Ελλάδα
30-06-2021 | 19:48

Alpha Bank: Στις 22 Ιουλίου η τακτική γενική συνέλευση

Newsroom
Μοιράσου το
Alpha Bank: Στις 22 Ιουλίου η τακτική γενική συνέλευση
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στις 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη καλούνται οι μέτοχοι της Alpha Bank να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

5. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).

6. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

7. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

8. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

9. Υποβολή της Έκθεσης των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

10. Έγκριση της Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία προς λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.