Ελλάδα
12-10-2021 | 07:35

Στην PwC η μελέτη για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Στην PwC η μελέτη για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην απευθείας ανάθεση στην εταιρεία συμβούλων PRICE WATER HOUSE COOPERS BUSINESS SOLUTIONS για την εκπόνηση της μελέτης με θέμα: Σχεδιασμός και οργάνωση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση (της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ), στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αναμένεται να προσδιορισθούν τα κατάλληλα Χρηματοδοτικά Μέσα και προϊόντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση των καινοτομικών τους επιδόσεων και της εξωστρέφειας στη βάση της ανάλυσης του χρηματοδοτικού κενού, των χρηματοδοτικών μέσων και προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν ήδη στην προγραμματική περίοδο 2024-2020, των διδαγμάτων που έχουν εξαχθεί από τη χρήση τους και των επιχειρηματικών αναγκών όπως φαίνεται να διαμορφώνονται στη νέα προγραμματική περίοδο.

Οι προτάσεις του Αναδόχου, θα πρέπει να αναφέρονται σε όλους τους ειδικούς στόχους του προγράμματος (ανεξαρτήτως Ταμείου και Προτεραιότητας), των οποίων η επίτευξη μπορεί να στηριχθεί στην εφαρμογή Χρηματοδοτικών Μέσων και Χρηματοδοτικών Προϊόντων. Για το σκοπό αυτό θα ληφθούν επιπλέον υπόψη οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, το σχέδιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» (και λοιπό διαθέσιμο συμπληρωματικό υλικό).

Η ανάλυση θα καλύψει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σχεδιασμού των χρηματοδοτικών μέσων  που απαιτείται να περιλαμβάνονται στο κείμενο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 (και σε τυχόν πρόσθετα υποστηρικτικά κείμενα εάν απαιτηθούν κατά την υποβολή και διαπραγμάτευσή του).

Ο χρόνος παράδοσης της μελέτης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση (κόστους 30.00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα βαρύνει το Υποέργο 2 της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ πράξης με τίτλο «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την υποστήριξη δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.