Ελλάδα
04-10-2021 | 08:21

Intrakat: Η «λίστα» των projects – Πώς αντιμετωπίζει τα «απρόβλεπτα»

Intrakat: Η «λίστα» των projects – Πώς αντιμετωπίζει τα «απρόβλεπτα»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με «όχημα» το ισχυρό ανεκτέλεστο των περίπου 777-778 εκατ. ευρώ, την διεκδίκηση νέων διαγωνισμών και την επέκταση σε εναλλακτικούς τομείς δράσης, ο όμιλος Intrakat αφενός «χτίζει θεμέλια» για την επόμενη ημέρα, αφετέρου επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος και γενικότερα ο χώρος των υποδομών.

Όπως έχουμε αναφέρει, στις 30.06.2021 το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου Intrakat ανερχόταν σε 422,9 εκατ. ευρώ, πλέον 354,7 εκατ. ευρώ νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει η Εταιρεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Σημειώνεται ότι από την 01.01.2021 έως σήμερα από τα προς υπογραφή έργα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 186 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε η διοίκηση του γκρουπ στην οικονομική κατάσταση εξαμήνου, η εταιρεία είχε να αντιμετωπίσει «απρόβλεπτες αυξήσεις υλικών (σίδηρος, ενέργεια, πλαστικά, καλώδια, ασφαλτικά κ.λπ.) σε παγκόσμιο επίπεδο στην περίοδο της πανδημίας Covid 19 με άμεση επίδραση στο κόστος πωληθέντων το οποίο αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2020. Ενδεικτικά το μικτό αποτέλεσμα του Ομίλου ήταν 10,8% για το α’ εξάμηνο του 2019, 9,3% για το α’ εξάμηνο του 2020 και 2% για το α’ εξάμηνο του 2021. Αντίστοιχα το μικτό αποτέλεσμα της Εταιρείας ήταν 10,5% για το α’ εξάμηνο του 2019, 9,3% για το α’ εξάμηνο του 2020 και 3,6% για το α’ εξάμηνο του 2021. Καθυστερήσεις στην παραγωγή έργων λόγω των περιοριστικών μέτρων Covid 19 και καθυστερήσεων στην παράδοση υλικών και πρώτων υλών. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών προγραμμάτων δημοπράτησης έργων λόγω ειδικών συνθηκών Covid 19. Δυσλειτουργία κρατικού μηχανισμού, τραπεζών, υπηρεσιών κλπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα έργα στα οποία είχε μειοδοτήσει η Εταιρεία την 31.12.2020 και αναμενόταν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους ανέρχονταν σε € 225 εκ. ενώ το αντίστοιχο ποσό της 30.06.2021, λόγω των καθυστερήσεων ανερχόταν σε € 354 εκ.».

Σύμφωνα με όσα εκτιμά ο όμιλος, το κόστος υλοποίησης των τεχνικών έργων αναμένεται να εξορθολογιστεί άμεσα α) με τις αναμενόμενες συμβασιοποιήσεις ήδη εκτελεσμένων μελετών και εργασιών και β) με το πρόγραμμα αποζημίωσης μέσω αναθεωρήσεων που επεξεργάζεται ήδη το Υπουργείο Υποδομών και θα καλύψει τις υπερβολικές και απρόβλεπτες αυξήσεις υλικών λόγω του COVID-19 στα κατασκευαστικά έργα που ήδη εκτελούνται.

Η Εταιρεία παρά τη δύσκολη συγκυρία υπερέβη τις αντιξοότητες του COVID-19 και ολοκλήρωσε τις δεσμευτικές της συμφωνίες παράδοσης σημαντικών έργων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Ειδικά σε αυτό των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων πέτυχε την έγκαιρη παράδοσή του σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, στοχεύοντας στη στρατηγική συνεργασία με τη Fraport Greece για την υλοποίηση του μελλοντικού κατασκευαστικού προγράμματος της εταιρείας Fraport.

Στα κατασκευαστικά έργα υποδομών προτεραιότητα για την Ιntrakat αποτελούν οι υποδομές οδικών αξόνων, τα υδραυλικά έργα, τα σιδηροδρομικά έργα, τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και τα έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Μεταξύ των σημαντικών έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία από την αρχή του 2021 στο συγκεκριμένο τομέα είναι ο Αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσόχους 73 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, τα Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Αιγιαλείας 24,4 εκατ. ευρώ, η επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων λυμάτων στις περιοχές Mogosoaia, Balotesti & Tunari στη Ρουμανία 19,6 εκατ. ευρώ, το ξενοδοχείο Hyatt 16,9 εκατ. ευρώ κλπ. 

Όπως σημειώνεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επέβαλε ο COVID-19, ο τομέας Κατασκευών και Υποδομών προβλέπεται ότι στα επόμενα έτη θα έχει καταλυτικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη υποδομών και άλλων κατασκευαστικών έργων αποτελεί βασική προτεραιότητα και τα πεδία στα οποία θα κατευθυνθεί η παραγωγή αφορά σε επενδύσεις του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα σε υποδομές οδικών αξόνων, σε υδραυλικά έργα, σε σιδηροδρομικά έργα, σε υποδομές σχολικών συγκροτημάτων και δικαστικών μεγάρων, σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, σε αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και σε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, σε ενίσχυση βασικών οικιστικών και τουριστικών υποδομών και σε υποδομές επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα RRF και το νέο ΕΣΠΑ θα δώσουν στην κατασκευαστική αγορά ένα σημαντικό αριθμό έργων υποδομής και σιδηροδρομικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 10 δισ. ευρώ τα οποία θα τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο ποιοτικά και ποσοτικά. Παράλληλα μέσω των νέων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης θα δρομολογηθούν σημαντικά έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων που αφορούν υποδομές και περιβάλλον με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον τόσο για τις Ελληνικές εταιρείες όσο και για Διεθνείς Επενδυτικούς Ομίλους.

