Επιχειρήσεις | Ελλάδα
05-12-2021 | 08:52

Πώς ανταποκρίθηκαν οι κατασκευαστικές στο «κοκτέιλ» ανατιμήσεων

Πώς ανταποκρίθηκαν οι κατασκευαστικές στο «κοκτέιλ» ανατιμήσεων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν οι κατασκευαστικές εταιρείες το επιβαρυντικό μίγμα αύξησης των τιμών στα υλικά, της ενίσχυσης του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού, και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, καταφέρνοντας για την ώρα να… ανταποκριθούν στη δυσμενή συγκυρία. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώνει το προφίλ του κλάδου, το κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων, «ψαλιδίζοντας» το μικτό αποτέλεσμα και τα περιθώρια κέρδους, προκαλώντας προβληματισμό για τη συνέχεια εν όψει των μαζικών διαγωνισμών και αναπτύξεων που αναμένονται (αλλά και για τις τρέχουσες εργολαβίες), με τα στελέχη του κλάδου από καιρό να περιμένουν τη νομοθετική παρέμβαση που ετοιμάζει το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η συνεχιζόμενη εξέλιξη της πανδημίας σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο καθώς και η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση είναι πιθανό να επιφέρει αύξηση του κόστους πρώτων υλών καθώς και του κόστους ενέργειας με συνέπεια την ενδεχόμενη μείωση της κερδοφορίας των ομίλων. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλής πρόβλεψη όμως για την ώρα οι εταιρείες δεν εκτιμούν ότι οι συνθήκες θα επηρεάσουν δραματικά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους. Πλην όμως, απαιτούνται μέτρα τόσο από τις ίδιες, όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι πρόσφατα στελέχη εταιρειών του κλάδου των κατασκευών και των ακινήτων έχουν κάνει λόγο για αυξήσεις υλικών κατασκευής άνω του 35% κατά μέσο όρο, για αυξήσεις ακόμα και 100% σε συγκεκριμένα υλικά, με την ΕΛΣΤΑΤ πρόσφατα να δημοσιοποιεί στοιχεία που έδειξαν αύξηση τιμών υλικών κατασκευής κατά 5%-6%.

Στα αποτελέσματα 9μήνου 2021 οι κατασκευαστικοί όμιλοι έδωσαν μια «μικρή γεύση» για το «αν» και «πως» έχει επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη τους η ταυτόχρονη άνοδος σε υλικά και ενέργεια.

