Επιχειρήσεις | Τράπεζες
07-07-2021 | 14:18

Θ. Πανταλάκης: Η Αttica Bank θα επιλύσει μαζί το ζήτημα των ΜΕΔ και του αναβαλλόμενου φόρου

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Θ. Πανταλάκης: Η Αttica Bank θα επιλύσει μαζί το ζήτημα των ΜΕΔ και του αναβαλλόμενου φόρου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η Attica Bank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που στο τέλος του 2021 πρόκειται να έχει αντιμετωπίσει οριστικά τα ζητήματα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του αναβαλλόμενου φόρου, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank, Θεόδωρος Πανταλάκης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Όπως είπε, με την ενεργοποίηση του μηχανισμού του DTC, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο (warrants). Με αυτήν την ενέργεια, η Attica Bank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που πρόκειται να επιλύσει το ζήτημα του αναβαλλομένου φόρου και έτσι, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος (Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και εξάρτηση από τον ELA), να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την ανάπτυξη της.

Αναφορικά με την κερδοφορία της Τράπεζας, ο κ. Πανταλάκης είπε ότι το 2020 τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 15,7% κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων.

Σε σχέση με τα έσοδα, αναφέρθηκε στη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία με τις εταιρείες του Ομίλου Interamerican στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας προσφέρονται προϊόντα για ασφάλειες ζωής, κατοικίας, αυτοκινήτου κλπ. Η συνεργασία αυτή απέφερε σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Από την έναρξη της συνεργασίας το 2019 έως και το τέλος του 2020, τα ενεργά συμβόλαια αυτοκινήτου στα ασφαλιστικά προγράμματα της Anytime, ξεπέρασαν τα 3.000, ενώ τα ενεργά συμβόλαια στον τομέα του Bancassurance της Τράπεζας σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα στο 2020 αγγίζοντας τα 7.800.

Το λειτουργικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) παρουσίασε μείωση κατά 12% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν μερικώς, τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο κ. Πανταλάκης είπε ότι η Τράπεζα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο ενίσχυσαν το 2020 σε υψηλό ιεραρχικό επίπεδο οι ακόλουθοι: κ. Θανάσης Ψύλλος – Chief Corporate Officer, κα Έφη Πρεσβεία - Chief Technology and Operations Officer και κ. Παναγιώτης Διβριώτης - Chief Retail Officer.

Αναφερόμενος στα λειτουργικά έξοδα, είπε ότι κατά το 2020 ανήλθαν σε 21,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 9% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού αυξήθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση, καθώς η Τράπεζα προχώρησε στην ενίσχυση του στελεχιακού της προσωπικού και παράλληλα στην ενσωμάτωση σημαντικού αριθμού του συνεργαζόμενου προσωπικού στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας, η οποία βοήθησε σημαντικά στη μείωση των εξόδων από αμοιβές τρίτων κατά 21,3%.

Συνολικά, η βάση κόστους της Τράπεζας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ), παρουσιάζει μείωση κατά 2% περίπου σε ετήσια βάση. Η τάση αυτή συνεχίζεται μέσω της υλοποίησης του προγράμματος εθελούσιας εξόδου όπου από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εντός του Μαϊου 2021, έχει ήδη προκύψει εξοικονόμηση σε ετήσια βάση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στην υλοποίηση ενός προγράμματος μετασχηματισμού με στόχο την προσαρμογή της Τράπεζας στις σύγχρονες απαιτήσεις καθώς και στην εξυγίανση του Ισολογισμού της Τράπεζας, ο κ. Πανταλάκης είπε:

Η Attica Bank, έχει θέσει στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου της, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με τη δημιουργία σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της και την επανατοποθέτησή της στην αγορά τόσο σε ψηφιακό όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Σε εφαρμογή της στρατηγικής η Attica Bank υιοθέτησε τις αρχές του sustainable banking και ανέπτυξε Επιχειρηματικό Σχέδιο. Οι κύριοι στρατηγικοί τομείς στους οποίους θα εστιάσει η Τράπεζα την επόμενη τριετία είναι το τρίπτυχο Περιβάλλον, Ενέργεια και Υποδομές, και οι μικρο-επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες.

Η Τράπεζα επικεντρώνεται επίσης:

  • Στην διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων. Η Τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως η επέκταση της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τις εταιρίες του Ομίλου Interamerican.
  • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η Τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες της για την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς τους πελάτες της υπηρεσιών και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών ώστε η Τράπεζα να προσφέρει εξατομικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ταχύτητα και ασφάλεια.

Στόχος της Τράπεζας είναι η προσφορά πλήθους ψηφιακών υπηρεσιών σε πελάτες λιανικής καθώς και σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση μέσω των ψηφιακών καναλιών, δίχως να απαιτείται φυσική παρουσία. Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει ήδη ξεκινήσει και στο τρίτο τρίμηνο του 2021 θα διατίθενται οι πρώτες ψηφιακές υπηρεσίες στο ευρύ κοινό

Αναλύοντας διεξοδικά την στρατηγική εξυγίανσης του ισολογισμού της Attica Bank από την περίοδο ανάληψης των καθηκόντων του (Σεπτέμβριος 2016) έως σήμερα, ο κ. Πανταλάκης είπε:

Η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 τον Μάιο, σηματοδοτεί την πλήρη και οριστική εκκαθάριση του Ισολογισμού της Attica Bank, ολοκληρώνοντας έτσι την προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και διήρκησε συνολικά τέσσερα έτη και έξι μήνες. Ταυτόχρονα όμως, σηματοδοτεί την εφαρμογή για το 2021 του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου με στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων με έμφαση στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, τις υποδομές και το περιβάλλον καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Τα κύρια σημεία αυτής της εξυγίανσης είναι τα ακόλουθα:

  • Αναφορικά με τις συνθήκες ρευστότητας της Τράπεζας, η Τράπεζα προέβη στην αποπληρωμή ELA, ύψους 1.160 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2019. Συγκεκριμένα, κατά το 2016, η Τράπεζα αντλούσε χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης ρευστότητας (‘Emergency Liquidity Assistance – ELA’), ύψους 1.160 εκατ. ευρώ. Τον Μάρτιο του 2019 και σε διάστημα λιγότερο των 2,5 ετών, η Τράπεζα επέστρεψε το σύνολο του ποσού αυτού στην ΤτΕ.

Σε όλο το διάστημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ελληνικής κρίσης χρέους, δηλαδή το διάστημα 2008-2019, η Attica Bank ήταν η μοναδική ελληνική Τράπεζα που δεν επιβάρυνε τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο.

  • Επιπλέον, οι καταθέσεις ιδιωτών (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) από το 2016 μέχρι και την 31.12.2020 παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα, αυτές ανέρχονται σε άνω των 3 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, την 31.12.2020, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,8 δις., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 200 εκατ. ευρώ περίπου και 7,5% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την 31.03.2021 το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων παρουσίασε αύξηση κατά 312 εκατ. ευρώ περίπου και 12,3% σε ετήσια βάση.
  • Ταυτόχρονα, η Τράπεζα έχει πάψει να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» και ταυτόχρονα των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.

Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η νέα συνεργασία που ξεκίνησε η Τράπεζα με την πλατφόρμα αποδοχής καταθέσεων Raisin Bank από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας επετεύχθη αύξηση των εισροών κατά 100 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων αντανακλά την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στον Όμιλο της Attica Bank.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.