Ελλάδα
12-11-2021 | 07:54

ΤΙΤΑΝ: Οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους και οι αγορές - «πυλώνες»

ΤΙΤΑΝ: Οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους και οι αγορές - «πυλώνες»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Άλλη μια μεγάλη εισηγμένη εταιρεία, του μεγέθους μάλιστα της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, κάνει αναφορά στην σημαντική αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και των μεταφορών και στις επιπτώσεις που αυτά προκάλεσαν στα οικονομικά μεγέθη του γκρουπ που όμως, κατάφερε να δείξει σημαντικές «αντιστάσεις», ανακοινώνοντας στο 9μηνο του 2021 αύξηση όγκου πωλήσεων, με άνοδο του κύκλου εργασιών και ανθεκτικότητα της κερδοφορίας (EBITDA) αλλά και θετική εικόνα σε βασικές αγορές και χώρες δραστηριοποίησης. Ο όμιλος «στηρίχτηκε» στη συνεχιζόμενη ευρωστία στην αμερικανική αγορά, στην ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς, στις δυναμικές επιδόσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και στη βελτίωση της αγοράς στην Αίγυπτο.

Ενδεικτική των πιέσεων που ασκούν στις επιχειρήσεις τα αυξημένα κόστη είναι και η αναφορά του ομίλου ότι «η αύξηση του κόστους έπληξε πολλούς κλάδους ανά τον κόσμο, με τις συνέπειες στον κλάδο δομικών υλικών να είναι πιο ορατές κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι τιμές ενέργειας και ναύλων έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους κατά το εν λόγω διάστημα (9μηνο). Η τάση άρχισε να αντιστρέφεται τον Οκτώβριο και οι τρέχουσες τιμές υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα του κόστους αναμένεται να διαμορφωθούν σε ευνοϊκότερα επίπεδα μελλοντικά. Λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους και της αναπόφευκτης χρονικής διαφοράς για προσαρμογή των τιμών πώλησης, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) δέχθηκαν πιέσεις κατά το εννεάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 219,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 4,3%».

Το ενεργητικό του ομίλου ξεπερνά τα 2,6 δισ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 9μηνο ανήλθαν σε 71,773 εκατ. ευρώ (από 218,353 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020), τα αποθέματα σε 288 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε 1,3 δισ. ευρώ, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων ανήλθαν σε 658,15 εκατ. ευρώ, οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων σε 148,58 εκατ. ευρώ. Το σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασε σε 148,76 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος είχε εκροές 87,2 εκατ. ευρώ από επενδυτικές δραστηριότητες και εκροές 198,7 εκατ. ευρώ από χρηματοοικονομικές.

Όσον αφορά «στενά» στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε σε €441,7 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου μειώθηκαν κατά 16,8% και διαμορφώθηκαν σε €77 εκ. ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των τιμών ενέργειας, ηλεκτρισμού και ναύλων.

