Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ κατά 18.617.856 ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ κατά 18.617.856 ευρώ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 39.152.256 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ της κάθε μίας.

Την ΑΜΚ κατά 18.617.856 ευρώ ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης που έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 39.152.256 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ της κάθε μίας.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.106.903 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης 91,701% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης και Γραμματέας το μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Μυρτάκης και στησυνέχεια συζητήθηκε και ψηφίσθηκε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα: - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση με 25.106.903 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,701% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 18.617.856 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,68 ευρώ οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στα 1,43 ευρώ. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 39.152.256 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με 25.106.903 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,701% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του: «……Με την από 16.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (18.617.856) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,68 ευρώ ανά μετοχή και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 ευρώ σε 1,43 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατό πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (39.152.256) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ της κάθε μίας.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.106.903
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,701%
Έγκυρα: 25.106.903
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.106.903 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.