Τράπεζες
26-06-2021 | 09:00

Alpha Bank: Την Δευτέρα η ΑΜΚ - Με αναλογία 20% Ελλάδα - 80% εξωτερικό η κατανομή των νέων μετοχών

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Την Δευτέρα η ΑΜΚ - Με αναλογία 20% Ελλάδα - 80% εξωτερικό η κατανομή των νέων μετοχών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Κατανομή νέων μετοχών σε ποσοστό 20% στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και 80% στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, προβλέπει το Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ της Alpha Bank. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 800 εκατ. ευρώ, θα συμμετέχει και ο μεγαλομέτοχος John Paulson, ενώ ενδιαφέρον έχει το ποσοστό με το οποίο θα συμμετάσχει τελικά το ΤΧΣ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή Paulson και ΤΧΣ (υποτίθεται στο ακέραιο των ποσοστών τους, δηλ. 5,6% και 10,9% αντίστοιχα), καθώς και την ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (1,20 ευρώ), μετά την ΑΜΚ η μετοχική σύνθεση της Alpha Holdings θα έχει ως εξής: TXΣ 10,9% (242.126.403 μετοχές), Paulson & Co 5,6% (124.141.684 μετοχές), Schroders 3,7% (80.814.063 μετοχές, Λοιποί Μέτοχοι μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων των κατά προτεραιότητα επενδυτών και εξαιρουμένων ΤΧΣ και Paulson) 25,1% (556.310.771 μετοχές) και Μέτοχοι πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με ποσοστό μικρότερο του 5%, θα ελέγχουν ποσοστό 54,7% (1.209.254.842 μετοχές). Το σύνολο των μετοχών της Alpha Bank μετά την ΑΜΚ θα ανέρχεται σε 2.212.647.763 τεμάχια. 

Το χρονοδιάγραμμα

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε χθες το Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ της Alpha Bank και αυτό βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, το Ενημερωτικό Δελτίο ορίζει ότι θα εκδοθούν νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και με ανώτατη τιμή διάθεσης 1,20 ευρώ. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. 

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 28η Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (28 έως και 30 Ιουνίου 2021) θα διενεργηθεί και η Διεθνής Προσφορά.
Η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: 20% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και 80% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Νέες Μετοχές που κατανέμονται αλλά δεν θα καλυφθούν στη Δημόσια Προσφορά, θα  μπορούν να ανακατανέμονται σε επενδυτές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εάν η ζήτηση για Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά είναι μικρότερη από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που είχε αρχικά κατανεμηθεί στη Δημόσια Προσφορά, και αντιστρόφως.

Το ίδιο ισχύει και για τις ανακατανομές για τη διατήρηση του κανόνα της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.\Βάσει του χρονοδιαγράμματος μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης προσφοράς, η δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη θα γίνει την 1η Ιουλίου. Στις 6 Ιουλίου πρόκειται να ακολουθήσει η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς. Η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών, όπως και η ανακοίνωση για την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους θα γίνει στις 9 Ιουλίου. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 13 Ιουλίου. 

Κατανομή των νέων μετοχών

Η ΑΜΚ της Alpha Financial Holdings (Alpha Bank) θα γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ωστόσο με κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών σε αυτούς. 

Σχετικά με την κατανομή των νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει τον επιμερισμό των Νέων Μετοχών της  Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η κατανομή Νέων Μετοχών στο ΤΧΣ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Financial Holdings θα εφαρμόσει τα ίδια κριτήρια στη συμμετοχή του ΤΧΣ, όπως και σε κάθε άλλο υφιστάμενο μέτοχο που συμμετέχει στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Σημειώνεται ότι με επιστολή του προς την Alpha Bank στις 23 Μαΐου 2021, το ΤΧΣ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στη Ιδιωτική Τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, δηλ. το 10,94%, σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ. 

Επιπρόσθετα, η Paulson & Co Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της) δήλωσε με επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank στις 15 Ιουνίου 2021, την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής. 

Μιλώντας χθες στο Bloomberg, εκπρόσωπος της επενδυτικής εταιρείας του John Paulson επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του μεγαλοεπενδυτή στην αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank, δηλώνοντας «οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ της αύξησης κεφαλαίου και εμείς θα συμμετέχουμε». Υπενθυμίζεται ότι ο J. Paulson, μέσω της WSJ είχε ταχθεί κατά της ΑΜΚ της Alpha Bank, ενώ στη συνέχεια δεν παρευρέθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 15 Ιουνίου, αποφεύγοντας έτσι να καταψηφίσει την ΑΜΚ και προμηνύοντας την αλλαγή της στάσης του.
Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ της Alpha Bank, με ημερομηνία 15/6/2021, ο J. Paulson κατείχε 86.738. 025 μετοχές (ποσοστό 5,6%). 

Το ΤΧΣ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Alpha Bank, με ποσοστό 10,9% (169.174.167 μετοχές). Ποσοστό 5,2% (80.814.063 μετοχές) κατέχει η Schroders, ενώ ποσοστό 78,2% (1.209.254.842 μετοχές) ελέγχουν λοιποί μέτοχοι που έχουν ποσοστό κάτω του 5%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.