Επιχειρήσεις | Ελλάδα
24-12-2021 | 12:43

Μυτιληναίος: Συνεχίζει μόνος για τη σύμβαση 53,6 εκατ. ευρώ του οδοφωτισμού της Αθήνας

Μυτιληναίος: Συνεχίζει μόνος για τη σύμβαση 53,6 εκατ. ευρώ του οδοφωτισμού της Αθήνας
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μόνο ο όμιλος Μυτιληναίου προχωρά στην τελική φάση ενός μεγάλου διαγωνισμού, ύψους 53,6 εκατ. ευρώ, που προωθεί ο Δήμος Αθηναίων για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού», καθώς ο έτερος διεκδικητής, η εταιρεία Μεσόγειος, μένει εκτός διαδικασίας.

Σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, που συνεδρίασε προ ολίγων ημερών, έγινε αποδεκτή σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει της οποίας  απορρίφθηκε η οικονομικής προσφορά της εταιρείας Μεσόγειος γιατί δεν κάλυπτε, όπως αναφέρεται, απαιτούμενα κριτήρια του διαγωνισμού σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια (επί της ουσίας δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις κάποιων άρθρων της διακήρυξης), ενώ, αντιθέτως, έγινε αποδεκτή η προσφορά της Μυτιληναίος.

Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε η συνέχιση της διαδικασίας μόνο με τη Μυτιληναίος, δηλαδή να περάσει ο διαγωνισμός στο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ομίλου που είναι και ο μοναδικός διεκδικητής της σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας 53,65 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό είχαν υποβληθεί προ ολίγων εβδομάδων, όπως είχε αναδείξει το insider, και εμπρόθεσμα έδωσαν το παρών η Μυτιληναίος, η Μεσόγειος και ένας ακόμα οικονομικός φορέας ο οποίος όμως, όπως προέκυψε στη συνέχεια, δεν υπέβαλε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και δεν κατέθεσε φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά συνέπεια, αποκλείστηκε, από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Βάσει της προκήρυξης που είχε αναφέρει παλιότερα το insider, αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών (Μεικτή Σύμβαση), είναι:

·       Η προμήθεια και τοποθέτηση 43.678 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, για την αντικατάσταση των υφισταμένων, η προμήθεια και τοποθέτηση ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών εξοπλισμών για την διαχείριση και τον έλεγχο του οδοφωτισμού και η εκτέλεση μετρήσεων πεδίου, ρύθμιση απαιτούμενων επιπέδων φωτισμού, καθώς και η λειτουργία του συστήματος φωτισμού, και ο προγραμματισμός της πλατφόρμας IoT.

·       Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου και συστήματος οδοφωτισμού και οι υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών φωτιστικών σε βάθος δεκαετίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 έτη. Δυο έτη για την προμήθεια του αντικειμένου της σύμβασης και τις απαιτούμενες εργασίες και 10 έτη για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. Κατά τη διάρκεια των δυο ετών της εγκατάστασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των τμημάτων της σταδιακής εγκατάστασης.

Φορείς χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο Δήμος Αθηναίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.