Ελλάδα
14-11-2021 | 09:03

Ποιο σημαντικό λιμενικό έργο προχωρά στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής

Ποιο σημαντικό λιμενικό έργο προχωρά στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε δημοπράτηση βγαίνει το έργο με αντικείμενο την ολοκλήρωση –βελτίωση λιμένα αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το έργο έχει προϋπολογισμό 14,8 εκατ. ευρώ (12 εκατ. χωρίς ΦΠΑ) και αναθέτουσα αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η κατασκευή των έργων κρίνεται  αναγκαία για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται στον λιμένα Μαρμαρά, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους κυριότερους λιμένες του δικτύου μικρών λιμανιών της χώρας. Με την ολοκλήρωση των έργων η δυναμικότητα του λιμένα θα είναι της τάξεως των 80 σκαφών, εκ των οποίων τα 55 παράκτιας αλιείας και τα 25 μέσης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/12/2021, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/12/2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα έργα ολοκλήρωσης - βελτίωσης Λιμένα Νέου Μαρμαρά διακρίνονται στα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

• Εξωτερικά λιμενικά έργα προστασίας, που περιλαμβάνουν την επέκταση του δυτικού και του ανατολικού μώλου και την κατασκευή ενός αποσπασμένου κυματοθραύστη, για την προστασία της λιμενολεκάνης από τους κυματισμούς.

• Εσωτερικά παραλιακά κρηπιδώματα.

• Πλωτοί προβλήτες για την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.

• Κατασκευή επενδεδυμένου πρανούς προστασίας και απορρόφησης της κυματικής διαταραχής εντός της λιμενολεκάνης.

• Εκσκαφές λιμενολεκάνης για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους.

• Τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού κρηπιδωμάτων.

• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης και τοποθέτηση κιβωτίων παροχής νερού και ρεύματος στα σκάφη.

Το λιμάνι βρίσκεται κάτωθεν του οικισμού Νέου Μαρμαρά, απέχει 121 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 58 χλμ. από τη πρωτεύουσα του Νομού Χαλκιδικής, Πολύγυρο. Ο λιμένας περιλαμβάνει όλες τις βασικές υποδομές παρέχοντας τη δυνατότητα για ελλιμενισμό ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.