Αναφορικά με τις χώρες στις οποίες έχει παρουσία, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8,7% σε δολάρια ΗΠΑ κατά το εννεάμηνο του 2021 η οποία αντιστοιχεί σε 2,1% αύξηση σε ευρώ, φτάνοντας τα €731,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν σε €126,7 εκ. (μείωση 5,1% σε δολάρια ΗΠΑ) και ήταν 10,6% χαμηλότερα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 σε ευρώ. Το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση για δομικά υλικά στις Η.Π.Α. H ισχυρή αγορά εργασίας και οι αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες στηρίζουν τη ζήτηση στις αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου, η οποία ευνοείται περαιτέρω από την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών και τα ελκυστικά επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Κατά το εννεάμηνο οι τάσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τις προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη. Η μεγάλη αύξηση του κόστους (κυρίως ενέργειας, εφοδιαστικής αλυσίδας και εργατικού κόστους) επηρέασε τα περιθώρια κερδοφορίας, τα οποία συμπιέστηκαν, ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Στα τέλη του καλοκαιριού ο Όμιλος προέβη σε μια δεύτερη τιμολογιακή αύξηση εντός του έτους, προκειμένου να αντισταθμίσει τα υψηλότερα κόστη. Λόγω των συμβάσεων που ήδη ήταν σε ισχύ και της έκτασης των αυξήσεων στο κόστος, απαιτείται κάποιο διάστημα προτού γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, σε συνδυασμό με τις νέες αυξήσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022 με στόχο την ανάκαμψη των περιθωρίων κερδοφορίας.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% και ανήλθε σε €194,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €20,4 εκ. έναντι €16,2 εκ. το εννεάμηνο του 2020. Οι επιδόσεις της ελληνικής αγοράς συνέχισαν να είναι ενθαρρυντικές, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η αγορά βρίσκεται πλέον σταθερά σε αναπτυξιακό κύκλο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους όσο και κατά το εννεάμηνο. Σε όλους τους κλάδους κατασκευών αναμένεται ενίσχυση της ζήτησης. Η κατασκευαστική δραστηριότητα αντλεί τη δυναμική της από την αναβάθμιση και επέκταση πολλών ιδιωτικών έργων υποδομής, καθώς και από έργα εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθήκευσης από μικρές βιομηχανικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στην αγορά κατοικίας κυρίως στα αστικά κέντρα. Υποστηριζόμενες από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, έγιναν τιμολογιακές αυξήσεις οι οποίες όμως ακόμη δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τη μεγάλη αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και των ναύλων, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι εξαγωγές του Ομίλου συνέχισαν να κινούνται με ταχείς ρυθμούς λόγω της ανόδου της παγκόσμιας ζήτησης σε όλες τις αγορές που εξυπηρετεί το δίκτυο του Ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 9,2% στα €214,6 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,2% στα €69 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2021. Οι πωλήσεις και οι τιμές εξελίχθηκαν θετικά σε όλη την περιοχή, αποτυπώνοντας τις ισχυρές τάσεις τόσο σε έργα υποδομής όσο και στην αγορά κατοικίας, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε αγοράς. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ενέργειας, που αφορούσε τόσο την ηλεκτρική ενέργεια όσο και τα στερεά καύσιμα, εξακολούθησε να πλήττει τις επιδόσεις της περιοχής και ο Όμιλος κατέβαλε προσπάθειες μέσω των τιμολογιακών αυξήσεων να αμβλύνει τις πληθωριστικές πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώθηκε στα €122,4 εκ., καταγράφοντας αύξηση 8,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτινάχθηκαν στα €3,5 εκ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους €1,1 εκ. που καταγράφηκαν το εννεάμηνο του 2020, επαναφέροντας την κερδοφορία της περιοχής σε θετικά επίπεδα. Η αγορά της Αιγύπτου εξακολουθεί να εμφανίζει θετικές ενδείξεις σημειώνοντας αύξηση περίπου 7% από την αρχή του έτους. Σε μεγάλο βαθμό, η αγορά αντλεί τη δυναμική της από τις επενδύσεις του δημοσίου, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εργατικών κατοικιών και πρόσφατα έργα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της χώρας. Στην Τουρκία η επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών άρχισε να αποτυπώνεται στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται από τις αυξήσεις του κόστους –κυρίως του κόστους καυσίμων– επιτείνονται λόγω της εξασθένησης της τουρκικής λίρας. Οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων, οι οποίες στο παρελθόν αποτέλεσαν μια ασφαλή επιλογή για τους επενδυτές, επίσης πλήττονται από τα υψηλότερα επιτόκια, ενώ και οι κρατικές επενδύσεις κινούνται με ακόμη βραδύτερους ρυθμούς. Συνολικά, στην αγορά παρατηρείται κάμψη, ενώ τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των ναύλων καθιστούν τις εξαγωγές λιγότερο ελκυστικές. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα τόσο κατά τη διάρκεια του τριμήνου όσο και κατά το εννεάμηνο, δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν πλήρως την αύξηση του κόστους.

