Προχωρά ο εταιρικός μετασχηματισμός των ΕΛΠΕ

Κώστας Δεληγιάννης
Μοιράσου το
Προχωρά ο εταιρικός μετασχηματισμός των ΕΛΠΕ
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών, με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας.

Ένα ακόμη βήμα πραγματοποιήθηκε για τον εταιρικό μετασχηματισμό των Ελληνικών Πετρελαίων, με την έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της διάσπασης της μητρικής εταιρείας, με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού των Ελληνικών Πετρελαίων, η υφιστάμενη μητρική του Ομίλου μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών (holding), στην οποία θα υπαχθούν με τη μορφή θυγατρικών εταιρικών οντοτήτων όλες οι δραστηριότητες των ΕΛΠΕ. Έτσι, υπό την «ομπρέλα» της holding θα υπαχθεί και η νέα ανώνυμη εταιρεία, στην οποία εισφέρθηκε ο κλάδος διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, με την έγκριση της διάσπασης, συστάθηκε η νέα ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ», με αριθμό ΓΕΜΗ 162093601000 και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» και εγκρίθηκε το καταστατικό της.

Η holding φέρει την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

Αναλυτικά η χρηματιστηριακή ανακοίνωση:

Έγκριση της διάσπαση της «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας

Η «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 296601000 (εφεξής η «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.12.2021, εγκρίθηκε - δυνάμει της υπ’ αριθ. 142903/03.01.2022 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 03.01.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2767913 η διάσπαση της, με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας (εφεξής η «Διάσπαση»), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018.

Η έγκριση της Διάσπασης επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Συστάθηκε νέα ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» (εφεξής η «Επωφελούμενη»), με αριθμό ΓΕΜΗ 162093601000 και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» και εγκρίθηκε το καταστατικό της. Η απόφαση της έγκρισης της σύστασης της εν λόγω εταιρείας και του καταστατικού της, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2768007/03.01.2022.

β) Η Διασπώμενη κατέστη μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.», λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών της, ήτοι 130.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 εκάστη. γ) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (επωνυμία), 4 (σκοπός) και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 (Διοικητικό Συμβούλιο) του καταστατικού της Διασπώμενης, σύμφωνα με την από 10.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η νέα επωνυμία της Διασπώμενης είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, οι μετοχές της Διασπώμενης θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider