Ελλάδα
23-09-2021 | 08:02

«Βολές» κατασκευαστών εναντίον του διαγωνισμού της «Ανάπλασης Γλυφάδας»

«Βολές» κατασκευαστών εναντίον του διαγωνισμού της «Ανάπλασης Γλυφάδας»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ζητήματα… νομιμότητας σε όρους των τευχών της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου της «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.500.000 ευρώ (με ΦΠΑ στα 11,8 εκατ.), θέτουν ενώσεις του κατασκευαστικού κόσμου.

Ειδικότερα, με επιστολή (με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2021) που απέστειλε προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τον ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ αλλά και το Υπουργείο Υποδομών, ο σύνδεσμος των Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εγείρει θέματα παρανομιών, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει στο σχετικό του έγγραφο, στην διακήρυξη του εν λόγω έργου. Η οποία περιλαμβάνει, κατά το μέλος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ, πρόσθετες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και ιδιαίτερα αυξημένες προϋποθέσεις στην ενότητα για την διασφάλιση της ποιότητας.

Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί φυσική συνέχεια με την υπό εξέλιξη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο Ελληνικό. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Δήμος Γλυφάδας. Το κόστος με ΦΠΑ ανέρχεται σε 11,78 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια των έργων εκτιμήθηκε σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο αποτελεί μια σειρά παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν το ρόλο του παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας στην καθημερινότητα της πόλης και θα την εξελίξουν ως τόπο και προορισμό ζωτικής σημασίας. Βασικός σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών του χώρου της παραλίας, η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, η ανάπλαση, η αναβάθμιση και ο εξωραϊσμός της περιοχής ώστε να προαχθεί η αναψυχή, ο αθλητισμός και η κοινωνική συναναστροφή των επισκεπτών στην περιοχή.

Ωστόσο, στην επιστολή με θέμα: «Παράνομοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ”, εκτιμώμενης αξίας 9.500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)», γίνεται αναφορά σε οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους της διακήρυξης.

Κατά τα μέλη του ΣΑΤΕ «η συμπερίληψη των όρων χρηματοοικονομικής επάρκειας, που περιλαμβάνουν απαιτήσεις καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ, και των αδικαιολόγητα αυξημένων προϋποθέσεων που περιγράφονται στο άρθρο 22Ε, είναι παράνομη αφενός διότι οι ανωτέρω όροι παραβιάζουν τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του ανόθευτου ανταγωνισμού και αφετέρου διότι, ενώ αφορούν σε πρόσθετες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, δεν έχει προηγηθεί η έγκρισή τους από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/2021 και ισχύει από 1.6.2021».

Με αποτέλεσμα ο Σύνδεσμος να ζητάει την ανάκληση αυτών των όρων και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Η δημοπράτηση του έργου είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου και στις 28 του ίδιου μήνα να γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τι περιλαμβάνεται στην ανάπλαση

Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Γλυφάδας , είναι οι παρακάτω:

1. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου, πλάτους 2,5μ. και μήκους περίπου 4.700 μ. & 3.500μ. αντίστοιχα, που επιτρέπει την κίνηση σε όλο το μήκος της ακτής, την ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία και τις επιμέρους χρήσεις, την κίνηση κατά μήκος των λιμενοβραχιόνων για περίπατο και στάση.

2. Δημιουργία χώρων παιχνιδιού κατά μήκος της παραλίας Γλυφάδας και συγκεκριμένα στα τμήματα Βόρεια της 4ης Μαρίνας, στην 4η Μαρίνα, μεταξύ 3ης & 4ης Μαρίνας, θεματικός χώρος παιχνιδιού «Θαλάσσια Ζωή» στην 3η Μαρίνα και στην 2η Μαρίνα.

3. Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν περιλαμβάνουν κατασκευή γηπέδων 5χ5, κατασκευή γηπέδων Beach Volley, τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής, δημιουργία χώρων υπαίθριας άθλησης και τοποθέτηση τραπεζιών πινγκ πονγκ.

4. Δημιουργία χώρων στάθμευσης περίπου 1.500 θέσεων όπου δεν διακόπτουν την χωρική συνέχεια και εξυπηρετούν επιμέρους χρήσεις του χώρου.

5. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές όπως καθίσματα, φωτισμός, εξοπλισμός παιδικών χαρών και χώρων άθλησης, κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης και εξοπλισμός στάθμευσης ποδηλάτων. Συγκεκριμένα για τον φωτισμό θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led σε διάφορα σημεία της παραλίας καθώς και ανακατασκευή – συντήρησή στο υπάρχων δίκτυο, με σκοπό, την ποιοτική αλλά και την λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.

6. Φυτεύσεις επιφανείας περίπου 71.200 τ.μ. σύμφωνα με το τοπικό κλίμα ποικίλων ειδών ανάλογα με τον ρόλο τους κατά μήκος του πεζοδρομίου, του ποδηλατοδρόμου και της παραλίας καθώς και την εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου για την συντήρηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.

7. Διάφορα μικρά τεχνικά έργα, που ενδέχεται να απαιτηθούν.

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει με αποκλειστικά δική του ευθύνη και επιμέλεια , όλες τις απαραίτητες άδειες ή να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες πριν την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο υλοποίησης του έργου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.