Ελλάδα
19-11-2021 | 09:36

Premia: Αύξηση εσόδων και λειτουργικών κερδών, διεύρυνση χαρτοφυλακίου ακινήτων - Αίτηση για άδεια ΑΕΕΑΠ

Newsroom
Μοιράσου το
Premia: Αύξηση εσόδων και λειτουργικών κερδών, διεύρυνση χαρτοφυλακίου ακινήτων - Αίτηση για άδεια ΑΕΕΑΠ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων σημείωσε η Premia στο εννεάμηνο του 2021, με την προσθήκη συνολικά εννέα νέων ακινήτων καθώς και τη στρατηγική είσοδο στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση της ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ») και η λήψη της σχετικής άδειας υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω απόφαση εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της Premia που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση της στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

Η συνολική αξία επενδύσεων του Ομίλου ενισχύθηκε κατά 63% και διαμορφώθηκε σε 173,1 εκατ. ευρώ την 30/9/2021.

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020, ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων επενδύσεων καθώς και της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ.

Εικόνα

Προοπτικές για το 2021

Η Premia συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου παρά τις αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας κορονοϊού (Covid-19) αλλά και της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Η Premia έχει επιλέξει στρατηγικά κλάδους και τύπους ακινήτων διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ανθεκτικό στις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και έναντι του πληθωρισμού, με μακροχρόνιες συμβάσεις και υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ισχυρή μετοχική της βάση και την ενισχυμένη χρηματοοικονομική διάρθρωσή της μετά την πρόσφατη ΑΜΚ, η Εταιρεία εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον.

Η Premia εστιάζει στην έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών με στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της παρουσίας της στους στρατηγικούς κλάδους που είναι ήδη τοποθετημένη, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα τύπου big-box και κτίρια κοινωνικών υποδομών, καθώς επίσης και στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων στον οποίο εισήλθε πρόσφατα και τον οποίο σκοπεύει να αναπτύξει δυναμικά. Παράλληλα, αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων με στόχο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της και σε άλλους κλάδους του real estate.

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η Premia επιδιώκει την ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας διερευνά τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησής της, με στόχο την περαιτέρω δυναμική και υγιή ανάπτυξή της.

Αίτηση για την αδειοδότηση ως ΑΕΕΑΠ

Η Premia Properties ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), στα πλαίσια των νόμων 2778/1999 και 4209/2013 και των εκτελεστικών αποφάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.

Η εν λόγω απόφαση εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση της στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

Η αίτηση της Εταιρείας για την αδειοδότηση ως ΑΕΕΑΠ θα εξεταστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ θα τεθεί προς έγκριση και από τους μετόχους της Εταιρείας στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση που έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της εταιρείας στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αποτελέσματα εννεαμήνου

Λήψη αρχείου