Προοπτικές

«Τα θεμελιώδη μεγέθη που διαμορφώνουν τη ζήτηση σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου, όπως η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και η σημαντική άνοδος στις επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια συνεχίζουν να ενισχύουν την ανάπτυξη του κλάδου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις στην αγορά ότι τα κόστη ενέργειας και ναύλων κινούνται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς ωστόσο να επανέρχονται στα επίπεδα του 2020. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για αυξήσεις των τιμών των προϊόντων μας έχουν στόχο την ανάκτηση των περιθωρίων κέρδους που περιορίστηκαν τα τελευταία δύο τρίμηνα.

·       Στις ΗΠΑ ο όμιλος εκτιμά ότι η ζήτηση κατοικιών θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει την προσφορά της αγοράς και κατά συνέπεια, αναμένεται αύξηση της κατασκευής κατοικιών. Παράλληλα, τα έργα υποδομών ενισχύονται μετά την πολυαναμενόμενη έγκριση του προγράμματος υποδομών την προηγούμενη εβδομάδα, με επιπλέον νέα κονδύλια ύψους $550 δις που αποτελούν μέρος του συνολικού προγράμματος για τις υποδομές και την απασχόληση (Infrastructure Investment and Jobs Act - IIJA), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φθορά των υποδομών και οι μεταβαλλόμενες δημογραφικές τάσεις. Η υλοποίηση έργων για οδικές αρτηρίες και γέφυρες απαιτούν μεγάλες ποσότητες τσιμέντου και το πρόγραμμα θα ενισχύσει συνολικά τη ζήτηση για δομικά υλικά στις ΗΠΑ για σειρά ετών. Η άνοδος του κόστους απαιτεί σημαντικές τιμολογιακές αυξήσεις οι οποίες ήδη δρομολογούνται ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργική κερδοφορία. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των Η.Π.Α. για τα επόμενα χρόνια, επενδύουμε στην επέκταση της δυναμικότητας των μονάδων μας. Ο ΤΙΤΑΝ έχει ήδη ανακοινώσει την κατασκευή επέκτασης του σταθμού εισαγωγής τσιμέντου στην Tampa στη Φλόριντα, ο οποίος θα καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους του είδους του στις Η.Π.Α.

·       Στην Ελλάδα υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση θα εξακολουθήσουν να βελτιώνονται και τα επόμενα χρόνια. Οι προοπτικές του κλάδου κατοικιών ενισχύονται από την αύξηση του αριθμού οικοδομικών αδειών που εκδίδονται και που αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια. Στον κλάδο των εμπορικών και των ιδιωτικών βιομηχανικών ακινήτων πλήθος έργων βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ μετά την πολύ καλή θερινή τουριστική σεζόν έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό.

·       Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να διατηρηθούν οι θετικές επιδόσεις έως το τέλος του έτους αλλά και μετέπειτα, χάρη στις θετικές τάσεις της κατασκευαστικής δραστηριότητας της αγοράς κατοικίας, των ιδιωτικών έργων σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα και στα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην περιοχή. Ο Όμιλος βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων του κόστους, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες στη λειτουργική κερδοφορία.

·       Στην Αίγυπτο η σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και οι ανάγκες της χώρας για κατοικίες και για υποδομές συνιστούν θετικούς παράγοντες για τη ζήτηση, δεδομένου και του καθεστώτος εξορθολογισμού της παραγωγής που θέσπισε η κυβέρνηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, αναμένεται ότι η ζήτηση θα εξακολουθήσει να ανακάμπτει και ότι οι τιμές θα κινηθούν ανοδικά, συμβάλλοντας στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων.

·       Στην Τουρκία το κλίμα αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την οικονομία της χώρας επιβαρύνει τις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου. Όσον αφορά στην Adocim, τη θυγατρική του Ομίλου στην Τουρκία, εκτιμάται ότι οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο υγιής ισολογισμός της θα τη βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις αναταράξεις της αγοράς.

·       Στη Βραζιλία, παρά το γεγονός ότι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση και οι δείκτες εμπιστοσύνης για τον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν σταθεροί, οι εξελίξεις στην αγορά θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό από τη μακροοικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.