικράτεια, με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ΑΠΕ.

Επιπλέον, το ΠΣΑΠΕ θα υποστηρίζει απαραίτητες λειτουργικές εφαρμογές όπως ο επιμερισμός του ειδικού τέλους ΑΠΕ (άρθ. 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει).

 • Δίκτυο ασφαλούς πρόσβασης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.)

Προς υλοποίηση με την βοήθεια του κατάλληλου συμβούλου βαδίζει και ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), με στόχο να παρέχονται στους χρήστες (εσωτερικούς - στελέχη και εξωτερικούς - επισκέπτες) βελτιωμένες ταχύτητες και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας κατά την πρόσβασή τους στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη νέων σύγχρονων δημόσιων μητρώων και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη ναυτιλιακή κοινότητα ενώ θα αναβαθμιστεί και η ηλεκτρομηχανολογική και υποστηρικτική υποδομή των κέντρων δεδομένων του Φορέα, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου μάλιστα θα εφαρμοστεί και σύστημα διαχείρισης πόρων και χρηστών, αρχικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα, προσφέροντας ένα ακόμα επίπεδο προστασίας των συστημάτων έναντι σφαλμάτων των χρηστών, αλλά και πιθανών κακόβουλων ενεργειών.

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προς αναβάθμιση βαδίζει και η Διαύγεια με βασικό στόχο την επέκταση της λειτουργικότητάς της, την ενίσχυση των χαρακτηριστικών διαφάνειας, της ευχρηστίας, της ενημέρωσης και της διάχυσης της πληροφορίας.

Για να ενισχυθεί ο ρόλος του συστήματος μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα μηχανογραφικών συστημάτων που στηρίζουν τις προσπάθειες της Πολιτείας για μία σύγχρονη διοίκηση, το έργο προβλέπει:

 • την σταδιακή μετατροπή της Διαύγεια σε κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων: διεύρυνση των τύπων αποφάσεων που διατηρούνται στην πλατφόρμα της Διαύγειας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα η ηλεκτρονική διακίνησή των εγγράφων από φορέα σε φορέα (βάσει του ΑΔΑ) θα οδηγήσει σε περιορισμό του χαρτιού και σε οικονομίες κλίμακος σε όλο το φάσμα των διοικητικών διαδικασιών.
 • την επέκταση των Ανοικτών Δεδομένων, μέσω της επέκτασης του διαθέσιμου τρόπου επικοινωνίας με τρίτα συστήματα με την προσθήκη περιγραφικών δεδομένων που αναρτώνται αυτόματα από αυτά. Η ανάπτυξη και διάθεση υποσυστήματος αναζήτησης για επιχειρήσεις / πολίτες μέσω προσωποποιημένης πρόσβασης ενισχύει την ανοικτότητα των δεδομένων που η Διαύγεια αντλεί από επιμέρους φορείς. Τα αποτελέσματα αναζήτησης οπτικοποιούνται συμβάλλοντας περαιτέρω στο σκέλος της διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας προς όλους.
 • την εποπτεία Λειτουργίας και ενίσχυση Πληροφόρησης μέσω της ενίσχυσης του ρόλου του Φορέα Λειτουργίας (κεντρικά) με την διάθεση διευρυμένων στατιστικών χρήσης, την ανάπτυξη υποσυστήματος παρακολούθησης όγκου συναλλαγών και τον εκσυγχρονισμό επιμέρους λειτουργιών όπως η διαχείριση των οργανογραμμάτων φορέων.
 • αλλά και την ενίσχυση της πρόσβασης σε Πολίτες – Επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού πολιτών και επιχειρήσεων και της υλοποίησης εργαλείων προώθησης ενημερώσεων και αποφάσεων στον τομέα ενδιαφέροντος τους.
 • Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών

Τέλος, προχωρά και ο μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων Προξενικών Υπηρεσιών, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών.

