Ελλάδα
29-07-2021 | 08:00

Μετάθεση στις 10 Σεπτεμβρίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη νέα «στέγη» της Γ.Γ. Υποδομών

Μετάθεση στις 10 Σεπτεμβρίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη νέα «στέγη» της Γ.Γ. Υποδομών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αλλαγή πλάνων είχαμε τελικά από το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όσον αφορά τη διαδικασία ενός σημαντικού διαγωνισμού, ύψους σχεδόν 113 εκατ. ευρώ (κοντά στα 140 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Για αύριο Παρασκευή 30 Ιουλίου είχε οριστεί η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της κατασκευής, με μοντέλο ΣΔΙΤ, κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της στο κτήριο της Οδού Πειραιώς 166. Ωστόσο, αποφασίστηκε η μετάθεσή τους για τις 10 Σεπτεμβρίου.  

Όπως σημειώνεται, υπήρξαν αιτήματα παράτασης από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς προκειμένου – σε συνέχεια των κρίσιμων διευκρινήσεων που εδόθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από ερωτήματα- να έχουν ικανό χρόνο προετοιμασίας των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η ανάθεση της σύμβασης πραγματοποιείται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου που ευνοείται από τη διευρυμένη συμμετοχή υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή σύνταξη και υποβολή των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού.

Το νέο κτιριακό συγκρότημα θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που σήμερα στεγάζονται σε 13 διάσπαρτα, μισθωμένα κτήρια, συμβάλλοντας σημαντικά και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην απαλλαγή εξόδων για μισθώσεις κτιρίων, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος για το Δημόσιο από τα μισθώματα της τάξεως των 3 εκ. ευρώ ετησίως. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 112,57 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 360 μήνες (30 χρόνια), εκ των οποίων οι πρώτοι 36 αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και οι υπόλοιποι την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις: την Α΄ φάση (προεπιλογή) και τη Β΄ φάση, η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε δύο επιμέρους στάδια, ήτοι: Στάδιο Β.Ι (ανταγωνιστικός διάλογος) και Στάδιο Β.ΙΙ (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

Το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση ενός λειτουργικού, σύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. και το οποίο θα σχεδιαστεί με βάση τις «Αρχές» του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού στις οποίες συνυπάρχουν το Περιβάλλον και η Ενέργεια και θα πρέπει να επιτύχει πιστοποίηση LEED (Silver ή ανώτερο) και μίας πεζογέφυρας επί της οδού Πειραιώς που εξασφαλίζει την πρόσβαση στο κτήριο. Επιπλέον, περιλαμβάνει την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, τμήμα του οποίου βρίσκεται σε όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., το οποίο θα αποτελεί ουσιαστικά την πρόσβαση μεταξύ του υπό ανέγερση κτηριακού συγκροτήματος και του σταθμού «Ρουφ» του Προαστιακού σιδηροδρόμου. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η διάνοιξη οδού που προβλέπει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς και η κατεδάφιση των υφιστάμενων κτισμάτων σε τμήμα του οικοπέδου. Θα αποτελέσει σημαντικό τοπόσημο και μαζί το νέο κέντρο καινοτομίας στις παλιές εγκαταστάσεις της Χρωματουργείας Πειραιά (ΧΡΩΠΕΙ), θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής και θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην πρωτεύουσα.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται:

• Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων από τη λειτουργία και τη συντήρηση των υφιστάμενων κτιρίων της Γ.Γ.Υ.

• Εξοικονόμηση πόρων από τον καθαρισμό και τη φύλαξη των υφιστάμενων κτιρίων της Γ.Γ.Υ.

• Εξοικονόμηση δαπανών τηλεπικοινωνιακών τελών με τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών («syzefxis»)

• Κατάργηση των εξόδων επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών (υπηρεσιακά οχήματα, μεταβάσεις κ.λπ.)

• Χαμηλότερο κόστος εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

• Ενιαία, εύρυθμη λειτουργία μεταξύ των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.