Επιχειρήσεις | Ελλάδα
30-11-2021 | 18:55

Μύλοι Κεπενού: Στα 1,94 εκατ. ευρώ τα EBITDA του εννεαμήνου, ενίσχυση πωλήσεων

Newsroom
Μοιράσου το
Μύλοι Κεπενού: Στα 1,94 εκατ. ευρώ τα EBITDA του εννεαμήνου, ενίσχυση πωλήσεων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αυξημένες πωλήσεις παρουσίασε η εταιρεία Μύλοι Κεπενού, ωστόσο τα EBITDA μειώθηκαν σε επίπεδο εταιρείας και ομίλου. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 12,97 εκατ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και 32,48 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 9,18 εκατ. ευρώ και 25,74 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 0,83 εκατ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και 1,94 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 0,93 εκατ. ευρώ και 2,19 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. 

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 0,56 εκατ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και 1,13 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 0,69 εκατ. ευρώ και 1,47 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας κατά την 30.09.2021 ανήλθε σε 20,52 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 5,3 εκατ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο 2021. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθαν σε 19,06 εκατ. ευρώ και 20,58 εκατ. ευρώ την 30.06.2021. 

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του Covid-19

Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών καθώς και η αύξηση του μεταφορικού κόστους (ναύλα) έχουν επηρεάσει το μεταβλητό κόστος γενικότερα, όπως αποτυπώνεται στο EBITDA της Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 41,32% στο Γ τρίμηνο του 2021 και κατά 26,18% την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA παρουσίασε μείωση κατά 10,42% και 11,28% αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 5,3 εκατ. κατά το Γ τρίμηνο 2021 προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Επιπλέον, με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της 16.07.2021, στο Γ τρίμηνο 2021 η Εταιρεία διένειμε μέρισμα ύψους ευρώ 1,8 εκατ.

Η πανδημία κορονοϊού (COVID-19) συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια και την ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πλην όμως η Εταιρεία, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, δεν έχει υποστεί ουσιώδη μεταβολή στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Η Εταιρεία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας και έχει προετοιμάσει προληπτικά μέτρα και δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική της λειτουργία, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης και του Π.Ο.Υ. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαχειριστεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις, προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα σημερινά δεδομένα η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, έως το τέλος του τρέχοντος έτους 2021, δεν θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.