Ελλάδα
23-11-2021 | 13:51

Κατά 53,99% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της Βιοκαρπέτ στο εννεάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Κατά 53,99% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της Βιοκαρπέτ στο εννεάμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στα 139,14 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο για το εννεάμηνο της Βιοκαρπέρ έναντι 90,36 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2021 στα € 49,08 εκ έναντι € 32,14 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα € 3,92 εκ το 2021 έναντι € 3,27 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2021 της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα € 2,20 εκ το 2021 έναντι € 1,76 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2020.

Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 το 2021 δεν επίδρασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών του Όμιλο , ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του Όμιλου. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου και το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021. Επίσης, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της εταιρείας, η διοίκηση αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

Σε ό,τι αφορά, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,56 εκατ. έναντι 4,83 εκατ. ευρώ κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 118,82%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2939,92% και διαμορφώθηκαν στα 0,47 εκατ. έναντι (0,02)εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του γ΄ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,37 εκατ. ευρώ έναντι 3,28 εκατ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 33,26%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του γ΄ τριμήνου 2021 της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 510,63% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,26 εκατ. έναντι 0,04 εκατ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων 4,30 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι ζημιών 0,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 2,40 εκ. το γ΄ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών 1,63 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 39,43% και διαμορφώθηκαν στα 0,75 εκατ. έναντι 1,24 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας το γ΄ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 72,42% και διαμορφώθηκαν στα 0,07 εκατ. ευρώ έναντι 0,27 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του γ΄ τριμήνου 2020.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων του ομίλου το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 6,82 εκατ. έναντι κερδών 1,42 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση κερδών κατά 381,59%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. . Τα κέρδη προ φόρων και τόκων του ομίλου το γ΄ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε 3,24 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,43 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το γ΄ τρίμηνο 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 33,42%.

Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 0,28 εκατ. έναντι 0,76 εκατ. του εννεάμηνου του 2020 μείωση ζημιών κατά 62,75%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων της εταιρείας κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 0,08 εκατ. έναντι ζημιών 0,14 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2020 μείωση ζημιών κατά 156,10%.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα 71,68 εκατ. ευρώ έναντι 67,78 εκατ. του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 16,92 εκατ. έναντι 18,21 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα 12,45 εκατ. ευρώ έναντι 11,01 εκατ. του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται στα 2,97 εκατ. έναντι 2,62 εκατ. του δωδεκαμήνου του 2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.