Επιχειρήσεις | Ελλάδα
08-12-2021 | 07:46

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινάει σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινάει σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Ανοίγει» σήμερα Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου και «κλείνει» την Παρασκευή 10 του μήνα το Βιβλίο Προσφορών για την νέα ομολογιακή έκδοση επταετούς διάρκειας, με ρήτρα αειφορίας, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με στόχο την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ.

Χτες, ανακοινώθηκε και το εύρος απόδοσης που διαμορφώθηκε από 2,30% έως 2,70%%. Όπως λέγεται στην αγορά, ο όμιλος αξιοποιώντας την καλή εικόνα των 2 προηγούμενων επιτυχημένων ομολογιακών εκδόσεων (του 2018 στα 120 εκατ. ευρώ, του 2020 ύψους 500 εκατ.), «πετυχαίνει» ελκυστικό εύρος απόδοσης που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας (έκδοση 2018: 3,95%, έκδοση Ιουλίου 2020: 2,75%) στις προοπτικές του. Υπενθυμίζεται ότι για τις 15 Δεκεμβρίου 2021 έχει προγραμματιστεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κεφάλαια έως 225 εκατ. ευρώ θα πάνε στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε υφιστάμενα ή νέα έργα αλλά και σε απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών. Επίσης, ως κεφάλαιο κίνησης θα χρησιμοποιηθούν 46,7 εκατ. ευρώ, ενώ 20 εκατ. θα πάνε σε δανεισμό.

Η νέα ομολογιακή έκδοση σε μόλις 18 μήνες από την προηγούμενη (Ιούλιος 2018) αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό πλάνο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό (επένδυση 1 δισ. ευρώ, η άδεια περνάει προσεχώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ σε επόμενη φάση αναμένεται η είσοδος της Hard Rock), όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Επίσης, μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου του Ομίλου, το οποίο με τα προς υπογραφή έργα θα ανέλθει στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ (σχεδόν το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευαστικών της χώρας). Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 4.090 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 86,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 30.06.2021. Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε την 30.09.2021 σε περίπου 1.268,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.226,4 εκατ. ευρώ την 30.06.2021. Να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 1.023,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2021.

Πρέπει να αναφερθεί είναι ότι για πρώτη φορά σε διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται για παράδειγμα με τα πράσινα ομόλογα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό που πρόσφατα ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εκτιμώνται σε έως 8,2 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 291,8 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως σε περίπτωση πλήρους κάλυψης:

·       Ποσό έως 225 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό (1α) – (1β). Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (1) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (2) και (3) χρήση.

Όσον αφορά στην υπό (1) ανωτέρω χρήση, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και μέσω δανεισμού ή/και μέσω εξυπηρέτησης υφιστάμενων ενδοομιλικών υποχρεώσεων, για:

(1α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.

(1β) για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (1α) ανωτέρω παράγραφο. Το (1β)είναι συνδεδεμένο με το (1α) στο μέτρο που η απόκτηση συμμετοχών, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων, αφορά εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν ή/και εκμεταλλεύονται ή πρόκειται να αναπτύξουν ή/και να εκμεταλλευτούν έργα ως απαριθμούνται ενδεικτικά στο 1(α).

·       Ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας ή και Θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (2) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (1) και (3) χρήση.

·       Ποσό έως 20 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 - 31.12.2028, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (3) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (1) και (2) χρήση. 25 H προτεραιότητα χρήσης των αντληθησόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους σκοπούς της Εκδότριας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της.

Σε ευθυγράμμιση με και τις δεσμεύσεις του για συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει στη μείωση του Βασικού Δείκτη Επίδοσης (ΒΔΕ) κατά 25%, εντός της χρονικής περιόδου 01.01.2025- 31.12.2025. Ειδικότερα, η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου προβλέπει πως ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου.

Εντός του 2021, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ξεκίνησε την κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 397 MW. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε περίπου €621 εκατ. Η συνολική πραγματοποιηθείσα επένδυση των εν λόγω αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος 397 MW από την έναρξη της κατασκευής μέχρι και την 31.10.2021 ανέρχεται σε €143,0 εκατ. περίπου, εκ των οποίων ποσό €69,7 εκατ. πραγματοποιήθηκε την περίοδο 01.07.2021 ως 31.10.2021. Το υπολειπόμενο κόστος της επένδυσης την 31.10.2021 ανέρχεται σε €478,0 εκατ.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται την 30.06.2021 σε 895 MW, εκ των οποίων 763 MW στην Ελλάδα, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ο όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει στο χαρτοφυλάκιό του μια σειρά από έργα, τα οποία βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή αναμένεται η έναρξη κατασκευής τους. Εντός του 2021 εντάχθηκαν στην παραγωγή δύο (2) αιολικά πάρκα στην Ελλάδα ισχύος 48 MW, στην Εύβοια και στην Βοιωτία. Η διάρκεια των συμβάσεων πώλησης θα είναι είκοσι (20) έτη με καθορισμένη τιμή πώλησης feed-in-premium. Επιπλέον, κατά την 30.06.2021 ο Όμιλος έχει λάβει άδεια εγκατάστασης για 22 μονάδες αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα ισχύος 398,6 MW και, κατά συνέπεια, δύναται να προχωρήσει στην κατασκευή των ανωτέρω μονάδων προκειμένου, στη συνέχεια, να λάβει άδεια λειτουργίας. Επίσης, έχει λάβει άδεια παραγωγής για 60 μονάδες αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 1.878 MW, για τις οποίες έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην απόκτηση άδειας εγκατάστασης.

Πέραν των ανωτέρω, για λοιπές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαθέτει άδεια παραγωγής για: • 75 Α/Π, ισχύος 2.193,1 MW • 10 MYHE, ισχύος 171,5 MW • 49 Φ/Β, ισχύος 1.309,5 MW • 3 πλωτά Φ/Β, ισχύος 265 MW • 3 Υβριδικά, ισχύος 90 MW.

Τέλος κατά την 30.06.2021 έχει υποβάλλει αιτήματα αδειοδότησης για έργα συνολικής προβλεπόμενης ισχύος 1.300 MW.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,30-2,70% το εύρος απόδοσης του 7ούς ομολόγου

MUST READ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Που θα πάνε τα 300 εκατ. ευρώ της ομολογιακής έκδοσης