Ελλάδα
05-08-2021 | 19:42

Καραμολέγκος: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. - Η σύνθεση

Newsroom
Μοιράσου το
Καραμολέγκος: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. - Η σύνθεση
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε η Καραμολέγκος, μετά από τη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή (5 έτη) θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τα πέντε (5) μέλη θα είναι μέλη του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας, ήτοι θα είναι οι κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Κωνσταντίνος Δούκας, Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Βασίλειος Ευαγγέλου, Αγγέλικα Γκούσκου, τα δε υπόλοιπα δύο (2) νέα μέλη θα είναι οι κ.κ. Κυριάκος Ριρής και Ανδρέας Κουτούπης.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του την ίδια ημεροχρονολογία της 5
ης Αυγούστου 2021, ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

2. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο των κ.κ. Ανδρέα Κουτούπη, Κυριάκου Ριρή και Αγγέλικας Γκούσκου συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, της 5.8.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, όρισε επιπλέον τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια και σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ής Μαΐου 2021, η οποία καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους και ειδικότερα από τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 5.8.2021 απόφασής της, ως ακολούθως:

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος,   Μέλος της Επιτροπής,

3. Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, της 5ης Αυγούστου 2021, όρισε επιπλέον τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2.Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής,

3. Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής.

H θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.