Στην εταιρεία ΑΒΑΞ, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε €521 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 38,7% σε σχέση με €375,7 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €196,7 εκ σημειώνοντας άνοδο 70% έναντι €115,7 εκ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020. Η αύξηση των εσόδων στο τρέχον έτος οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη εξομάλυνση των επιπτώσεων που είχαν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 στο προηγούμενο έτος, και αρκετά έργα έχουν περάσει σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, όπως ο ΕλληνοΒουλγαρικός Αγωγός IGB, το έργο “Ston Bypass” στην Κροατία και το μεγάλο ενεργειακό έργο στο Ιράκ. Η αυξημένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2021, όμως, συνοδεύτηκε από υψηλότερα τιμολόγια προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών, αυξημένες δαπάνες ενέργειας αλλά και ζημιογόνα λειτουργία του κλάδου ενέργειας, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε στο γ’ τρίμηνο του έτους. Ως αποτέλεσμα, η μικτή κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε, αν και με χαμηλότερο ρυθμό έναντι του κύκλου εργασιών, ανερχόμενη σε €31,8 εκ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι €28,3 εκ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2020. Η συρρίκνωση του περιθωρίου του μεικτού κέρδους οφείλεται στην αρνητική απόδοση του κλάδου ενέργειας, η οποία επισκίασε την σημαντική βελτίωση που καταγράφηκε στο εννεάμηνο του 2021 στη δραστηριότητα και την κερδοφορία των κλάδων κατασκευών και παραχωρήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Η διοίκηση του ομίλου INTRAKAT δήλωσε ότι επικεντρώνεται στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ώστε η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου να υποστούν τις λιγότερες δυνατόν απώλειες λόγω της πανδημικής κρίσης. Διευκρινίζεται ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για να συγκρατηθεί η εξάπλωση της πανδημίας και κατ’ επέκταση οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων. Οι πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε €140,3 εκ. έναντι €127,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές €-3,1 εκ. έναντι κερδών €375 χιλ. και το EBIT σε ζημιές €-6,76 εκ. έναντι ζημιών €-2,5 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ειδικά για το τρίτο τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €53,3 εκ. έναντι €40,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το EBITDA σε κέρδη €2,66 εκ. έναντι ζημιών €2,36 εκ. και το EBIT σε κέρδη €1,47 εκ. έναντι ζημιών €3,19 εκ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στους κλάδους δραστηριοποίησης του ομίλου Ελλάκτωρ (πλην Κατασκευής) δε διαφαίνονται ισχυρές έως το τέλος του έτους, ενώ λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο και σε βάθος από την ενεργειακή κρίση και από τις συνεπακόλουθες αυξήσεις τιμών που παρατηρούνται, σημείωνε η εισηγμένη, που έκανε σχετική αναφορά στην οικονομική κατάσταση 9μήνου. «Είναι ένα θέμα που πλήττει συνολικά τον εγχώριο κλάδο Κατασκευών και για το οποίο αναμένονται οι κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση εισαγωγής ενός μηχανισμού αναθεώρησης τιμών (price escalation) που μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Ωστόσο η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται», σημείωνε. «Η ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε πρόσφατα, το βάθος και εύρος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί επί του παρόντος, συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας αναφορικά με την επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων που ήδη έχουν εμφανιστεί, στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση (Covid), σε γεωστρατηγικούς λόγους (Nord Stream 2) στις δυσκολίες διανομής (LNG σε Κίνα και Ινδία) και στα αυξημένα κόστη μεταφοράς. Ωστόσο το θέμα του κόστους της ενέργειας θα πρέπει να εξετάζεται κάτω από το πρίσμα του διλήμματος, που δημιουργείται, αφενός από την ανάγκη μεταστροφής του παραγωγικού μοντέλου για την προώθηση της πράσινης οικονομίας και τη συνακόλουθη αύξηση του ενεργειακού κόστους (Ευρώπη, Ελλάδα) και αφετέρου του ρυθμού ανάπτυξης, αφού κάθε αύξηση της τιμής της ενέργειας λειτουργεί αρνητικά», ανέφερε η διοίκηση του ομίλου. «Συνεπώς, επιβάλλεται ο επαναπροσανατολισμός της οργάνωσης του παραγωγικού μοντέλου ώστε να παράγεται φθηνότερη πράσινη ενέργεια στο πλαίσιο μίας αναθεωρημένης ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας πρέπει να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών καθώς και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να καταστεί όσο γίνεται περισσότερο ενεργειακά αυτόνομη για να αντιμετωπίζει σημαντικές κρίσεις ιδίως σε τομείς με τόσο υψηλές εξωτερικές οικονομίες. Οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην παγκόσμια αλλά και την ελληνική οικονομία, καθώς και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου υπόκεινται επίσης σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας», κατέληγε η Ελλάκτωρ.

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής, όπως οι πρόσφατες ανατιμήσεις βασικών υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα υλικά κατασκευής προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου. Η εισηγμένη ανέφερε ότι ο όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν έχει επηρεαστεί από τη ενεργειακή κρίση δεδομένου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και της δομής των συμβολαίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία του Covid-19, οι δραστηριότητες του Ομίλου συνεχίζονται όσο το δυνατόν ομαλότερα, με δεδομένο ότι οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς του (ΑΠΕ και Παραχωρήσεις) εμφανίζουν σημαντικά αμυντικά χαρακτηριστικά. «Ο Όμιλος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί η εξέλιξη των βασικών δραστηριοτήτων του (Κατασκευή, ΑΠΕ, Παραχωρήσεις) και το επενδυτικό του πρόγραμμα στους κλάδους της ενέργειας και των παραχωρήσεων. Συγκεκριμένα, στον Λειτουργικό Τομέα των Κατασκευών αν και υπήρξαν καθυστερήσεις κατά την περίοδο του lockdown, οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός του 2021, ενώ δεν διακρίνεται κίνδυνος μη τήρησης συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων καθώς οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται αντίστοιχα. Στον τομέα ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, δεν έχει υπάρξει διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενώ για τις επενδύσεις στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις δεν έχει προκληθεί καθυστέρηση και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των έργων δεν έχει μεταβληθεί. Τέλος στον Λειτουργικό Τομέα των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος είναι επαρκώς προστατευμένος. Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τη μεταβολή των Αποτελεσμάτων και των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου για το γ’ τρίμηνο του 2021, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου, δεν έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς από την εξάπλωση του Covid-19 και την έως τώρα εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης», συμπλήρωνε το γκρουπ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.