Ελλάδα
24-11-2021 | 18:48

Reds: Βελτιωμένα μεγέθη στο γ' τρίμηνο του 2021

Newsroom
Μοιράσου το
Reds: Βελτιωμένα μεγέθη στο γ' τρίμηνο του 2021
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ήπια πτώση σε κέρδη και έσοδα για το εννιάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αλλά βελτιωμένη μεγέθη για το τρίμηνο, παρουσίασε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Reds, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 9μηνο του 2021 ανήλθε στα 4,6 εκατ.  έναντι 4,8 εκατ,. το 2020 ενώ για το γ' τρίμηνο σημείωσε αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα 2,044 εκατ. ευρώ.

Στα  EBITDA ανήλθε στα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020 και στο γ' τρίμηνο ανήλθαν στα 1,53 εκατ. ευρώ, από τα 1,33 εκατ. ευρώ του περυσινού γ' τριμήνου.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η Reds, «τα έσοδα του Ομίλου, προέρχονται από την εκμίσθωση των ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1030/2021 (Β’702), 1057/2021 (Β’ 1069), 1058/2021 (Β’ 1072), 1114/2021 (Β’ 2149) κοινές αποφάσεις του Υ.Ο. – πέραν των φυσικών προσώπων- το 2021 δόθηκε η δυνατότητα από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης του 60% του συνολικού μηναίου μισθώματος και στα νομικά πρόσωπα και οντότητες.

Το συνολικό ποσό της απαίτησης/ αποζημίωσης, από το Ελληνικό Δημόσιο (60% του μηναίου μισθώματος) για τα νομικά πρόσωπα κατ΄επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID -19, για τον Όμιλο τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο ανήλθε σε ποσό €1,6εκ. και έχει αποδοθεί στην εταιρία έως σήμερα ποσό €0,85εκ.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα και στους λογαριασμούς της περιόδου 01/01-30/09/2021. Παρακάτω παρατίθενται πίνακες συγκριτικής περιόδου ποσοτικών επιπτώσεων και αποτύπωσης διαφορών στα αποτελέσματα του Ομίλου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη σύγκριση 9μήνου 2021 με 9μηνο 2020
και σε σωρευτική βάση, καθώς και την ποσοτικοποίηση της επίδρασης covid -19 στα αποτελέσματα του Ομίλου, η οποία ανέρχεται σε ποσό €1,0εκ μετά την αφαίρεση της φορολογικής επίπτωσης». 

Ο δείκτης EBITDA του ομίλου ανήλθε από 57,96% στις 30 Σεπτ. 2020 στο 60,71% στις 30 Σεπτ. 2021.

Στην Καθαρή αξία Ενεργητικού, υπήρξε μια μείωση από τις 95.286.115 ευρώ το 2020, στις 95.066.124 ευρώ το 2021.

Ο δείκτης απόδοσης κεφαλαίων (ROE) διαμορφώθηκε στο 0,12% από 0,19%. 

Όσον αφορά τους δείκτες ρευστότητας, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2021 έχει ως εξής: 

Εικόνα

 Ο χρηματοοικονομικός δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός / συνολικά κεφάλαια) ανήλθε για την 30.09.2021 σε 22,0% έναντι 23,4% την 31.12.2020. 

Τέλος ο Καθαρός δανεισμός / Αξία επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (ΝΕΤ LTV) διαμορφώνεται ως εξής:

Εικόνα

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης καθαρός δανεισμός / αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθε την 30.09.2021 σε 16,9% έναντι 18,0% την 31.12.2020.

Η ανακοίνωση της Reds καταλήγει, πως «Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες Ο Όμιλος λειτουργεί με προσοχή και επιλεκτικά ως προς τις επενδυτικές δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά. Οι προσδοκίες ιδιοκτητών και επενδυτών προεξοφλούν επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε προ – covid επίπεδα σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την ώθηση της Ελληνικής οικονομίας που αναμένεται από το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθεί η εγχώρια οικονομία. Η επίδραση της πανδημίας στους στόχους, τις λειτουργίες, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις ταμειακές ροές του Ομίλου είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητάς του. Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις μελετώντας πιθανούς παράγοντες κινδύνου και την αποφυγή επιπτώσεων αυτών». 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.