ΟΛΘ: Αναμένει θετική επίδοση και στο β΄ εξάμηνο 2021

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΟΛΘ: Αναμένει θετική επίδοση και στο β΄ εξάμηνο 2021
Τι περιμένει η διοίκηση της εισηγμένης για τη συνέχεια μετά το θετικό πρώτο «μισό» του έτους. Άνοδος στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Το επενδυτικό πρόγραμμα.

Αισιόδοξη δείχνει για τη συνέχεια η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, που χτες ανακοίνωσε και τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου 2021 όπου καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών και των διακινούμενων φορτίων.

«Η επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου είναι να ενισχύσει την ασφάλεια, να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών και να αυξήσει την παραγωγικότητα μέσω της καλύτερης οργάνωσης, της κατάρτισης και του εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Η πρόκληση θα είναι να καταστεί ο Λιμένας ένας ευέλικτος οργανισμός, ικανός να αντιμετωπίσει ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να εντοπίζει νέες υπηρεσίες και νέες ευκαιρίες. Ο Όμιλος θεωρεί ότι διαθέτει τους ανθρώπινους πόρους, την εμπειρία στη διαχείριση λιμένων και την οικονομική δυνατότητα να εφαρμόσει με επιτυχία τη στρατηγική της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η απόδοση στο 2ο εξάμηνο του 2021 θα συνεχίσει σύμφωνα με την θετική τάση του 1ου εξαμήνου του έτους, ότι το πρόγραμμα των επενδύσεων θα επιταχυνθεί και δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στις εργασίες του Ομίλου», αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ΟΛΘ που συνόδευσε τα μεγέθη 6μήνου.

Όπως μάλιστα σημειώνεται, «οι Λιμένες συνήθως έχουν χαμηλή δραστηριότητα κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η δραστηριότητά τους κορυφώνεται το φθινόπωρο και πριν από το τέλος του έτους. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολλά εργοστάσια κλείνουν λόγω θερινών διακοπών, με αποτέλεσμα τη χαμηλή ζήτηση για υπηρεσίες logistics, ειδικά για υπηρεσίες εξαγωγών. Η περίοδος αιχμής των μεταφορών αρχίζει το φθινόπωρο και διαρκεί συνήθως μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος, η δραστηριότητα επιβραδύνεται και ο όγκος του διακινούμενου φορτίου μειώνεται. Η λιμενική δραστηριότητα επηρεάζεται επίσης από την εποχικότητα του γεωργικού τομέα. Ως αποτέλεσμα αυτών των εποχιακών διακυμάνσεων, οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου κατά τους πρώτους 6 μήνες δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επιδόσεις του Ομίλου σε ετήσια βάση».

Ο ΟΛΘ έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών ελάχιστου ύψους € 180 εκατομμυρίων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί έως τον Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την συμφωνία παραχώρησης. Η διοίκηση του ΟΛΘ εκτιμά ότι θα διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Η αύξηση στην διακίνηση φορτίων τόσο στο Συμβατικό Λιμάνι όσο και στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, παρά την παγκόσμια πανδημία COVID-19 που ξέσπασε από τα μέσα Μαρτίου 2020. Η Εταιρία παραμένει κερδοφόρα, σαν αποτέλεσμα των απαιτούμενων ενεργειών για την συνεχή εξασφάλιση της και την ανώδυνη έξοδο από την κρίση.

Κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2021, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε € 37,0 εκ., (€ 37,4 εκ. για τον Όμιλο) υψηλότερος κατά 6,8% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών € 34,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα 25 εκατ. ευρώ αφορούν στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (συνεισέφερε και 10,1 εκατ. σε EBITDA), τα 11 εκατ. ευρώ στις συμβατικές λειτουργίες του λιμένα

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 8,1%, από 217 χιλ. TEUs στο 1ο εξάμηνο του 2020, σε 235 χιλ. TEUs το 1ο εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 13,3%, από 1.888 χιλ. τόνους σε 2.140 χιλ. τόνους αντίστοιχα, αύξηση οφειλόμενη κυρίως σε διακίνηση νικελίου και σκραπ.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 6,2%, από € 23,6 εκ. σε € 25 εκ. ενώ τα έσοδα από τον Συμβατικό Λιμένα αυξήθηκαν κατά 9%, από € 10,3 εκ. σε € 11,2 εκ. Το περιθώριο μικτού κέρδους ως % των πωλήσεων ήταν 47,1% για την Εταιρία και 45,2% για τον Όμιλο για την εξαμηνιαία περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2021 έναντι 43,9% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι για την Εταιρία.

Ο αριθμός των φορτοεκφορτώσεων που διεκπεραιώθηκαν στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 7,9%, από 140.351 πέρυσι σε 151.460 κατά την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Τα έσοδα ανά κίνηση στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκαν κατά 1,6% από € 167,9 ανά κίνηση το 2020 σε € 165,2 ανά κίνηση το 2021. Η μείωση των εσόδων ανά κίνηση προκλήθηκε λόγω επιμέρους μείωσης που προέρχονται από έσοδα αποθήκευσης από 13,89 € στις 30 Ιουνίου 2020, σε 10,92 € στις 30 Ιουνίου 2021.

Τα έσοδα ανά τόνο μειώθηκαν από 5,4 € στις 30 Ιουνίου 2020, σε 5,2 € στις 30 Ιουνίου 2021, λόγω αλλαγής στο μείγμα εμπορευμάτων. Στην εγκατάσταση του Dryport της ThPA Sofia, στην κλειόμενη περίοδο, διακινήθηκαν σε σύνολο 3.102 TEU’s, με τα αντίστοιχα έσοδα να ανέρχονται στο ποσό των € 371χιλ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σημείωσαν αύξηση επίσης κατά 15,1%, από € 13,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2020, σε € 16 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2021, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου διακινούμενων φορτίων. Τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων τέλος αυξήθηκαν κατά 13,3%, από € 7,8 εκατ. το 1ο εξαμήνου του 2020, σε € 8,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2021.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του 6ου προβλήτα συνεχίζεται, έχοντας περάσει στην τελική φάση της επιλογής του αναδόχου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΛΘ ανήλθαν σε 31,7 εκατ. ευρώ. Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό.

Κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2021, τα ταμειακά διαθέσιμα που προέκυψαν από τις δραστηριότητες πριν από τις απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε € 14,5 εκ. (€13,7 εκ. για τον Όμιλο) έναντι € 13,4 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο για το 2020.

Οι απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης ήταν € -273 χιλ. (€-1,82 εκ. για τον Όμιλο) έναντι € -3,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο για το 2020. Η Εταιρεία γενικά λαμβάνει προκαταβολές για την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες διακανονίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα περιορίζοντας έτσι τις απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους € 11,8 εκατομμυρίων αφορούσαν κυρίως την κατασκευή δύο γερανογεφυρών STS έναντι της τελικής τους αγοραίας αξίας των € 15,7 εκ. Επιπρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένονται προς το τέλος του έτους.

Η αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων € 57,9 εκατομμυρίων αφορά την τοποθέτηση διαθεσίμων σε προθεσμιακές καταθέσεις άνω των 8 μηνών, από τις ταμειακές ροές. Η μεταβολή των ταμειακών ροών ήταν € -56,6 εκ. κατά την εξαμηνιαία περίοδο έως την 30ή Ιουνίου 2021, (€ -55,9 εκ. για τον Όμιλο) έναντι μεταβολής κατά € 51,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.