Τράπεζες
21-09-2021 | 11:04

Attica Bank: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση «Omega»

Newsroom
Μοιράσου το
Attica Bank: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση «Omega»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε νομικά δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με τη συναλλαγή τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων  Δανείων με την ονομασία  Omega λογιστικής αξίας 1,285 δισ. ευρώ ήρθε η Attica Bank με τη συνεπακόλουθη έκδοση των παρακάτω τίτλων: 

Σειρά A Omega ομόλογο υψηλής εξοφλητικής σειράς ποσού 630 εκατ. ευρώ (senior note)

Σειρά  B  Omega  ομόλογο  ενδιάμεσης  εξοφλητικής  σειράς  ποσού  70  εκατ.  ευρώ (mezzanine note)

Σειρά J Omega ομόλογο κατώτερης εξοφλητικής σειράς ποσού 585 εκατ. ευρώ (junior note)

Με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η Attica Bank διακρατεί το σύνολο του ομολόγου υψηλής  εξοφλητικής  σειράς  (Σειράς  Α),  ενώ  το  95%  του  ομολόγου  ενδιάμεσης  εξοφλητικής σειράς  (Σειράς  Β)  και το 95%  του  ομολόγου κατώτερης  εξοφλητικής  σειράς  (Σειράς  J)  θα πωληθούν σε funds που θα υποδειχθούν από την εταιρεία Ellington Solutions, διακεκριμένη εταιρεία συνεργαζόμενη με επενδυτές με εμπειρία στην απόκτηση δανειακών χαρτοφυλακίων και χρεογράφων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities).

Η  συναλλαγή  τιτλοποίησης “Omega” σηματοδοτεί  την ολοκλήρωση της προηγούμενης συναλλαγής τιτλοποίησης με την ονομασία “Artemis”,  αφού το υπολοιπόμενο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της συναλλαγής τιτλοποίησης “Artemis” (985 εκατ. ευρώ) μαζί με  ένα  επιπρόσθετο  ποσό  330  εκατ.  ευρώ  Μη  Εξυπηρετούμενων  Δανείων συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο δανείων “Omega”. Η Attica Bank, μετά την έγκριση
της  συναλλαγής  από  την  αρμόδια  εποπτική  αρχή,  θα  προβεί σε αποαναγνώριση  του χαρτοφυλακίου δανείων “Omega”, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της.

Συνολικά και μετά τον τελευταίο έλεγχο ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review  –  AQR)  που  διενεργήθηκε  στην  Τράπεζα  (2015),  η  Attica  Bank  έχει  προβεί  σε τιτλοποιήσεις  συνολικής  αξίας  προ  προβλέψεων  3  δισ.  ευρώ  ολοκληρώνοντας  έτσι  την «εξυγίανση»  του  ισολογισμού  της  από  Μη  Εξυπηρετούμενα  Δάνεια.  Ειδικότερα  και  με  την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συναλλαγών τιτλοποίησης “Astir 1” και “Astir
2”, η Attica Bank υλοποιεί το στρατηγικό της στόχο για την οριστική αντιμετώπιση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Επιπρόσθετα,  με  την  ολοκλήρωση  της  ως  άνω  συναλλαγής,  η  Attica  Bank  θα  προχωρήσει στην απόκτηση της ελάχιστα απαιτούμενης πιστοληπτικής αξιολόγησης στο ομόλογο Σειράς Α, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης για τα ομόλογα υψηλής  εξοφλητικής  σειράς  τιτλοποιημένων  χαρτοφυλακίων  δανείων,  «Ηρακλής  2».  Η εισαγωγή  του  ομολόγου  υψηλής  εξοφλητικής  σειράς  της  συναλλαγής  “Omega”  στο
πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Διοίκησης της Attica  Bank  για  την  αύξηση  της  κεφαλαιακής  της  επάρκειας  σε  απο δεκτά  επίπεδα, προκειμένου  να  υποστηρίξει  την  ανάπτυξη  του  δανειακού  της  χαρτοφυλακίου  και  την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία StormHarbour Securities LLP λειτούργησε ως Arranger και Κύριος Ανάδοχος στη συναλλαγή “Omega”, ενώ η εταιρεία Orrick Herrington & Sutcliffe LLP λειτούργησε ως νομικός σύμβουλος Αγγλικού Δικαίου και η Σαρδελάς Πέτσα Νομική Εταιρεία ως νομικός σύμβουλος Ελληνικού Δικαίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.