Ελλάδα
16-06-2021 | 07:57

Εμπλοκή σε διαγωνισμό 142 εκατ. ευρώ για δομές ασύλου - Προσφυγή από ΕΚΤΕΡ

Εμπλοκή σε διαγωνισμό 142 εκατ. ευρώ για δομές ασύλου - Προσφυγή από ΕΚΤΕΡ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Παράταση περίπου 40 ημερών πήρε ένας μεγάλος διαγωνισμός του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ύψους 142,4 εκατ. ευρώ, λόγω σχετικής προσφυγής που κατέθεσε η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ, γνώριμη στους παλιότερους που ασχολούνται με τον τεχνικό κλάδο, γνωστή για τη συμμετοχή της σε projects όχι μόνο οδικά (υποδομής) αλλά και σε κτηριακά (νοσοκομεία, τουριστικά κ.α.).

Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», για το οποίο, με τα προηγούμενα δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να έχουν υποβάλει προσφορές στις 14 Ιουνίου (περασμένη Δευτέρα). Ωστόσο, όπως προκύπτει και από σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης. Ειδικότερα, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 22α/07/2021, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται επίσης η 22α/07/2021.

Όπως φαίνεται από τη σχετική απόφαση, υποβλήθηκε (με γενικό αριθμό κατάθεσης 1175/8-6-2021) προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της ανωτέρω Διακήρυξης, μετά της από 8-6-2021 αίτησης αναστολής διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η κατασκευαστική ΕΚΤΕΡ προφανώς εκτιμά ότι κακώς έχει αποκλειστεί από τη διαγωνιστική διαδικασία και μένει να φανεί αν τελικά ο διαγωνισμός γίνει βάσει του νέου χρονοδιαγράμματος, αν η εταιρεία δικαιωθεί όπως βέβαια τι θα σημαίνει αυτό για τη διαδικασία.

Αναφέρεται μάλιστα μέσα στο σκεπτικό της απόφασης της ΑΕΠΠ ότι «στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης, εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η από 8-6-2021 προσφυγή κατά της από 31-5-2021 δημοσιευθείσας διακήρυξης, δια της οποίας προσφυγής ο προσφεύγων επικαλείται αποκλεισμό και αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια συμμετοχής του, λόγω των προσβαλλόμενων όρων. Η δε προσφυγή δεν προκύπτει ως προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη».

Σε κάθε περίπτωση, αφού ελήφθη υπόψη η υπ’ αριθμ. Α107/2021 απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ (συνεδρίασε στις 10-6-2021) επί της ανωτέρω αίτησης αναστολής ελήφθη και η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία σε συμμόρφωση προς την ετυμηγορίας της ΑΕΠΠ.

Η υπό ανάθεση σύμβαση έχει αντικείμενο τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».

Η νέα Δομή στη νήσο Λέσβο θα κατασκευαστεί στην τοποθεσία Πλάτη - Βάστρια, Δημοτική ενότητα Λουτροπόλεως Θέρμης, Δήμου Μυτιλήνης και θα περιβληθεί από περιμετρική οδό για κυκλοφορία υπηρεσιακών– πυροσβεστικών οχημάτων πλάτους τουλάχιστον 8 μέτρων με ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλήρως περιφραγμένο και με έλεγχο πρόσβασης. Η δομή θα έχει χωρητικότητα: (α) γενικού πληθυσμού 1300 ατόμων,(β) ειδικών ομάδων 1700 ατόμων και (γ) προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης 2000 ατόμων. Η νέα Δομή θα αναπτυχθεί σε έκταση 240.100 m2 περίπου, τα κτίρια θα καταλαμβάνουν έκταση 41.250 m2 περίπου (δόμηση), ενώ προβλέπονται 4 γήπεδα και 4 παιδικές χαρές.

Η νέα Δομή στη νήσο Χίο θα χωροθετηθεί στην τοποθεσία Παχύ, Δημοτική ενότητα Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου και θα περιβληθεί από περιμετρική οδό για κυκλοφορία υπηρεσιακών – πυροσβεστικών οχημάτων πλάτους 8 μέτρων με ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλήρως περιφραγμένο και με έλεγχο πρόσβασης. Η δομή θα έχει χωρητικότητα: (α) γενικού πληθυσμού 580 ατόμων, (β) ειδικών ομάδων 650 ατόμων και(γ) προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης 570 ατόμων. Η νέα Δομή θα αναπτυχθεί σε έκταση συνολική ςεπιφάνειας 141.600 m2 περίπου, τα κτίρια θα καταλαμβάνουν έκταση 18.000m2 περίπου (δόμηση), ενώ προβλέπονται 3 παιδικές χαρές και 2 γήπεδα.

Το ΚΥΤ Φυλακίου χωροθετείται στην Κοινότητα Φυλακίου, Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου στο Δ. Ορεστιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και έχει σήμερα χωρητικότητα 330 ατόμων, ενώ το όμορο ΠΡΟΚΕΚΑ 370 ατόμων. Η αναβάθμιση αφορά σε έκταση επιφάνειας 33.718 m2 η οποία γειτνιάζει με το υφιστάμενο ΚΥΤ. Θα περιβληθεί από περιμετρική οδό πλάτους 8 μέτρων με ασφαλτοστρωμένο δρόμο με περίφραξη. Η επέκταση της Δομής   αφορά χώρους δυναμικότητας 240 ατόμων σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης και 20 ατόμων σε χώρους καραντίνας. Τα κτίρια θα καταλαμβάνουν έκταση 6.400 m2 περίπου (δόμηση), ενώ προβλέπονται και επτά (7)μεταλλικά στέγαστρα των 300m2 έκαστο και τρία (3) γήπεδα. Θα υπάρχουν επιμέρους τμήματα με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους.

Η διάρκεια της σύμβασης είχε οριστεί από την αρχική διακήρυξη σε 8 μήνες και το είδος της διαδικασίας ως ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση -επισπευσμένη διαδικασία. Καθώς, όπως αναφέρονταν στη διακήρυξη, υπάρχει επιτακτική ανάγκη μετεγκατάστασης των διαμενόντων της προσωρινής δομής στη θέση «Μαυροβούνι/Καρά-Τεπέ» στη Λέσβο, που δημιουργήθηκε κατόπιν της πυρκαγιάς στη δομή της Μόριας, αλλά και η ανάγκη οριστικού κλεισίματος της δομής της ΒΙΑΛ στη Χίο, ώστε ο χώρος να αποδοθεί στο Δήμο σε συμμόρφωση με σχετική δικαστική απόφαση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.