Ελλάδα
17-10-2021 | 09:11

ΕΛΤΑ: Στην PwC ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός με συμβόλαιο 5 εκατ. ευρώ

ΕΛΤΑ: Στην PwC ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός με συμβόλαιο 5 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η γνωστή εταιρεία PRICEWATERHOUSE COOPERS BUSINESS SOLUTIONS αναδείχτηκε και επισήμως στον ρόλο του συμβούλου που θα συνδράμει τα ΕΛ.ΤΑ. στο πλαίσιο του επιχειρησιακού μετασχηματισμού του ομίλου, που βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι ανήκει στην «ομπρέλα» της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) κατά συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2021, αφού έλαβε υπόψη την 211/12.10.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προμήθειών, την σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των Μελών του, αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου «Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών αναφορικά µε την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΤΑ» στην εταιρεία PRICEWATERHOUSE COOPERS BUSINESS SOLUTIONS, µε συνολική τιμή 4 εκατ. ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ή αλλιώς 4,96 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για διαγωνισμού η προκήρυξη του οποίου «βγήκε» τον περασμένο Απρίλιο-Μάιο, όπου γίνονταν λόγος για συνολικό προϋπολογισμό (με ΦΠΑ συν δικαίωμα προαίρεσης) στα 6,1 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνολική υποστήριξη υλοποίησης του μετασχηματισμού του Ομίλου της ΕΛΤΑ ΑΕ από τον ανάδοχο, η οποία απαιτεί την εμπλοκή του αναδόχου σε όλες τις δράσεις μετασχηματισμού και την προσαρμογή της παρεχόμενης υποστήριξης και υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού. Ο σκοπός της σύμβασης αναλύονταν σε 6 επί μέρους τμήματα, με το αντικείμενό τους να αφορά ευρύτερα σε:

Εμπορική και Τιμολογιακή Πολιτική (αναλυτικό σχεδιασμό της εμπορικής πολιτικής, κατάρτιση του πλήρους προϊοντικού χαρτο φυλακίου και της νέας εκπτωτικής και τιμολογιακής πολιτικής)

Λειτουργικό μοντέλο δικτύου εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωση διανομής (Παρεμβάσεις βελτιστοποίησης στο λειτουργικό μοντέλο καταστημάτων και αναδιοργάνωση διανομής)

Βελτιστοποίηση δικτύου Backbone (Κέντρα Διαλογής, Διαμετακομιστικοί σταθμοί και σημεία εξυπηρέτησης), ανασχεδιασμός διαλογής και σχεδιασμός λειτουργικού μοντέλου Κέντρων Διαλογής

Μετασχηματισμός και Κεντρικοποίηση υποστηρικτικών λειτουργιών (Οικονομικές Υπηρεσίες – Ανθρώπινο Δυναμικό – Τεχνολογία - Προμήθειες)

Οργανωτική δομή (Αναλυτικός σχεδιασμός της οργανωτικής δομής για ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές, καθορισμός αναγκών στελέχωσης ανά τμήμα και κοστολόγηση οργανωτικής δομής)

Διαχείριση προγράμματος μετασχηματισμού (Γραφείο διαχείρισης προγράμματος μετασχηματισμού, που να καλύπτει τόσο τις δράσεις μετασχηματισμού αλλά και παράλληλες δράσεις των ΕΛΤΑ και άλλων παρόχων υπηρεσιών που τα  ΕΛΤΑ επιλέξουν καθώς και τη διαδικασία παρακολούθησης προόδου κα  reporting  συνδεδεμένα μέρη ΕΕΣΥΠ, Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής)

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν δικαίωμα προαίρεσης µε επαύξηση του αντικειμένου του έργου και του προϋπολογισμού έως 20%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Η PwC Ελλάδας ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο του Real Estate

Στην PwC η μελέτη για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»