Ωστόσο, αναγκαία συνθήκη για να συμβάλλει ουσιαστικά ο κλάδος των κατασκευών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, είναι η άρση των εμποδίων και στρεβλώσεων ώστε οι υποδομές να κατασκευαστούν έγκαιρα, με ανταγωνιστικό κόστος, τεχνική ποιότητα και επάρκεια. Επίσης σημαντική είναι η συνεργασία Κυβέρνησης, Περιφερειών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αδειοδότησης και εξασφάλισης χρηματοδότησης, με στόχο την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων που σχεδιάζονται.

Επιπλέον, σημαντικό είναι να διορθωθούν προβληματικά σημεία στις διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης έργων, ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κόστος σε συνδυασμό με την ποιότητα κατασκευής των έργων και να εκλείψουν χρόνια προβλήματα όπως καθυστερήσεις πληρωμών και η έλλειψη της αναγκαίας ρευστότητας. Σημειώνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν πρόσφατα με το νόμο 4782/2021 αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και ενισχύουν την όλη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης των έργων προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Intrakat διαθέτει μια μεγάλη λίστα έργων που υλοποίησε ή εκτελεί, από διάφορους κλάδους. Τα σημαντικότερα έργα και ο συνολικός τους προϋπολογισμός (αναλογία του Ομίλου) που εντός του α΄ εξαμήνου 2021 εκτελούνταν από τον Όμιλο INTRAKAT είναι τα εξής:

Κατασκευές – Εξελίξεις σημαντικότερων έργων

- Το έργο της FRAPORT GREECE S.A. «Ανακαίνιση Υφιστάμενων Υποδομών, Μελέτη και Κατασκευή Επεκτάσεων σε 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια (Cluster A + Cluster B) προϋπολογισμού € 404 εκ., βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «Κατασκευή Τετραπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στο τμήμα "Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α) – Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων» για λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. προϋπολογισμού € 83,8 εκ. 

- Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του έργου «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 30 mw και ενός (1) κέντρου υπερυψηλής τάσης 400/20 kv, ισχύος 100 mva» για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, συνολικού προϋπολογισμού € 43 εκ.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς, Τμήμα από την συμβολή αγωγού Ευπυριδών έως Λεωφόρο Πάρνηθος» για λογαριασμό του ΥΠΟΜΕΔΙ, συνολικού προϋπολογισμού € 36,7 εκ.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες στο Νοσοκομείο του Shtip» στη Βόρεια Μακεδονία, προϋπολογισμού € 36 εκ. για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας το οποίο χρηματοδοτεί το έργο με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διάφορες εργολαβίες κατασκευής και συντήρησης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ συνολικού προϋπολογισμού € 33,9 εκ.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες των έργων «Καλό Λιβάδι – Plot A» και «Καλό Λιβάδι – Plot Β» στη Μύκονο για λογαριασμό της BLUE PRO HOLDINGS LTD, προϋπολογισμού € 21,4 εκ. και της GRAY ALFA HOLDINGS LTD, προϋπολογισμού € 26 εκ. αντίστοιχα.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «Αιολικός Σταθμός "ΦΡΑΓΚΑΚΙ"» για λογαριασμό της GREEK WINDPOWER θυγατρικής κατά 100% της INTRAKAT, συνολικού προϋπολογισμού € 20,5 εκ. το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει έως τα τέλη του 2021.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες των έργων «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκ/ση, δοκιμές & θέση σε λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις Πτολεμαϊδας» και «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκ/ση, δοκιμές & θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιόδρομων στις εγκαταστάσεις Πτολεμαϊδας», για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ προϋπολογισμού € 15,5 εκ. και € 10,1 εκ. αντίστοιχα.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μεταλλικές κατασκευές του έργου «Κατασκευή τεχνητού εμποδίου και σύνοδων έργων κατά μήκος της οριογραμμής της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Π.Ε. Έβρου (Κ/Ξ ΑΒΑΞ-INTRAKAT-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΤΕΡΝΑ Συν. προϋπ. € 50,8 εκ.) για λογαριασμό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού € 12,7 εκ.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «New NAPHATHA COMPLEX civil & building works» για λογαριασμό της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, συνολικού προϋπολογισμού € 12,6 εκ.

- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο Ο.Α. Θεσσαλονίκης - Πολύγυρου (Ε.Ο.16), Τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα» για λογαριασμό της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού € 11,4 εκ.

- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου ΡαφήναςΠικερμίου που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018» για λογαριασμό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού € 11 εκ.

- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου «Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών κ. Τedi Sagi στην Ψαρού Μυκόνου», συνολικού προϋπολογισμού € 10,5 εκ.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «Υπογειοποίηση Τμήματος οδού Πατρ. Κωνσταντίνου και τα σύνοδα έργα, στον Δ. Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» για λογαριασμό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού € 9,2 εκ.

- Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτου και διαμόρφωση πλατείας πρασίνου» για λογαριασμό του ΙΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού € 6,2 εκ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.