Επιχειρήσεις | Ελλάδα
30-11-2021 | 15:37

Δομική Κρήτης: Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Δομική Κρήτης: Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αυξημένες πωλήσεις και προ φόρων κέρδη εμφάνισε η Δομική Κρήτης στο εννεάμηνο, ενώ εκτιμά ότι θα συνεχίσει τη θετική πορεία το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα:

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 7.449 χιλ. ευρώ έναντι 6.273 χιλ. ευρώ (αύξηση 18,8%) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.329 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι κερδών 1.685 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020 (μείωση 21,1%).

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2021 κατά ποσό 1.205χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.405 χιλ. (μείωση 14,3%) ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2021 κατά ποσό 1.378 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.072 χιλ. ευρώ (αύξηση 28,6%) της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2021.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται αυξημένες λόγω της αναδιάρθρωσης τουτραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 66 χιλ. ευρώ (σε σχέση με την 30/09/2020).

Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου ανήλθε το πρώτο ενιάμηνο του 2021 σε 2.854 χιλ. ευρώ θετικό έναντι 1.421 χιλ. ευρώ αρνητικό την 31/12/2020. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αναδιάρθρωση του βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι πωλήσεις είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 7.419 χιλ. ευρώ έναντι 6.222 χιλ. ευρώ (αύξηση 19,2%).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.293 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι 1.692 χιλ. ευρώ κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2021 κατά ποσό 1.192 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.429 χιλ. (μείωση 16,6%) ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2021 κατά ποσό 1.187 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 351 χιλ. ευρώ (αύξηση 238%) της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών αφετέρου στην μη διενέργεια προβλέψεων απομείωσης επενδύσεων στη κλειόμενη χρήση .

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2021.

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 39 χιλ. ευρώ περίπου (σε σχέση με την 30/09/2020).

Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε σε 2.644 χιλ. ευρώ θετικό έναντι 1.499 χιλ. ευρώ αρνητικό την 31/12/2020. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αναδιάρθρωση του βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Η εταιρεία σημειώνει ότι «η πανδημία Covid -19 που έπληξε την παγκόσμια και τοπική οικονομία εξακολουθεί να επηρεάζει και το τρέχον έτος. Το οικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να παραμένει ασταθές λόγω των συνεχών αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της σημαντικής αύξησης του κόστους ενέργειας, τα οποία έχουν άμεση επίδραση στα σημαντικά κόστη της εταιρείας λόγω των αναγκών της παραγωγικής της δραστηριότητας.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας στο επόμενο διάστημα της τρέχουσας χρήσης η Διοίκηση εκτιμά, βασιζόμενη στην ως τώρα εξέλιξη των εργασιών της, ότι θα συνεχίσει την θετική πορεία.

Παρόλα αυτά όμως η συνεχιζόμενη εξέλιξη της πανδημίας σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο καθώς και η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση είναι πιθανό να επιφέρει περεταίρω αύξηση του κόστους πρώτων υλών καθώς και του κόστους ενέργειας με συνέπεια την ενδεχόμενη μείωση της κερδοφορίας της εταιρείας και του Ομίλου.

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλής πρόβλεψη αύξησης του κόστους όμως δενεκτιμάται να επηρεάσουν σημαντικά τις  δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εταιρείας».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.