Ελλάδα
05-06-2021 | 09:05

Ξεκινούν οι διαγωνισμοί 760 εκατ. ευρώ για ΜΕΑ σε Αττική, Πειραιά – Τι «παίζει» με Γραμματικό, Θεσσαλονίκη

Ξεκινούν οι διαγωνισμοί 760 εκατ. ευρώ για ΜΕΑ σε Αττική, Πειραιά – Τι «παίζει» με Γραμματικό, Θεσσαλονίκη
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ξεκίνησε και επισήμως η διαδικασία για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων σε Αττική και Πειραιά, συνολικής αξίας άνω των 760 εκατ. ευρώ, με τον ΕΔΣΝΑ να προκηρύσσει δημόσιους διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Παράλληλα, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε και τις διαδικασίες για ένα ακόμα έργο, που πρόσφατα είχε αναφέρει το insider, τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης (επίσης ΣΔΙΤ), με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ στα 202 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν οι εγκρίσεις της προκήρυξης της Α’ Φάσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (συνολικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, 461,2 εκατ. ευρώ), αλλά και της αντίστοιχης για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ της Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» (αξίας 300,7 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ).

Και για τα δύο έργα από πλευράς του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής γίνεται αναφορά στο μοντέλο ΣΔΙΤ, ενώ προτείνεται να διεξαχθούν οι διαγωνισμοί με τη χρήση της μεθόδου του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Προφανώς, όλα τα μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως οι Ηλέκτωρ, ΤΕΡΝΑ, Μεσόγειος, Intrakat, ο όμιλος Μυτιληναίου, ο όμιλος Βαρδινογιάννη που ακούγεται ότι «κοιτάζει» προς τον τομέα απορριμμάτων, η ΑΒΑΞ (π.χ. στο Γραμματικό) κ.α., αναμένεται να είναι μεταξύ αυτών που θα διεκδικήσουν τα σημαντικά αυτά projects.

ΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» για να καλύψει ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα έως είκοσι εννέα (29) έτη, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Εξ αυτών, η περίοδος μελετών, αδειοδοτήσεων, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας έχει εκτιμηθεί περίπου στα δύο (2) έτη.

Η δυναμικότητα της Μονάδας έχει εκτιμηθεί σε 250.000 tn/year υπολειμματικών συμμείκτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχάς με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα ανέλθει έως του ποσού των 57 εκ. ευρώ κατά μέγιστο μετά από ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλλει στον ιδιώτη φορεά περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, ανάλογα με την επιλεγείσα τεχνική λύση και λαμβανομένης υπόψη ενδεικτικού σεναρίου συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου σε ποσοστό 50% (ήτοι, ποσό έως 47,5 εκ. ευρώ, ως ενδεικτική χρηματοδοτική συμβολή Αναθέτουσας Αρχής), έως το ποσό των 253,2 εκ. ευρώ, προ Φ.Π.Α. (ως πληρωμές διαθεσιμότητες).

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 26/07/2021

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους: 22/11/2021.

ΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα έως 30 έτη, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Εξ αυτών, η περίοδος μελετών, αδειοδοτήσεων, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας έχει εκτιμηθεί περίπου στα δύο 3 έτη.

Η δυναμικότητα της Μονάδας έχει εκτιμηθεί σε 450.000 tn/year υπολειμματικών συμμείκτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχάς με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα ανέλθει έως του ποσού των 90 εκ. ευρώ κατά μέγιστο μετά από ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλλει στον ιδιώτη φορέα περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, ανάλογα με την επιλεγείσα τεχνική λύση και λαμβανομένης υπόψη ενδεικτικού σεναρίου συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου σε ποσοστό 50% (ήτοι, ποσό 75 εκ. ευρώ, ως ενδεικτική χρηματοδοτική συμβολή Αναθέτουσας Αρχής), έως το ποσό των 386,2 εκ. ευρώ, προ Φ.Π.Α. Αρα, για την εν λόγω μονάδα η συνολική αξία σύμφωνα με τη διακήρυξη φτάνει τα 461 εκατ. ευρώ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 26/07/2021

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους: 22/11/2021.

Οριστικοποίηση παραμέτρων

Και για τα δύο projects, η οριστικοποίηση των παραμέτρων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμπραξης (δυναμικότητα, χωροθέτηση, διάρκεια ή/και διάθεση του υπολείμματος, κλπ) που θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών εκ μέρους των Διαγωνιζομένων, θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ και τα αποτελέσματα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Ο προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας θα προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή με την οριστικοποίηση του φυσικού αντικειμένου το Έργου και θα γνωστοποιηθεί στους Υποψηφίους με την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών κατά το ΙΙ Στάδιο της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός προτείνεται να διεξαχθεί με χρήση της μεθόδου του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Η διαδικασία ανάθεσης για τα δύο έργα περιλαμβάνει δύο φάσεις: Την A’ Φάση κατά τη διάρκεια της οποίας οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τη Β’ Φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών), στην οποία συμμετέχουν μόνον οι προεπιλεγέντες.

ΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως τις 26 Ιουλίου 2021, ενώ, σύμφωνα με τον ΦοΔΣΑ, η εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους έχει οριστεί η 22/11/2021. Η μονάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι δυναμικότητας 300.000 τόνων και θα κατασκευαστεί κοντά στη χωματερή Μαυροράχης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 324 μήνες (έχει οριστεί σε 27 έτη, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο).

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεχθεί θα αναλάβει τα εξής: — την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας, — την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων: ανακυκλώσιμων υλικών, κομπόστ, ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας κ.λπ.

Η αξία της σύμβασης αναλύεται σε 60 εκατ. ευρώ χρηματοδοτική συμβολή και 142,2 εκατ. ευρώ καθαρή παρούσα αξία πληρωμών διαθεσιμότητας. Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης καθώς και με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας.

Η μονάδα στο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Αναφορικά με τον διαγωνισμό «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού περίπου 70 εκατ. ευρώ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η Δευτέρα 14/06/2021 και ως ημερομηνία αποσφράγισης η Παρασκευή 18/06/2021, κατόπιν νέων παρατάσεων που είχαν δοθεί από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΕΔΣΝΑ. Το έργο, η θέση του οποίου έχει οριστεί στο «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα, περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές.

Στην πορεία της διαδικασίας έγιναν προσφυγές στην ΑΕΠΠ, ακυρώθηκε η διακήρυξη, αλλά ο ΕΔΣΝΑ άσκησε αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης της απόφασης στο ΣτΕ ζητώντας τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτές οι αιτήσεις συζητούνται στο ΣτΕ τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021. Ο ΕΔΣΝΑ, κατόπιν μάλιστα σχετικής άδειας από το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, προχώρησε και σε παροχή διευκρινήσεων επί ερωτημάτων που τέθηκαν από ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής στις 31/05, ο ΕΔΣΝΑ θεωρεί ότι ήδη έχει αναβληθεί πολλές φορές ο διαγωνισμός, τα ερωτήματα που ετέθησαν δεν ήταν τέτοιας σπουδαιότητας ώστε να τραβήξει και άλλο σε μάκρος η διαδικασίας και για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν χρειάζεται να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα (προσφορές έως 14/06), πόσω μάλλον όταν εκκρεμεί και η εκδίκαση στο ΣτΕ (07/06). Σε περίπτωση όμως που μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δεν έχει εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ για το αν προχωρήσει κανονικά ο διαγωνισμός, τότε πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.