ΕΤΑΔ: Προωθεί διαγωνισμό για την τεχνική ωρίμανση των ακινήτων της

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΤΑΔ: Προωθεί διαγωνισμό για την τεχνική ωρίμανση των ακινήτων της
Διαδικασίες για την αναζήτηση συμβούλου που θα αναλάβει την τεχνική ωρίμανση ακινήτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισής της που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της προωθεί η ΕΤΑΔ.

Διαδικασίες για την αναζήτηση συμβούλου που θα αναλάβει την τεχνικής ωρίμανσης για ακίνητα που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της προωθεί η ΕΤΑΔ.

Ειδικότερα, προκήρυξε τακτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Ωρίμανσης Ακινήτων Ιδιοκτησίας ή και Διαχείρισης της ΕΤΑΔ σε όλη την Ελλάδα», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με την ημερομηνία υποβολής αλλά και αποσφράγισης προσφορών να έχει οριστεί για τις 17/01/2022. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται με την περάτωση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών που θα του αναθέσει η ΕΤΑΔ Α.Ε. εντός τριετίας και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται με την εξάντληση του ποσού των 150.000 € της σύμβασης. Το ποσό αυτό θα αποτελέσει και τον μέγιστο προϋπολογισμό της σύμβασης και η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να εξαντλήσει το ύψος αυτού.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, η ΕΤΑΔ θα αναθέτει υπηρεσίες τεχνικής ωρίμανσης για ακίνητα που περιλαμβάνει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της και είναι Ιδιοκτησίας ή και διαχείρισή της ανά την Ελλάδα.

1. Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτου, ο οποίος περιλαμβάνει:

· Συμπλήρωση του φακέλου του ακινήτου, απαραίτητη για την οποία είναι η έρευνα σε όλες τις δημόσιες αρχές, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΥΔΟΜ, Τεχνικές Υπηρεσίες, Αρχαιολογίες, Δασαρχεία, Κτηματολόγιο, Συμβολαιογράφους.

· Πραγματοποίηση αυτοψίας και περιγραφή του ακινήτου, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών και καταγραφή των αριθμών ΟΚΩ του ακινήτου, εφόσον υφίστανται.

· Έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.

· Εύρεση και έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων κτιρίων, δυνατότητα νομιμοποίησης, εφόσον υφίστανται.

· Πολεοδομικό καθεστώς (διατάγματα ρυμοτομίας, απαλλοτριώσεις, επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι δόμησης, αρτιότητα και δυνητική οικοδομησιμότητα κ.λπ.)

· Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ρέμα, περιοχή ειδικής προστασίας κ.λπ.).

· Δασικά · Έλεγχο δεσμεύσεων Αρχαιολογίας.

· Έλεγχο των κτηματολογικών εγγραφών.

· Σύνταξη τεχνικής έκθεσης με καταγραφή των ευρημάτων του ελέγχου.

2. Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Το τοπογραφικό πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την νομοθεσία για τις μισθώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.

3. Αρχιτεκτονική αποτύπωση και σχεδίαση κτισμάτων και εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων.

4. Ένταξη ακινήτου στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαιρέτων χρήσεων ή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους εμπλεκόμενους μηχανικούς.

5. Επανέκδοση βεβαίωσης νομιμότητας, με πραγματοποίηση αυτοψίας στο ακίνητο.

6. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

7. Όλα τα δικαιολογητικά και υποβολή για την έγκριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, εφόσον απαιτείται.

8. Σύνταξη τοπογραφικού για διόρθωση κτηματολογικών εγγράφων και συνεργασία με νομικό της εταιρείας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider