Επιχειρήσεις | Ελλάδα
26-09-2021 | 09:05

Revoil: Τι θα καθορίσει την πορεία έως το τέλος 2021

Revoil: Τι θα καθορίσει την πορεία έως το τέλος 2021
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η πορεία του δευτέρου εξαμήνου εκτός από την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα που θα καθορίσει τις αποφάσεις για την υιοθέτηση ή μη νέων περιοριστικών μέτρων θα επηρεασθεί και από τη ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης από την περίοδο του Οκτωβρίου που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες και την τιμή πώλησης του προϊόντος, εκτιμά η εταιρεία REVOIL.

«Η πορεία της εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών όπως και πολλών άλλων εμπορικών κλάδων το πρώτο εξάμηνο του 2021 επηρεάστηκε από τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που εφάρμοσε η Ελληνική Πολιτεία μέχρι σχεδόν τα μέσα Μαΐου για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Επίσης και η ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης κινήθηκε σημαντικά χαμηλότερα από το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο που είχε καταγράψει ρεκόρ πωλήσεων λόγω των χαμηλών τιμών και της παράτασης της περιόδου εμπορίας του προϊόντος.

Το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης έχει ξεκινήσει ενθαρρυντικά με την πορεία του τουρισμού να κινείται ικανοποιητικά και τη ζήτηση σταδιακά να επανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα. Η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας που θα καθορίσει τις αποφάσεις για την υιοθέτηση ή μη νέων περιοριστικών μέτρων και η ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης από την περίοδο του Οκτωβρίου που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες και την τιμή πώλησης του προϊόντος θα επηρεάσουν τις επιδόσεις της Εταιρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2021».

Αυτά αναφέρει η διοίκηση του ομίλου REVOIL στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για τη συνέχεια και τις συνθήκες της αγοράς.

Μεταγενέστερα της κλειόμενης περιόδου και συγκεκριμένα την 15η Σεπτεμβρίου η εταιρία προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του από 29/9/2014 προγράμματος εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού 4.500.000 ευρώ με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα αποφασίσθηκε πρόγραμμα τριμηνιαίας αποπληρωμής της τελευταίας δόσης του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου ποσού 2.625.000 ευρώ και συνάμα τετραετή μετάθεση της λήξεως του από 30/9/2021 σε 30/9/2025.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 291,24 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 από € 299,51 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 2,76% αποτυπώνοντας την πτώση των πωλούμενων όγκων καυσίμων αλλά και την μεγάλη άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων στο ίδιο διάστημα. Η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 65,1 δολ./βαρέλι έναντι 42,35 δολ./βαρέλι μέση τιμή το πρώτο εξάμηνο του 2020 εμφανίζοντας άνοδο 53,72%.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και marine) της Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 331 εκατ. λίτρα έναντι 392 εκατ. λίτρα το 2020 εμφανίζοντας μείωση 15,6%. Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες κινήθηκαν χαμηλότερα, στις βενζίνες 9,7%, στο πετρέλαιο θέρμανσης 36,4%, στο marine 2,5% ενώ οριακές ήταν οι απώλειες στο πετρέλαιο κίνησης 0,6%.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €11,93 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, μειωμένο κατά 5% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €12,57 εκατ. της περσινής περιόδου.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στο ποσό των €9,31 εκατ. έναντι €9,87 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 σημειώνοντας μείωση κατά 5,73%.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου έκλεισαν με μικρή άνοδο 2,19% και ανήλθαν στα € 5,5 εκατ. έναντι κερδών €5,38 εκατ. το Α’ Εξάμηνο 2020.

Σε ότι αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ήταν σαφέστατα ενισχυμένο σε σύγκριση με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Πιο συγκεκριμένα τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 45,5% και τα κέρδη προ φόρων κατά 24,4%, διατηρώντας την θετική πορεία του Ομίλου REVOIL σε σύγκριση και με τα περσινά δεδομένα όπου οι αυξήσεις στο δεύτερο τρίμηνο της χρήσης ήταν αντίστοιχα στα EBITDA 43,4% και στα κέρδη προ φόρων 14% σε σύγκριση με το Ά τρίμηνο.

Ο Όμιλος έκλεισε το πρώτο Εξάμηνο του 2021 με κέρδη €1,84 εκατ. έναντι κερδών €1,67 εκατ. το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,84%. Η κερδοφορία ενισχύθηκε από τη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους (κατά 14,7%), των εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης και δευτερευόντως την άνοδο των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/6/2021 έκλεισε μειούμενος στα € 35 εκατ. έναντι € 35,85 εκατ. την 31/12/2020.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €2.028 χιλ. και αφορούν κυρίως εξοπλισμό νέων πρατηρίων. Το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο οι επενδύσεις ήταν ποσού € 1.586 χιλ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος ακολουθώντας τον στρατηγικό του σχεδιασμό και στα πλαίσια στοχευμένης πολιτικής προσέλκυσης νέων υγειών συνεργασιών ενέταξε στο δίκτυό του εννέα (9) νέα πρατήρια υγρών καυσίμων που φέρουν τα χρώματα και τα σήματα REVOIL. Παράλληλα, δέκα επτά (17) πρατήρια υγρών καυσίμων απομακρύνθηκαν από το δίκτυο του Ομίλου στο ίδιο διάστημα. Την 30 η Ιουνίου 2021 το δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων με τα χρώματα και τα σήματα της REVOIL απαριθμεί πεντακόσια δέκα οκτώ (518) πρατήρια έναντι πεντακοσίων είκοσι έξι (526) την 31η Δεκεμβρίου 2020. Επιπρόσθετα την 30η Ιουνίου 2021 ο Όμιλος συνεργάζεται με εκατόν είκοσι εννέα (129) Ανεξάρτητα Πρατήρια.

Παράλληλα στα πλαίσια της επέκτασής του Ομίλου στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ακολουθώντας το σχεδιασμό του για τη λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος 60 μεγαβάτ (MW) σε ορίζοντα πενταετίας, έκανε τις πρώτες του κινήσεις για την συμμετοχή του στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός φωτοβολταικού πάρκου (3,34 MW – συμμετοχή 90%) και δύο αιολικών πάρκων (18MW και 13,2MW – συμμετοχή 75% και 50% αντίστοιχα).

Σε ότι αφορά τη σταδιακή επέκταση του Ομίλου στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εντός του πρώτου εξαμήνου 2021 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: - Την 25η Ιανουαρίου 2021 η θυγατρική ΡΕΒΟΙΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΣΕΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε. πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 120.000 ευρώ με τη μητρική να καταβάλει το 90% (108.000 ευρώ). - Το Μάρτιο του 2021 η μητρική REVOIL προχώρησε στην εξαγορά του 50% της Εταιρίας ΙΑΣΜΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλοντας 69.000 ευρώ και του 50% της Εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΑΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλοντας το ίδιο ποσό. -Την 6η Μαΐου 2021 η θυγατρική REVOIL ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 1 ΙΚΕ πραγματοποίησε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά 40.000 ευρώ με τη μητρική να συμμετέχει κατά 75% (30.000 ευρώ). Η μητρική είχε επίσης καταβάλει 22.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2021 για το 75% του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου της ΙΚΕ. - Την 28η Μαΐου 2021 η μητρική REVOIL προχώρησε στην εξαγορά του 50% της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΤΑΙΡΙA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ καταβάλλοντας 137.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.