Επιχειρήσεις | Ελλάδα
29-11-2021 | 12:33

Μύλοι Λούλη: Αύξηση 17,86% στα έσοδα από πωλήσεις το 9μηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Μύλοι Λούλη: Αύξηση 17,86% στα έσοδα από πωλήσεις το 9μηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αύξηση 17,86% εμφάνισαν τα έσοδα από πωλήσεις στον όμιλο Μύλοι Λούλη, ενώ αυξήθηκαν 18,92% στην Εταιρεία κατά την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/09/2021.

Τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 48,6% στον Όμιλο και 46,94% στην Εταιρεία, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν 20,87% στον Όμιλο και 21,21% στην Εταιρεία, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 45,46% στον Όμιλο και 43,9% στην Εταιρεία.

Το Γ’ Τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά α) από τη συνέχιση της εξάπλωσης της πανδημίας «Covid‐19», β) από τις σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, γ) από την σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους και κυρίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια και δ) από την σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2021, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, α) τα Έσοδα από Πωλήσεις να εμφανίζουν αύξηση κατά 30,29% στον Όμιλο και 31,22% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων να εμφανίζουν μείωση κατά 63,48% στον Όμιλο και 39,10% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να εμφανίζουν μείωση κατά 26,33% στον Όμιλο και 19,44% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) να εμφανίζουν μείωση κατά 59,98% στον Όμιλο και 42,59% στην Εταιρεία. 

Εικόνα

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στη ρευστότητα του Ομίλου, η διοίκηση προχώρησε στη μείωση των ταμειακών της διαθεσίμων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και ταυτόχρονα προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της συνέχισης της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθε σε €50,21 εκ. και € 44,55 εκ. αντίστοιχα, αυξημένος το Γ’ Τρίμηνο κατά €7,60 εκ. και €7,14 εκ. αντίστοιχα. 

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στις δραστηριότητες του Ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού και επενδυτικού της πλάνου και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός όπως και η ενεργειακή κρίση δεν θα επηρεάσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.