Τράπεζες
15-06-2021 | 10:25

Τρ. Πειραιώς: Προβάδισμα με τιτλοποιήσεις 14 + 4 δισ. ευρώ – Επιταχύνει τη μείωση των NPEs

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Προβάδισμα με τιτλοποιήσεις 14 + 4 δισ. ευρώ – Επιταχύνει τη μείωση των NPEs
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την πρωτιά στο σύνολο των τιτλοποιήσεων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς, μετά και την υπογραφή των οριστικών συμφωνιών με τις Intrum AB (publ) και Serengeti Asset Management LP για την πώληση ποσοστού 49% και 2% αντίστοιχα, των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise I.

Το πλάνο εκκαθάρισης του ισολογισμού της Τράπεζας Πειραιώς από τα κόκκινα δάνεια γίνεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, αφού μετά τις υπογραφές με Intrum και Serengeti, η συναλλαγή Sunrise επιταχύνεται κατά ένα τρίμηνο σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις. 

Με όχημα τον «Ηρακλή», η Τρ. Πειραιώς έχει υλοποιήσει τιτλοποιήσεις, συνολικού ποσού μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 14 δισ. ευρώ, ενώ δρομολογεί και νέες τιτλοποιήσεις 4 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η Alpha Bank, η οποία έχει ολοκληρώσει τιτλοποίηση 10,8 δισ. ευρώ και προγραμματίζει νέα, ύψους 2 δισ. ευρώ. Η Eurobank έχει ολοκληρώσει τιτλοποιήσεις 7,5 δισ. ευρώ και έχει ανακοινώσει νέα τιτλοποίηση 3,1 δισ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει την τιτλοποίηση Frontier 6,1 δισ. ευρώ.  

Η συναλλαγή Sunrise

Το χαρτοφυλάκιο της τιτλοποίησης Sunrise I για την οποία η Πειραιώς υπέγραψε συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και Serengeti Asset Management LP, περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων και αποτελείται από περίπου 205 χιλιάδες δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ, με στοιχεία 30/09/2020.

Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε περίπου 34% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η Συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, το οποίο ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου 19 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE σε λιγότερο από 12 μήνες.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise I στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής». Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους περίπου 2,45 δισ. ευρώ. 

Η Συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση το β΄ τρίμηνο 2021. Συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές NPE Vega και Phoenix, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τρέχον τρίμηνο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του 23% από 46% τον Μάρτιο 2021.

Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Sunrise I αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του β΄ εξαμήνου 2021.

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 2,7 ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Δεκέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.

H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise I, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της μέρος ή το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των εν λόγω ομολογιών.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η UBS Europe SE και η Alantra CPAI Limited ενεργoύν ως διοργανωτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες Paul Hastings (Europe) LLP και Μωράτης-Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος των διοργανωτών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τρ. Πειραιώς: Υπέγραψε με Intrum και Serengeti AM για την τιτλοποίηση Sunrise – Τι προβλέπει η Συναλλαγή