Ειδικότερα η ψηφιοποίηση αφορά τις παρακάτω διοικητικές διαδικασίες:
• πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου,
• ληξιαρχικές πράξεις-δημοτολόγιο,
• διαβατήρια,
• στρατολογικά,
• πληρεξούσια,
• μετοικεσίες,
• φορολογικά-τελωνειακά
• λοιπά θέματα

Στο έργο περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, υλοποίησης, εφαρμογής και υποστήριξης λειτουργίας των ανασχεδιασμένων Προξενικών διαδικασιών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων - Έμφαση στα ηλεκτρονικά κανάλια

Ανεβάζει ταχύτητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός - Τσαμάζ, Μπρουμίδης, Ζαρκαλής, Γεωργιόπουλος για το μέλλον στις τηλεπικοινωνίες

Επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΕΗ - Στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft

Όλες οι ειδήσεις

13:12

Πορτογαλία: Η κεντρική τράπεζα αναμένει αυξημένο πληθωρισμό για το 2022 - Στο 7,8%

13:11

Credit Suisse: Σχεδιάζει την πώληση του ξενοδοχείου Savoy στην Ελβετία

13:03

Κλιματικά ουδέτερη η Eurolife FFH για δεύτερη συνεχή χρονιά 

13:02

Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις, από το Ευρωκοινοβούλιο

12:57

Νορβηγία: Προς αύξηση 9,8% οι αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία

12:41

Τσίπρας προς ΕΕ: Ευρωομόλογο για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

12:32

Μειωμένες οι επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς το 2021, στα 68,3 εκατ. ευρώ

12:30

Η ΕΕ εξετάζει εάν τα 200 δισ. ευρώ στήριξης της γερμανικής οικονομίας είναι συμβατά με τις κρατικές αρωγές

12:26

Μπόστιτς (Fed): Υπέρ της παύσης στις αυξήσεις επιτοκίων μετά την αύξηση του Δεκεμβρίου

12:24

Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πιτσαρίες στον κόσμο

12:22

Ψάλτης (Alpha Bank): Εξαιρετική η προοπτική των Ιωαννίνων ως κόμβου καινοτομίας

12:14

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση 2% στο λιανεμπόριο για τον Αύγουστο - Μεγαλύτερη των εκτιμήσεων

12:07

ΕΥ: Έναρξη διαγωνισμού «Young Tax Professional of the Year 2023»

12:06

Πετρέλαιο: Τι σημαίνουν 2 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα για την αγορά – Πώς θα επηρεαστούν οι τιμές

12:02

Έντονες ζυμώσεις στις τράπεζες μετά την Αττικής – Τι κινήσεις σχεδιάζονται, ποια είναι τα «κλειδιά»

12:01

Βρετανία: Ανάπτυξη στον κλάδο των κατασκευών τον Σεπτέμβριο, μετά από 3 μήνες

12:01

Γερμανία: Περισσότερη ξεκούραση ζητούν οι πιλότοι της Eurowings, κήρυξαν απεργία

11:56

Βουλή: Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

11:48

Πώς να επιλέξεις χρωματική παλέτα για τη διακόσμηση του σπιτιού σου

11:42

Η Volkswagen ετοιμάζει επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ στην Κίνα

11:33

Δακτύλιος: Επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου - Ποιοι εξαιρούνται

11:31

Έρευνα: Οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως προτιμούν ταξίδια με τα δικά τους αυτοκίνητα

11:20

Οικονόμου: 64 εκατ. ευρώ σε δήμους και σχολικές επιτροπές για κάλυψη ενεργειακού κόστους

11:16

Γεωργιάδης για ωράριο καταστημάτων: Δεν υπήρξε θέμα για το υπουργείο και δεν θα υπάρξει

11:10

Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 34 νεκροί από πυροβολισμούς σε παιδικό σταθμό - Αναφορές για 22 νεκρά παιδιά

11:01

Ευρωζώνη: Πτώση στον κλάδο των κατασκευών - Περαιτέρω συρρίκνωση στη Γερμανία

11:00

Πούτιν: Θα καταπιεί το «δηλητηριώδες χάπι» της Ουκρανίας;

10:54

Intrakat: Νέος Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ο Γιώργος Τσαπρούνης

10:52

Οι ΗΠΑ πιστεύουν πως οι Οuκρανοί βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία της Ντούγκινα στη Ρωσία

10:49

Σκρέκας: Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη