Ελλάδα
16-07-2021 | 20:49

BriQ Properties: Ο Ευστράτιος Παπαευστρατίου αναλαμβάνει το ρόλο του Αντιπροέδρου

Newsroom
Μοιράσου το
BriQ Properties: Ο Ευστράτιος Παπαευστρατίου αναλαμβάνει το ρόλο του Αντιπροέδρου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ο κ.  Ευστράτιος Παπαευστρατίου εξελέγη Αντιπροέδρος της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π, μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ταμβακάκη. 

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: 

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι κατόπιν της παραίτησης του κ. Ταμβακάκη Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 14.07.2021 συνεδρίαση του και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εξέλεξε τον κ. Παπαευστρατίου, μέχρι πρότινος Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Αντιπρόεδρο του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

2. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας

4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεση του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας του, ήτοι μέχρι την 1η Απριλίου 2024, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της, ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος– Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.