Ελλάδα
11-11-2021 | 07:45

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ωριμάζει» η ομολογιακή έκδοση έως 250-300 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ωριμάζει» η ομολογιακή έκδοση έως 250-300 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Ωριμάζουν» οι διαδικασίες για την έκδοση ομολογιακού δανείου από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που θα φτάσει σε ύψος έως περίπου 250 με 300 εκατ. ευρώ(αν και κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα ποσά, οπότε αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις), με τις σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή αναμένεται εντός του 2021 και μάλλον μέσα στον επόμενο μήνα. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εδώ και καιρό έχει στα σχέδιά του μια τέτοια κίνηση με σκοπό τη χρηματοδότηση projects όπως η Εγνατία Οδός, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το Καζίνο στο Ελληνικό κ.α., ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αύξησης κεφαλαίου.

Το γκρουπ σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί την καλή συγκυρία για τα ελληνικά assets ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει προχωρήσει και σε άλλες εκδόσεις και κινήσεις, όπως πέρυσι το καλοκαίρι του 2020 (με 7ετές ομόλογο άντλησε 500 εκατ. ευρώ και κουπόνι στο 2,75%) ή το 2018 (120 εκατ. ευρώ).

Την ίδια ώρα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σχεδιάζει την τροποποίηση όρων των ομολογιακών εκδόσεων του 2020 αλλά και του 2018. Μάλιστα, απέστειλε και σχετική πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε ομολογιούχους του κοινού ομολογιακού δανείου του ποσού των 500.000.000 αλλά και αυτού των 120 εκατ. ευρώ προτείνοντας «την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος, εν όψει των άμεσων αναπτυξιακών προοπτικών της, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί έχουν πλέον οριακή μόνο συμβολή στην προστασία των συμφερόντων των ομολογιούχων ενώ περιορίζουν σημαντικά την ευελιξία χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας και την αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της». 

Η Γενική Συνέλευση ορίστηκε για τις 22.11.2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα και ώρα 10:00 π.μ. για τους κατόχους του ΚΟΔ 2018 και την ίδια ημέρα αλλά ώρα 13:00 μ.μ. για τους ομολογιούχους του 2020.

Όπως σημειώνεται για το ομολογιακό του 2020 (αλλά και του 2018), προτείνεται η άρση των παρακάτω υποχρεώσεων και περιορισμών:

  • Να παύσει ο περιορισμός διανομής μερισμάτων (ή επιστροφών κεφαλαίου ή λοιπών διανομών) προς τους μετόχους της Εταιρείας.
  • Να καταργηθεί η υποχρέωση της Εταιρείας για κατάθεση στον ενεχυρασμένο λογαριασμό προς εξασφάλιση του ΚΟΔ 2020, μέρους των καταβαλλόμενων προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσών (ή κατόπιν εξόφλησης του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 120 εκ. Ευρώ, εκδοθέντος από την Εκδότρια δυνάμει της από 16.03.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, του 100% των καταβαλλομένων προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσών).
  • Να αυξηθεί το ανώτατο ποσό των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας, από 800.000.000 ευρώ σε 1,1 δις ευρώ
  •  Να αποσαφηνιστεί και εξειδικευθεί το πλαίσιο του επιτρεπόμενου μετασχηματισμού της Εκδότριας.

Η ανακοίνωση αναφέρεται στον μεγάλο κύκλο εργασιών (τέλος 2020), στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων 2,5 δισ. ευρώ (30/09/2021), την εγκατεστημένη ή/και υπό κατασκευή ισχύ σε ΑΠΕ πλέον του 1,3 GW3 , στο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο σε έργα Παραχωρήσεων Αυτοκινητοδρόμων με 720χλμ σε λειτουργία, (πλέον των 883χλμ μέσω της επικείμενης πλειοψηφικής συμμετοχής στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού), συμμετοχή στο νέο διεθνή αερολιμένα Κρήτης στο Καστέλι (δεύτερο μεγαλύτερο Αεροδρόμιο της Ελλάδας) και στις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε νέα έργα, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην Ελλάδα στους κλάδους των υποδομών, της καθαρής ενέργειας και των παραχωρήσεων.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, η χρηματοοικονομική θέση και οι προοπτικές του γκρουπ κατά τον χρόνο από την έκδοση του ΚΟΔ 2020 (αλλά και του 2018) έχουν βελτιωθεί σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη:

(Α) την επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των μακροπρόθεσμων και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών που λαμβάνει και ακολούθως της ικανότητάς του να τηρήσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του από το ΚΟΔ 2020, καθώς έχει πλέον εξασφαλίσει ή αναπτύσσει ιδιαιτέρως μεγάλης κλίμακας έργα ορόσημα, όπως:

- Το έργο παραχώρησης υπηρεσιών για την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων αυτής. για το οποίο η κοινοπραξία που συμμετέχει ο Εκδότης - και μάλιστα με πλειοψηφική συμμετοχή 75% - έχει ανακηρυχθεί σε προτιμητέο επενδυτή

- Το έργο παραχώρησης Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά όπου η ένωση προσώπων που συμμετέχει ο Εκδότης έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος

- Το έργο μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή του οποίου η κατασκευή έχει ξεκινήσει - Η υπογραφή και υλοποίηση της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού

- Το έργο του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης για το οποίο πραγματοποιήθηκε η έναρξη της περιόδου παραχώρησης

(Β) την επιτυχημένη υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού του Εκδότη - σε πλήρη ευθυγράμμιση με την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση που είχαν λάβει ήδη οι Ομολογιούχοι πριν την έκδοση του ΚΟΔ 2020 μέσω της μεταβίβασης του συνόλου της συμμετοχής που κατείχε ο Εκδότης στις εταιρείες παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. στη θυγατρική του (κατά 100%) εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι Μ.Α.Ε., και την σημαντική απομόχλευση του Εκδότη μέσω της επιτυχημένης αναχρηματοδότησης δανεισμού με αναγωγή ύψους ~ € 260εκ., σε δίχως αναγωγή.

(Γ) την σημαντική αύξηση της αξίας των Εξαιρούμενων Περιουσιακών Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αξίας της Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. από ~ €0,5δις στις 31/12/2017 σε ~ €1,3δις. στις 25/10/2021 (για τους ομολογιούχους του 2018).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΡΓΟΣΕ: Το σχήμα Τέρνα - Μυτιληναίος μειοδότησε στο διαγωνισμό Ροδοδάφνη - Ρίο των 175 εκατ. ευρώ