Επιχειρήσεις | Ελλάδα
29-11-2021 | 14:04

Πλαστικά Κρήτης: Αυξημένος 20,1% ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Πλαστικά Κρήτης: Αυξημένος 20,1% ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αύξηση 20,1% εμφάνισε ο τζίρος της Πλαστικά Κρήτης το εννεάμηνο, με τα EBITDA να ενισχύονται 12,2%. 

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/21–30/09/21 ανήλθε σε 278,1 εκατ. ευρώ, έναντι 231,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 20,1%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 13,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν το εννεάμηνο του 2021 σε 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 13,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 64,2 εκατ. ευρώ έναντι 57,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 12,2%.

Εταιρεία

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα 144,6 εκατ. ευρώ έναντι 121,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας άνοδο 19%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 38,5 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 25%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν το εννεάμηνο του 2021 σε 38,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,4 εκατ. ευρώ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 26,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 41,9 εκατ. ευρώ έναντι 33,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 24%.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος και η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2020 εφάρμοζε για την αποτίμηση των μηχανημάτων την αρχή της εύλογης αξίας. Από την 1/1/21 μετέβαλλε αυτή τη λογιστική αρχή και πλέον τα μηχανήματα αποτιμώνται με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι επιπτώσεις από αυτή την αλλαγή έχουν επεξηγηθεί στην οικονομική έκθεση της 30/6/21.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας βελτιώθηκαν περαιτέρω κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021. Ο Όμιλος διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργικής κερδοφορίας των επιχειρηματικών μονάδων του.

Η Διοίκηση του Ομίλου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως αυτά έχουν αναλυτικά επεξηγηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι, λόγω της σημαντικότατης αύξησης του κόστους ενέργειας, αναμένεται μια μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, χωρίς αυτό να μεταβάλλει την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας για το σύνολο του έτους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.