Ελλάδα
12-07-2021 | 08:15

Premia Properties: Ξεκινάει στις 14/07 η δημόσια προσφορά – ΑΜΚ έως 75 εκατ. ευρώ

Premia Properties: Ξεκινάει στις 14/07 η δημόσια προσφορά – ΑΜΚ έως 75 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού έδωσε την Παρασκευή 09/07 η Premia Properties το εγκριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που προωθεί η εταιρεία ακινήτων. Πλέον, η ΑΜΚ (με εισφορές ακινήτων και μετρητά συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ) της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων εισέρχεται στην τελική ευθεία καθώς η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης ορίστηκε για τις 14 Ιουλίου και η λήξη της 23 του ιδίου μήνα. Σύμφωνα με Ενημερωτικό Δελτίο, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των Νέων Μετοχών με Καταβολή Μετρητών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, θα ανέλθουν σε 47,515 εκατ. ευρώ (τιμή διάθεσης 1,44 ευρώ ανά Νέα Μετοχή).

Στόχος της ΑΜΚ είναι να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της εισηγμένης στον τομέα των logistics των γραφείων και εμπορικών αλυσίδων (big boxes), και σε κτήρια κοινωνικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης (όπως σχολεία, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, χώρους περίθαλψης τρίτης ηλικίας), αλλά και να διευρύνει το free float της Premia με την είσοδο νέων επενδυτών που θα «ποντάρουν», μέσω της εταιρείας, στο real estate.

Η Εταιρεία στοχεύει στη μετατροπή της σε Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΑΑΠ) του Ν. 2778/1999 εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αλλάξει τον τρόπο φορολόγησής της καθώς και την ελάχιστη μερισματική της πολιτική. Η μετατροπή είναι μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί ενδελεχή ανάλυση σε διάφορα επίπεδα (ιδίως επενδυτικά, φορολογικά και εταιρικής διακυβέρνησης) και αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης είναι το εξής:

  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής (Record date): 12/07/2021, δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Κυρίου Αναδόχου: 13.07.2021
  • Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης: 14.07.2021
  • Λήξη Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης: 23.07.2021
  • Ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς: 23.07.2021
  • Απόφαση ΔΣ για τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών: 28/07
  • Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης: 02.08.2021.

Το βασικό έσοδο του Ομίλου για τις χρήσεις 2019 και 2020 προέρχεται από μίσθωση αποθηκών (logistics) στην εταιρία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ» και δεν αναμένεται να επέλθει μείωση εσόδων για τη χρήση 2021 (01.01-31.12.2021).

Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση εντός της χρήσης 2021, λόγω της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου από την 07.12.2020 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου με την ένταξη 11 πλήρως μισθωμένων ακινήτων με συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα ποσού 7,277,3 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να υλοποιεί τα επιχειρηματικά της σχέδια με την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στο χώρο των ακινήτων. Ειδικότερα οι κατηγορίες ακινήτων στις οποίες στοχεύει είναι κυρίως (α) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), (β) στον τομέα των εμπορικών αλυσίδων (big boxes), και (γ) σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης (όπως σχολεία, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, χώρους περίθαλψης τρίτης ηλικίας). Από την παρούσα Αύξηση, κατά το σκέλος που καλύπτεται με μετρητά, η Εταιρεία αναμένεται να αντλήσει έως €47,5 εκατ. (προ δαπανών έκδοσης) τα οποία θα διαθέσει κυρίως σε νέες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα έσοδα από μισθώματα αλλά και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Οι βασικοί Μέτοχοι της Premia με ποσοστό πάνω από 5% είναι οι εταιρείες Sterner Stehnus (56,92% των μετοχών), η Nequiter (17,74%) και η ΝΟΕ (19,54%). Σήμερα, η Premia Properties διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της ακίνητα αποθηκών συνολικού εμβαδού σχεδόν 175.000 τ.μ.  Στόχος είναι μέχρι τέλους του 2021 να αυξήσει τις επενδύσεις, ξεπερνώντας τα 200.000 τ.μ. στον κλάδο των ακινήτων logistics.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.